Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11168948027533059364020000204571231619
209429122430593640203441401759020457122574
3023090122430593640206882805276820457205827
4023090122430593640206882805276820457205827
5023090122430593640209559405276820457232594
60230901224305936402011471307035820457269302
70230901224305936402011471307035820457269302
802309012243059364020114713011960620457318550
902309012243059364020114713011960620457318550
1002309012243059364020122360011960620457326198
1102309012243059364020133831011960620457337669
1202309012243059364020133831011960620457337669
130230901224305936402013383107035820457288421
140230901224305936402013383107035820457288421
150230901224305936402013383107035820457288421
160230901224305936402013383107035820457288421
170230901224305936402014912605276820457286126
180230901224305936402014912605276820457286126
190230901224305936402014912605276820457286126
200230901224305936402014912605276820457286126
Sum1168948425057260026118072804202248365014071444091326473870
Gjennomsnitt58447212531300305936402011241807035720457323693

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,