Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:12.06.2015
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:0.7 daa Totalareal gard:29 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:259 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 125.00 kr per stk99.50 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 6000.00 kr per daa2000.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 64.00 kr per stk-26.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt15365
Manuelt arbeid felt15365
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt1120
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt23485
Varekostnad totalt54424
Varekostnad felt54424
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt77909

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante259.001036.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.00125.00plante259.0032375.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante155.40494.17Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel0.54269.79Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.006000.00daa0.704200.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa1.4086.45Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa0.2117.22Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0064.00plante259.0016576.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1064.00plante25.901657.60Anleggskostnad
Nordox0.30159.50daa0.2133.50Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa210.00260.40Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2272 kg258 kg14 kg25 %
3815 kg774 kg41 kg75 %
4815 kg774 kg41 kg75 %
5815 kg774 kg41 kg75 %
61087 kg1032 kg54 kg100 %
71087 kg1032 kg54 kg100 %
81847 kg1755 kg92 kg170 %
91847 kg1755 kg92 kg170 %
101847 kg1755 kg92 kg170 %
111847 kg1755 kg92 kg170 %
121847 kg1755 kg92 kg170 %
131087 kg1032 kg54 kg100 %
141087 kg1032 kg54 kg100 %
151087 kg1032 kg54 kg100 %
161087 kg1032 kg54 kg100 %
17815 kg774 kg41 kg75 %
18815 kg774 kg41 kg75 %
19815 kg774 kg41 kg75 %
20815 kg774 kg41 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2258 kgkr 2451kr 24.08kr 2475
3774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
4774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
5774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
61032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
71032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
81755 kgkr 16673kr 158.24kr 16831
91755 kgkr 16673kr 158.24kr 16831
101755 kgkr 16673kr 158.24kr 16831
111755 kgkr 16673kr 158.24kr 16831
121755 kgkr 16673kr 158.24kr 16831
131032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
141032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
151032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
161032 kgkr 9804kr 92.88kr 9897
17774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
18774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
19774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
20774 kgkr 7353kr 70.52kr 7424
Sum20643 kgkr 196109kr 1866kr 197975
Gjennomsnitt1032 kgkr 9805kr 93kr 9899

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
115582001413120-15016965
202185421413120-1503610
3065561221413120-1508061
4065561221413120-1508061
5065561221413120-1508061
6087411601413120-15010284
7087411601413120-15010284
80148652731413120-15016521
90148652731413120-15016521
100148652731413120-15016521
110148652731413120-15016521
120148652731413120-15016521
13087411601413120-15010284
14087411601413120-15010284
15087411601413120-15010284
16087411601413120-15010284
17065561221413120-1508061
18065561221413120-1508061
19065561221413120-1508061
20065561221413120-1508061
SUM155821748483221282602400-3000221311
Gjennomsnitt77987421611413120-15011066

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
177909013014517240000155881466
2041558145172403043047615587419
3010845814517240557901426155811575
4010845814517240557901426155811575
5010845814517240557901426155811575
6010845814517240988901902155816361
7010845814517240988901902155816361
8010845814517240988903232155817691
9010845814517240988903232155817691
10010845814517240988903232155817691
110108458145172401369303232155821495
120108458145172401369303232155821495
130108458145172401369301902155820165
140108458145172401369301902155820165
150108458145172401369301902155820165
160108458145172401369301902155820165
170108458145172401166401426155817660
180108458145172401166401426155817660
190108458145172401166401426155817660
200108458145172401166401426155817660
Sum77909199331232289834486019804203803531163403698
Gjennomsnitt38959976214517240990201902155820185

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året9
Feltarbeid 3. året16
Feltarbeid 4. året16
Feltarbeid 5. året16
Feltarbeid 6. året28
Feltarbeid 7. året28
Feltarbeid 8. året28
Feltarbeid 9. året28
Feltarbeid 10. året28
Feltarbeid 11. året39
Feltarbeid 12. året39
Feltarbeid 13. året39
Feltarbeid 14. året39
Feltarbeid 15. året39
Feltarbeid 16. året39
Feltarbeid 17. året33
Feltarbeid 18. året33
Feltarbeid 19. året33
Feltarbeid 20. året33
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m39
Arbeid med vatningsanlegg7
Traktortimar ved planting3
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
23
38
48
58
611
711
818
918
1018
1118
1218
1311
1411
1511
1611
178
188
198
208


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 251.665

Fordelt på 566 timar feltarbeid og 217 timar hausting i bæreåra vert det kr 321 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 1383 275 1108 0 0 1724 -617 3116 -3733
2 2475 3610 618 5467 3519 1759 1724 1983 3116 -1133
3 7424 8061 1287 14197 7005 3502 1724 8971 3116 5855
4 7424 8061 1287 14197 7005 3502 1724 8971 3116 5855
5 7424 8061 1287 14197 7005 3502 1724 8971 3116 5855
6 9897 10284 1287 18894 11792 5896 1724 11274 3116 8158
7 9897 10284 1287 18894 11792 5896 1724 11274 3116 8158
8 16831 16521 1287 32065 13122 6561 1724 23779 3116 20663
9 16831 16521 1287 32065 13122 6561 1724 23779 3116 20663
10 16831 16521 1287 32065 13122 6561 1724 23779 3116 20663
11 16831 16521 1287 32065 16925 8463 1724 21878 3116 18762
12 16831 16521 1287 32065 16925 8463 1724 21878 3116 18762
13 9897 10284 1287 18894 15595 7798 1724 9372 3116 6256
14 9897 10284 1287 18894 15595 7798 1724 9372 3116 6256
15 9897 10284 1287 18894 15595 7798 1724 9372 3116 6256
16 9897 10284 1287 18894 15595 7798 1724 9372 3116 6256
17 7424 8061 1287 14197 13091 6545 1724 5928 3116 2812
18 7424 8061 1287 14197 13091 6545 1724 5928 3116 2812
19 7424 8061 1287 14197 13091 6545 1724 5928 3116 2812
20 7424 8061 1287 14197 13091 6545 1724 5928 3116 2812
Sum 197975 205729 24063 379641 236077 118038 34486 227116 62320 164796
Gjennomsnitt 9899 10286 1203 18982 11804 5902 1724 11356 3116 8240

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 6.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn