Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:18.08.2019
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:2.7 daa Totalareal gard:38 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:2 m
Antal plantar:338 stk   
Avling per dekar:900 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Ullensvang Fruktlager SA / Coop Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 59.860

DB I totalt over heile omløpet kr 1.197.208

ÅrDB IGraf
1kr -49064graf
2kr 2696
3kr 29807
4kr 29807
5kr 29807
6kr 68263
7kr 68263
8kr 68263
9kr 68263
10kr 68263
11kr 86019
12kr 86019
13kr 86019
14kr 86019
15kr 86019
16kr 86019
17kr 74182
18kr 74182
19kr 74182
20kr 74182
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 29.392

DB II totalt over heile omløpet kr 587.833

ÅrDB IIGraf
1kr -49064graf
2kr -1090
3kr 7472
4kr 7472
5kr 7472
6kr 34855
7kr 34855
8kr 34855
9kr 34855
10kr 34855
11kr 47501
12kr 47501
13kr 47501
14kr 47501
15kr 47501
16kr 47501
17kr 39073
18kr 39073
19kr 39073
20kr 39073
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 15.609

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 312.183

ÅrNettoresultatGraf
1kr -62846graf
2kr -14872
3kr -6310
4kr -6310
5kr -6310
6kr 21072
7kr 21072
8kr 21072
9kr 21072
10kr 21072
11kr 33718
12kr 33718
13kr 33718
14kr 33718
15kr 33718
16kr 33718
17kr 25290
18kr 25290
19kr 25290
20kr 25290
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 96.649, som oppstår i år 5

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -62846graf
2kr -77719
3kr -84029
4kr -90339
5kr -96649
6kr -75577
7kr -54505
8kr -33432
9kr -12360
10kr 8712
11kr 42430
12kr 76149
13kr 109867
14kr 143585
15kr 177303
16kr 211022
17kr 236312
18kr 261602
19kr 286893
20kr 312183
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.95 kr per stk-0.05 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 31.50 kr per stk6.00 kr
Ledningsstrømpe 1.04 kr per meter-0.70 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 22.00 kr per stk7.00 kr
Grasfrø 104.00 kr per kg26.80 kr
Nordox 180.00 kr per kg-2.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 13.56 kr per kg-1.34 kr
Fullgjødsel 18-3-15 7.27 kr per kg1.54 kr
Grovdolomitt 1.89 kr per kg0.03 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 100.00 kr per daa30.00 kr
Emballasje 1.30 kr per kg frukt0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 13.56 kr per kg-1.34 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 58.24 kr per kg-17.01 kr
Delan 958.40 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 49.60 kr per liter-3.90 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 7.27 kr per kg1.54 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 180.00 kr per kg-2.00 kr
Signum 1024.00 kr per kg-28.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt13650
Manuelt arbeid felt13650
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt4320
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt21470
Varekostnad totalt50215
Varekostnad felt50215
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt71685

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
31095 kg986 kg110 kg45 %
41095 kg986 kg110 kg45 %
51095 kg986 kg110 kg45 %
62677 kg2409 kg268 kg110 %
72677 kg2409 kg268 kg110 %
82677 kg2409 kg268 kg110 %
92677 kg2409 kg268 kg110 %
102677 kg2409 kg268 kg110 %
113407 kg3066 kg341 kg140 %
123407 kg3066 kg341 kg140 %
133407 kg3066 kg341 kg140 %
143407 kg3066 kg341 kg140 %
153407 kg3066 kg341 kg140 %
163407 kg3066 kg341 kg140 %
172920 kg2628 kg292 kg120 %
182920 kg2628 kg292 kg120 %
192920 kg2628 kg292 kg120 %
202920 kg2628 kg292 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
3986 kgkr 19720kr 0kr 19720
4986 kgkr 19720kr 0kr 19720
5986 kgkr 19720kr 0kr 19720
62409 kgkr 48180kr 0kr 48180
72409 kgkr 48180kr 0kr 48180
82409 kgkr 48180kr 0kr 48180
92409 kgkr 48180kr 0kr 48180
102409 kgkr 48180kr 0kr 48180
113066 kgkr 61320kr 0kr 61320
123066 kgkr 61320kr 0kr 61320
133066 kgkr 61320kr 0kr 61320
143066 kgkr 61320kr 0kr 61320
153066 kgkr 61320kr 0kr 61320
163066 kgkr 61320kr 0kr 61320
172628 kgkr 52560kr 0kr 52560
182628 kgkr 52560kr 0kr 52560
192628 kgkr 52560kr 0kr 52560
202628 kgkr 52560kr 0kr 52560
Sum43911 kgkr 878220kr 0kr 878220
Gjennomsnitt2196 kgkr 43911kr 0kr 43911

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
11792105273449-42723216
2005273449-4275295
3083515273449-42713646
4083515273449-42713646
5083515273449-42713646
60204045273449-42725699
70204045273449-42725699
80204045273449-42725699
90204045273449-42725699
100204045273449-42725699
110259695273449-42731264
120259695273449-42731264
130259695273449-42731264
140259695273449-42731264
150259695273449-42731264
160259695273449-42731264
170222595273449-42727554
180222595273449-42727554
190222595273449-42727554
200222595273449-42727554
SUM179213719231054608980-8540495744
Gjennomsnitt896185965273449-42724787

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1716850406189124380000134486062
202194216189124380378600134420167
3014602161891243816941466907665134439676
4014602161891243816941466907665134439676
5014602161891243816941466907665134439676
60146021618912438375014669018739134452807
70146021618912438375014669018739134452807
80146021618912438375014669018739134452807
90146021618912438375014669018739134452807
100146021618912438375014669018739134452807
110146021618912438469914669023849134458866
120146021618912438469914669023849134458866
130146021618912438469914669023849134458866
140146021618912438469914669023849134458866
150146021618912438469914669023849134458866
160146021618912438469914669023849134458866
170146021618912438406614669020440134454824
180146021618912438406614669020440134454824
190146021618912438406614669020440134454824
200146021618912438406614669020440134454824
Sum716852848045163786248768682902678310341544268821061781
Gjennomsnitt3584142422618912438341413392017077134453089

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 921.558

Fordelt på 1530 timar feltarbeid og 1952 timar hausting i bæreåra vert det kr 265 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 5295 595 4700 0 0 12438 -7738 2688 -10426
2 0 5295 2599 2696 3786 1893 12438 -11635 2688 -14323
3 19720 13646 3559 29807 22334 11167 12438 6201 2688 3513
4 19720 13646 3559 29807 22334 11167 12438 6201 2688 3513
5 19720 13646 3559 29807 22334 11167 12438 6201 2688 3513
6 48180 25699 5616 68263 33408 16704 12438 39120 2688 36432
7 48180 25699 5616 68263 33408 16704 12438 39120 2688 36432
8 48180 25699 5616 68263 33408 16704 12438 39120 2688 36432
9 48180 25699 5616 68263 33408 16704 12438 39120 2688 36432
10 48180 25699 5616 68263 33408 16704 12438 39120 2688 36432
11 61320 31264 6565 86019 38518 19259 12438 54321 2688 51633
12 61320 31264 6565 86019 38518 19259 12438 54321 2688 51633
13 61320 31264 6565 86019 38518 19259 12438 54321 2688 51633
14 61320 31264 6565 86019 38518 19259 12438 54321 2688 51633
15 61320 31264 6565 86019 38518 19259 12438 54321 2688 51633
16 61320 31264 6565 86019 38518 19259 12438 54321 2688 51633
17 52560 27554 5932 74182 35109 17555 12438 44189 2688 41501
18 52560 27554 5932 74182 35109 17555 12438 44189 2688 41501
19 52560 27554 5932 74182 35109 17555 12438 44189 2688 41501
20 52560 27554 5932 74182 35109 17555 12438 44189 2688 41501
Sum 878220 477823 105071 1250972 609375 304688 248768 697516 53760 643756
Gjennomsnitt 43911 23891 5254 62549 30469 15234 12438 34876 2688 32188

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 14.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 12.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn