Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 22/23-satsar (12.11.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:03.09.2022
Kommune:ULLENSVANG Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:17.9 daa Totalareal gard:53 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:6611 stk   
Avling per dekar:3600 kgAndel klasse 1:1%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:150 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 1.00 Pris pressfrukt:kr 11.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Åkre AS Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.95 kr per stk-0.84 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 127.00 kr per stk-11.73 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 127.00 kr per stk36.58 kr
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m 12.60 kr per stk-1.40 kr
Jordanker 49.00 kr per stk-131.00 kr
Streng 2,4 mm 1.14 kr per stk-0.27 kr
Ledningsstrømpe 1.04 kr per meter-0.70 kr
Stebo-fix 0.99 kr per stk0.29 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter-6.65 kr
Wirestrammarar 37.00 kr per stk12.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk-100.00 kr
Arbeidshanskar 22.00 kr per stk2.00 kr
Vatningsanlegg 9509.00 kr per daa2009.00 kr
Roundup 49.60 kr per liter-3.90 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 85.00 kr per stk-5.00 kr
Nordox 180.00 kr per kg-7.00 kr
Grovdolomitt 1.89 kr per kg-0.49 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 85.00 kr per stk30.00 kr
Oppbindingsklips 0.30 kr per stk-0.10 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-4.04 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 13.56 kr per kg-2.04 kr
Urea 6.72 kr per kg-3.59 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-150.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 58.24 kr per kg-28.76 kr
Scala 832.00 kr per liter-62.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2418.00 kr
Delan 958.40 kr per kg-242.80 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 49.60 kr per liter-3.90 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 7.27 kr per kg-1.46 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 180.00 kr per kg-7.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-11.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.98 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-17.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt206334
Manuelt arbeid felt206334
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt28640
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt238474
Varekostnad totalt1245862
Varekostnad felt1245862
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt1484336

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.95plante6611.0032724.45Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00127.00planterekkje200.0025400.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00127.00eigen_formel891.67113241.67Anleggskostnad
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m1.0012.60plante6611.0083298.60Anleggskostnad
Jordanker2.0049.00planterekkje200.009800.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.14rekkjemeter23800.0027132.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.04plante3966.604125.26Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.99plante13222.0013089.78Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje800.004280.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0037.00planterekkje600.0022200.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel16.058023.61Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0022.00totalt4.0088.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.009509.00daa17.90170211.10Anleggskostnad
Roundup0.3049.60daa5.37266.35Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0085.00plante6611.00561935.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1085.00plante661.1056193.50Anleggskostnad
Nordox0.90180.00daa16.112899.80Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.89daa5370.0010149.30Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0085.00eigen_formel992.6784376.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.30plante26444.007933.20Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
216065 kg161 kg15904 kg25 %
348195 kg482 kg47713 kg75 %
448195 kg482 kg47713 kg75 %
548195 kg482 kg47713 kg75 %
664260 kg643 kg63617 kg100 %
764260 kg643 kg63617 kg100 %
8109242 kg1092 kg108150 kg170 %
9109242 kg1092 kg108150 kg170 %
10109242 kg1092 kg108150 kg170 %
11109242 kg1092 kg108150 kg170 %
12109242 kg1092 kg108150 kg170 %
1364260 kg643 kg63617 kg100 %
1464260 kg643 kg63617 kg100 %
1564260 kg643 kg63617 kg100 %
1664260 kg643 kg63617 kg100 %
1748195 kg482 kg47713 kg75 %
1848195 kg482 kg47713 kg75 %
1948195 kg482 kg47713 kg75 %
2048195 kg482 kg47713 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2161 kgkr 161kr 174944kr 175105
3482 kgkr 482kr 524843kr 525325
4482 kgkr 482kr 524843kr 525325
5482 kgkr 482kr 524843kr 525325
6643 kgkr 643kr 699787kr 700430
7643 kgkr 643kr 699787kr 700430
81092 kgkr 1092kr 1189650kr 1190742
91092 kgkr 1092kr 1189650kr 1190742
101092 kgkr 1092kr 1189650kr 1190742
111092 kgkr 1092kr 1189650kr 1190742
121092 kgkr 1092kr 1189650kr 1190742
13643 kgkr 643kr 699787kr 700430
14643 kgkr 643kr 699787kr 700430
15643 kgkr 643kr 699787kr 700430
16643 kgkr 643kr 699787kr 700430
17482 kgkr 482kr 524843kr 525325
18482 kgkr 482kr 524843kr 525325
19482 kgkr 482kr 524843kr 525325
20482 kgkr 482kr 524843kr 525325
Sum12853 kgkr 12853kr 13995817kr 14008670
Gjennomsnitt643 kgkr 643kr 699791kr 700434

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
144530100446252963-2021490868
20198073954446252963-2021121501
305929221865446252963-2021273361
405929221865446252963-2021273361
505929221865446252963-2021273361
607909295819446252963-2021349295
707909295819446252963-2021349295
8013432502898446252963-2021561897
9013432502898446252963-2021561897
10013432502898446252963-2021561897
11013432502898446252963-2021561897
12013432502898446252963-2021561897
1307909295819446252963-2021349295
1407909295819446252963-2021349295
1507909295819446252963-2021349295
1607909295819446252963-2021349295
1705929221865446252963-2021273361
1805929221865446252963-2021273361
1905929221865446252963-2021273361
2005929221865446252963-2021273361
SUM445301158097591641389250059260-404207431151
Gjennomsnitt222657905295821446252963-2021371558

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11484336032133570424830000259761559577
2014776142835704248302811401874325976135089
3027419142835704248305622805622825976213331
4027419142835704248305622805622825976213331
5027419142835704248307809405622825976235198
6027419142835704248309371307497025976269559
7027419142835704248309371307497025976269559
80274191428357042483093713012744925976322038
90274191428357042483093713012744925976322038
100274191428357042483099960012744925976328285
1102741914283570424830109331012744925976337657
1202741914283570424830109331012744925976337657
130274191428357042483010933107497025976285178
140274191428357042483010933107497025976285178
150274191428357042483010933107497025976285178
160274191428357042483010933107497025976285178
170274191428357042483012182605622825976278930
180274191428357042483012182605622825976278930
190274191428357042483012182605622825976278930
200274191428357042483012182605622825976278930
Sum1484336508327303457140084966001836765014994005195176799750
Gjennomsnitt7421725416151735704248309183807497025976339987

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 7165.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året161
Feltarbeid 3. året321
Feltarbeid 4. året321
Feltarbeid 5. året446
Feltarbeid 6. året536
Feltarbeid 7. året536
Feltarbeid 8. året536
Feltarbeid 9. året536
Feltarbeid 10. året571
Feltarbeid 11. året625
Feltarbeid 12. året625
Feltarbeid 13. året625
Feltarbeid 14. året625
Feltarbeid 15. året625
Feltarbeid 16. året625
Feltarbeid 17. året696
Feltarbeid 18. året696
Feltarbeid 19. året696
Feltarbeid 20. året696
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m992
Arbeid med vatningsanlegg179
Traktortimar ved planting71
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2107
3321
4321
5321
6428
7428
8728
9728
10728
11728
12728
13428
14428
15428
16428
17321
18321
19321
20321


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 17.976.236

Fordelt på 10496 timar feltarbeid og 8568 timar hausting i bæreåra vert det kr 943 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 45567 6783 38784 0 0 42483 -3699 51952 -55651
2 175105 121501 19774 276832 46856 23428 42483 210921 51952 158969
3 525325 273361 32417 766269 112455 56228 42483 667558 51952 615606
4 525325 273361 32417 766269 112455 56228 42483 667558 51952 615606
5 525325 273361 32417 766269 134321 67161 42483 656625 51952 604673
6 700430 349295 32417 1017308 168683 84341 42483 890483 51952 838531
7 700430 349295 32417 1017308 168683 84341 42483 890483 51952 838531
8 1190742 561897 32417 1720222 221162 110581 42483 1567158 51952 1515206
9 1190742 561897 32417 1720222 221162 110581 42483 1567158 51952 1515206
10 1190742 561897 32417 1720222 227409 113705 42483 1564034 51952 1512082
11 1190742 561897 32417 1720222 236780 118390 42483 1559348 51952 1507396
12 1190742 561897 32417 1720222 236780 118390 42483 1559348 51952 1507396
13 700430 349295 32417 1017308 184301 92151 42483 882674 51952 830722
14 700430 349295 32417 1017308 184301 92151 42483 882674 51952 830722
15 700430 349295 32417 1017308 184301 92151 42483 882674 51952 830722
16 700430 349295 32417 1017308 184301 92151 42483 882674 51952 830722
17 525325 273361 32417 766269 178054 89027 42483 634759 51952 582807
18 525325 273361 32417 766269 178054 89027 42483 634759 51952 582807
19 525325 273361 32417 766269 178054 89027 42483 634759 51952 582807
20 525325 273361 32417 766269 178054 89027 42483 634759 51952 582807
Sum 14008670 6985850 610072 20384448 3336165 1668083 849660 17866706 1039040 16827666
Gjennomsnitt 700434 349293 30504 1019222 166808 83404 42483 893335 51952 841383

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 40.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 32.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn