Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:20.08.2019
Kommune:Larvik Fylke:VESTFOLD
Feltstorleik:1.5 daa Totalareal gard:19 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:1000 stk   
Avling per dekar:1800 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 95.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:VESTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 216.919

DB I totalt over heile omløpet kr 2.169.192

ÅrDB IGraf
1kr -49098graf
2kr 246477
3kr 246477
4kr 246477
5kr 246477
6kr 246477
7kr 246477
8kr 246477
9kr 246477
10kr 246477
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 148.407

DB II totalt over heile omløpet kr 1.484.067

ÅrDB IIGraf
1kr -49098graf
2kr 170352
3kr 170352
4kr 170352
5kr 170352
6kr 170352
7kr 170352
8kr 170352
9kr 170352
10kr 170352
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 140.389

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.403.890

ÅrNettoresultatGraf
1kr -50366graf
2kr 161584
3kr 161584
4kr 161584
5kr 161584
6kr 161584
7kr 161584
8kr 161584
9kr 161584
10kr 161584
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 50.366, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -50366graf
2kr 111218
3kr 272802
4kr 434386
5kr 595970
6kr 757554
7kr 919138
8kr 1080722
9kr 1242306
10kr 1403890
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4800.00 kr per daa800.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 7.50 kr per meter1.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 35.00 kr per stk-18.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 25.00 kr per gjerdemeter-4.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 2.00 kr per gjerdemeter0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 24.00 kr per gjerdemeter-12.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt11107
Manuelt arbeid felt7350
Manuelt arbeid viltgjerde3757
Traktorarbeide felt9000
Traktorarbeide viltgjerde3696
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt27303
Varekostnad totalt50709
Varekostnad felt42405
Varekostnad viltgjerde8304
Anleggskostnad totalt78012

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
22700 kg0 kg2700 kg
32700 kg0 kg2700 kg
42700 kg0 kg2700 kg
52700 kg0 kg2700 kg
62700 kg0 kg2700 kg
72700 kg0 kg2700 kg
82700 kg0 kg2700 kg
92700 kg0 kg2700 kg
102700 kg0 kg2700 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 256500kr 256500
30 kgkr 0kr 256500kr 256500
40 kgkr 0kr 256500kr 256500
50 kgkr 0kr 256500kr 256500
60 kgkr 0kr 256500kr 256500
70 kgkr 0kr 256500kr 256500
80 kgkr 0kr 256500kr 256500
90 kgkr 0kr 256500kr 256500
100 kgkr 0kr 256500kr 256500
Sum0 kgkr 1kr 2308500kr 2308501
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 230850kr 230850

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1273040195024900-48429019
2001950249-0-0-4841715
3001950249-0-0-4841715
4001950249-0-0-4841715
5001950249-0-0-4841715
6001950249-0-0-4841715
7001950249-0-0-4841715
8001950249-0-0-4841715
9001950249-0-0-4841715
10001950249-0-0-4841715
SUM27304019500249000-484044454
Gjennomsnitt27300195024900-4844445

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1780120010500000126879385
2029061281057500860017063059063126896631
3029061281057500860017063059063126896631
4029061281057500860017063059063126896631
5029061281057500860017063059063126896631
6029061281057500860017063059063126896631
7029061281057500860017063059063126896631
8029061281057500860017063059063126896631
9029061281057500860017063059063126896631
10029061281057500860017063059063126896631
Sum7801226153114810506750077400153563053156312677949065
Gjennomsnitt780126151151056750774015356053156126894906

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.089.015

Fordelt på 878 timar feltarbeid og 3038 timar hausting i bæreåra vert det kr 534 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29