Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:15.05.2022
Kommune:LARVIK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:8.4 daa Totalareal gard:19 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:5573 stk   
Avling per dekar:1800 kgAndel direktesal:20%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 125.00 Pris direktesal:kr 152.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:VESTFOLD


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk-0.31 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4800.00 kr per daa-2700.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-720.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-893.00 kr
Svart plast 0,1 mm 7.50 kr per meter1.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-5.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 35.00 kr per stk-25.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-141.00 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter-39.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-4.56 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-3.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-4.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-41.50 kr
Teldor 690.00 kr per kg-248.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-720.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-5.46 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-27.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-513.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 25.00 kr per gjerdemeter-7.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 2.00 kr per gjerdemeter-0.18 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 24.00 kr per gjerdemeter-14.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt41160
Manuelt arbeid felt41160
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt50400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt95060
Varekostnad totalt236549
Varekostnad felt236549
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt331609

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter5800.966381.06Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa2.94241.08Anleggskostnad
Dryppvatning1.004800.00daa8.4040320.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.841562.40Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa2.10483.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.007.50rekkjemeter2816.0021120.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante5573.0089168.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3035.00rekkjemeter844.8029568.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter844.8041395.20Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter20556.807400.45Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
215048 kg12038 kg3010 kg
315048 kg12038 kg3010 kg
415048 kg12038 kg3010 kg
515048 kg12038 kg3010 kg
615048 kg12038 kg3010 kg
715048 kg12038 kg3010 kg
815048 kg12038 kg3010 kg
915048 kg12038 kg3010 kg
1015048 kg12038 kg3010 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
212038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
312038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
412038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
512038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
612038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
712038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
812038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
912038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
1012038 kgkr 1504750kr 457520kr 1962270
Sum108342 kgkr 13542750kr 4117680kr 17660430
Gjennomsnitt10834 kgkr 1354275kr 411768kr 1766043

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
166322011704138800-269776717
2028410117041388-5267-18057-269715481
3028410117041388-5267-18057-269715481
4028410117041388-5267-18057-269715481
5028410117041388-5267-18057-269715481
6028410117041388-5267-18057-269715481
7028410117041388-5267-18057-269715481
8028410117041388-5267-18057-269715481
9028410117041388-5267-18057-269715481
10028410117041388-5267-18057-269715481
SUM6632225569011704013880-47403-162513-26970216046
Gjennomsnitt663225569117041388-4740-16251-269721605

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
133160900585000006632338826
201526971158541800332969509503291756632522563
301526971158541800332969509503291756632522563
401526971158541800332969509503291756632522563
501526971158541800332969509503291756632522563
601526971158541800332969509503291756632522563
701526971158541800332969509503291756632522563
801526971158541800332969509503291756632522563
901526971158541800332969509503291756632522563
1001526971158541800332969509503291756632522563
Sum3316091374236395585237620029966485585502962575663225041895
Gjennomsnitt331611374264058537620299668558602962586632504190

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 7165.00 til kr 5000.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
2300963200
3300963200
4300963200
5300963200
6300963200
7300963200
8300963200
9300963200
10300963200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året543
Feltarbeid 3. året543
Feltarbeid 4. året543
Feltarbeid 5. året543
Feltarbeid 6. året543
Feltarbeid 7. året543
Feltarbeid 8. året543
Feltarbeid 9. året543
Feltarbeid 10. året543
Arbeid med vatningsanlegg67
Traktortimar ved planting125
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m167

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
21881
31881
41881
51881
61881
71881
81881
91881
101881


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 16.653.011

Fordelt på 4891 timar feltarbeid og 16929 timar hausting i bæreåra vert det kr 763 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 268435464 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29