Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:01.03.2015
Kommune:Fredrikstad Fylke:ØSTFOLD
Feltstorleik:5.7 daa Totalareal gard:45 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1620 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:ØSTFOLD


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt62785
Manuelt arbeid felt52500
Manuelt arbeid viltgjerde10285
Traktorarbeide felt9120
Traktorarbeide viltgjerde10118
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt85523
Varekostnad totalt314699
Varekostnad felt295383
Varekostnad viltgjerde19316
Anleggskostnad totalt400221

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante1620.00145800.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante162.0014580.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1620.006480.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje18.001692.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel274.5015372.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante1620.0015228.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje18.00918.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter6804.007484.40Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante972.003090.96Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante3240.001296.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje72.00385.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje54.001350.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1701.0034020.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.981992.19Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa11.40798.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa5.7019950.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa1710.002223.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa570.001710.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante16200.008100.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel284.5013940.50Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante6480.002332.80Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter438.009198.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter438.00525.60Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter438.009198.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter438.00394.20Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21021 kg612 kg408 kg15 %
32722 kg1633 kg1089 kg40 %
44423 kg2654 kg1769 kg65 %
56124 kg3674 kg2449 kg90 %
67144 kg4287 kg2858 kg105 %
77825 kg4695 kg3130 kg115 %
88165 kg4899 kg3266 kg120 %
98505 kg5103 kg3402 kg125 %
108845 kg5307 kg3538 kg130 %
119185 kg5511 kg3674 kg135 %
129526 kg5715 kg3810 kg140 %
139866 kg5919 kg3946 kg145 %
149866 kg5919 kg3946 kg145 %
159321 kg5593 kg3729 kg137 %
168641 kg5185 kg3456 kg127 %
177961 kg4776 kg3184 kg117 %
186396 kg3837 kg2558 kg94 %
195443 kg3266 kg2177 kg80 %
205103 kg3062 kg2041 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2612 kgkr 7650kr 2040kr 9690
31633 kgkr 20413kr 5445kr 25858
42654 kgkr 33175kr 8845kr 42020
53674 kgkr 45925kr 12245kr 58170
64287 kgkr 53588kr 14290kr 67878
74695 kgkr 58688kr 15650kr 74338
84899 kgkr 61238kr 16330kr 77568
95103 kgkr 63788kr 17010kr 80798
105307 kgkr 66338kr 17690kr 84028
115511 kgkr 68888kr 18370kr 87258
125715 kgkr 71438kr 19050kr 90488
135919 kgkr 73988kr 19730kr 93718
145919 kgkr 73988kr 19730kr 93718
155593 kgkr 69913kr 18645kr 88558
165185 kgkr 64813kr 17280kr 82093
174776 kgkr 59700kr 15920kr 75620
183837 kgkr 47963kr 12790kr 60753
193266 kgkr 40825kr 10885kr 51710
203062 kgkr 38275kr 10205kr 48480
Sum81647 kgkr 1020588kr 272150kr 1292738
Gjennomsnitt4082 kgkr 51029kr 13608kr 64637

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
11200660068040941-1865-45-756125145
201818121268049356941-1865-45-75617465
304850323468049356941-1865-45-75622519
407882525468049356941-1865-45-75627571
5010912727468049356941-1865-45-75632621
6012732848868049356941-1865-45-75635655
7013944929668049356941-1865-45-75637675
8014550970068049356941-1865-45-75638685
90151561010468049356941-1865-45-75639695
100157621050868049356941-1865-45-75640705
110163681091268049356941-1865-45-75641715
120169741131668049356941-1865-45-75642725
130175791172068049356941-1865-45-75643734
140175791172068049356941-1865-45-75643734
150166111107568049356941-1865-45-75642121
160153991026468049356941-1865-45-75640098
17014185945668049356941-1865-45-75638076
18011396759768049356941-1865-45-75633428
1909700646668049356941-1865-45-75630601
2009094606268049356941-1865-45-75629591
SUM12006624249116165813608017776418820-37300-900-15120803559
Gjennomsnitt600312125808368048888941-1865-45-75640178

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
14002210011341349500007004421854
20418014181134134950893001787700437947
304180141811341349501786104764700449854
404180141811341349501786107740700452831
5041801418113413495024806010717700462754
6041801418113413495029768012502700469500
7041801418113413495029768013694700470692
8041801418113413495029768014289700471287
9041801418113413495029768014884700471882
10041801418113413495031752015479700474461
11041801418113413495034729016074700478033
12041801418113413495034729016671700478630
13041801418113413495034729017266700479225
14041801418113413495034729017266700479225
15041801418113413495034729016312700478271
16041801418113413495034729015122700477081
17041801418113413495038698013932700479860
18041801418113413495038698011193700477121
1904180141811341349503869809525700475453
2004180141811341349503869808930700474858
Sum400221794292693322680269892058344302381441400781760819
Gjennomsnitt2001139711347113413495029172011907700488041

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året51
Feltarbeid 3. året102
Feltarbeid 4. året102
Feltarbeid 5. året142
Feltarbeid 6. året170
Feltarbeid 7. året170
Feltarbeid 8. året170
Feltarbeid 9. året170
Feltarbeid 10. året181
Feltarbeid 11. året198
Feltarbeid 12. året198
Feltarbeid 13. året198
Feltarbeid 14. året198
Feltarbeid 15. året198
Feltarbeid 16. året198
Feltarbeid 17. året221
Feltarbeid 18. året221
Feltarbeid 19. året221
Feltarbeid 20. året221
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m243
Arbeid med vatningsanlegg57
Traktortimar ved planting23
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde40
Strekking av gjerde, viltgjerde 25
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde14

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
210
327
444
561
671
778
882
985
1088
1192
1295
1399
1499
1593
1686
1780
1864
1954
2051


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.157.064

Fordelt på 3334 timar feltarbeid og 1361 timar hausting i bæreåra vert det kr 246 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 5079 1134 3945 0 0 13495 -9550 14008 -23558
2 9690 17465 6732 20423 10717 5359 13495 1570 14008 -12438
3 25858 22519 6732 41645 22624 11312 13495 16838 14008 2830
4 42020 27571 6732 62859 25601 12800 13495 36564 14008 22556
5 58170 32621 6732 84059 35523 17762 13495 52803 14008 38795
6 67878 35655 6732 96801 42270 21135 13495 62171 14008 48163
7 74338 37675 6732 105281 43461 21731 13495 70055 14008 56047
8 77568 38685 6732 109521 44056 22028 13495 73998 14008 59990
9 80798 39695 6732 113761 44651 22326 13495 77940 14008 63932
10 84028 40705 6732 118001 47231 23615 13495 80891 14008 66883
11 87258 41715 6732 122241 50803 25401 13495 83345 14008 69337
12 90488 42725 6732 126481 51399 25700 13495 87286 14008 73278
13 93718 43734 6732 130720 51994 25997 13495 91228 14008 77220
14 93718 43734 6732 130720 51994 25997 13495 91228 14008 77220
15 88558 42121 6732 123947 51041 25520 13495 84932 14008 70924
16 82093 40098 6732 115459 49851 24925 13495 77039 14008 63031
17 75620 38076 6732 106964 52630 26315 13495 67155 14008 53147
18 60753 33428 6732 87449 49891 24945 13495 49009 14008 35001
19 51710 30601 6732 75579 48223 24112 13495 37973 14008 23965
20 48480 29591 6732 71339 47628 23814 13495 34030 14008 20022
Sum 1292738 683493 129042 1847189 821587 410793 269892 1166503 280160 886343
Gjennomsnitt 64637 34175 6452 92359 41079 20540 13495 58325 14008 44317

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 9.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 5.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn