Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 850.406, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -850406graf
2kr -795233
3kr -528875
4kr -262517
5kr -22926
6kr 327196
7kr 677317
8kr 1390403
9kr 2103490
10kr 2808928
11kr 3502896
12kr 4196863
13kr 4527866
14kr 4858869
15kr 5189871
16kr 5520874
17kr 5706933
18kr 5892992
19kr 6079051
20kr 6265110