Notatbok

Oversikt
Framsida
Vis data alle år
Alle data
Generelle opplysningar
Opplysningar om bruket
A Arbeidstimar
Arbeidstimar
B Areal og avling
Areal og avling
C Beite og fôring med ferskt gras
Registrering av beite og fòring med ferskt gras
D Husdyropplysningar
Husdyropplysningar
E Skogbruk
Skogbruk

 

Kjell Årseth (Jølster), Kjetil Nikolaisen (Vega) og Hans Jakob Andresen (Aurskog-Høland) er tildelt 10 flaxlodd kvar

Alle som registrerte Notatbokdata for 2018 på nett innan oppsatt frist, var med i trekninga.
(trekt 28.02.2019)
Vi gratulerer!!!

Logg inn

Skriv fødselsdato som ddmmåå Døme: 20.jan 1970 blir 200170

Brukar id:  Kun for brukarar i samdrifter
Fødselsdato:  Kryss av her dersom du skal logge deg på samdriften: