Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 30529 5812 24717 0 0 36402 -11685 40913 -52598
2 77567 100180 13711 164036 52004 26002 36402 101632 40913 60719
3 232701 239484 27373 444812 121596 60798 36402 347612 40913 306699
4 232701 239484 27373 444812 121596 60798 36402 347612 40913 306699
5 232701 239484 27373 444812 148362 74181 36402 334229 40913 293316
6 310278 309146 27373 592051 185071 92535 36402 463113 40913 422200
7 310278 309146 27373 592051 185071 92535 36402 463113 40913 422200
8 527465 504171 27373 1004263 234319 117159 36402 850702 40913 809789
9 527465 504171 27373 1004263 234319 117159 36402 850702 40913 809789
10 527465 504171 27373 1004263 241966 120983 36402 846878 40913 805965
11 527465 504171 27373 1004263 253437 126719 36402 841143 40913 800230
12 527465 504171 27373 1004263 253437 126719 36402 841143 40913 800230
13 310278 309146 27373 592051 204189 102095 36402 453554 40913 412641
14 310278 309146 27373 592051 204189 102095 36402 453554 40913 412641
15 310278 309146 27373 592051 204189 102095 36402 453554 40913 412641
16 310278 309146 27373 592051 204189 102095 36402 453554 40913 412641
17 232701 239484 27373 444812 201894 100947 36402 307463 40913 266550
18 232701 239484 27373 444812 201894 100947 36402 307463 40913 266550
19 232701 239484 27373 444812 201894 100947 36402 307463 40913 266550
20 232701 239484 27373 444812 201894 100947 36402 307463 40913 266550
Sum 6205468 6182828 512239 11876057 3655509 1827755 728042 9320261 818260 8502001
Gjennomsnitt 310273 309141 25612 593803 182775 91388 36402 466013 40913 425100

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 29.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 23.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn