Notatbok

Oversikt
Framsida
Vis data alle år
Alle data
Generelle opplysningar
Opplysningar om bruket
A Arbeidstimar
Arbeidstimar
B Areal og avling
Areal og avling
C Beite og fôring med ferskt gras
Registrering av beite og fòring med ferskt gras
D Husdyropplysningar
Husdyropplysningar
E Skogbruk
Skogbruk

 

Jon Arne Lesund (Surnadal), Bernt Kristian Snapa (Kirkenær) og Torleiv Dengerud (Ål) er tildelt 10 flaxlodd kvar

Alle som registrerte Notatbokdata for 2016 på nett innan oppsatt frist, var med i trekninga.
(trekt 27.02.2017)
Vi gratulerer!!!

Logg inn

Skriv fødselsdato som ddmmåå Døme: 20.jan 1970 blir 200170

Brukar id:  Kun for brukarar i samdrifter
Fødselsdato:  Kryss av her dersom du skal logge deg på samdriften: