Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:12.07.2019
Kommune:Eigersund Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:3.6 daa Totalareal gard:37 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1029 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:50%
Timepris manuelt arbeid:kr 50 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 7.00 Pris pressfrukt:kr 20.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 131.159

DB I totalt over heile omløpet kr 2.623.183

ÅrDB IGraf
1kr -173620graf
2kr 39279
3kr 105146
4kr 105146
5kr 105146
6kr 139742
7kr 139742
8kr 236610
9kr 236610
10kr 236610
11kr 236610
12kr 236610
13kr 139742
14kr 139742
15kr 139742
16kr 139742
17kr 105146
18kr 105146
19kr 105146
20kr 105146
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 111.530

DB II totalt over heile omløpet kr 2.230.603

ÅrDB IIGraf
1kr -173620graf
2kr 33969
3kr 91736
4kr 91736
5kr 91736
6kr 120122
7kr 120122
8kr 208170
9kr 208170
10kr 208170
11kr 205470
12kr 205470
13kr 117422
14kr 117422
15kr 117422
16kr 117422
17kr 87416
18kr 87416
19kr 87416
20kr 87416
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 98.462

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.969.240

ÅrNettoresultatGraf
1kr -186688graf
2kr 20901
3kr 78668
4kr 78668
5kr 78668
6kr 107054
7kr 107054
8kr 195102
9kr 195102
10kr 195102
11kr 192402
12kr 192402
13kr 104354
14kr 104354
15kr 104354
16kr 104354
17kr 74348
18kr 74348
19kr 74348
20kr 74348
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 186.688, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -186688graf
2kr -165787
3kr -87119
4kr -8451
5kr 70216
6kr 177270
7kr 284324
8kr 479426
9kr 674528
10kr 869630
11kr 1062031
12kr 1254433
13kr 1358787
14kr 1463141
15kr 1567495
16kr 1671848
17kr 1746196
18kr 1820544
19kr 1894892
20kr 1969240
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt13704
Manuelt arbeid felt9518
Manuelt arbeid viltgjerde4186
Traktorarbeide felt5760
Traktorarbeide viltgjerde14414
Administrasjon1000
Arbeid og admin totalt34878
Varekostnad totalt190129
Varekostnad felt162611
Varekostnad viltgjerde27518
Anleggskostnad totalt225008

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21800 kg900 kg900 kg25 %
35400 kg2700 kg2700 kg75 %
45400 kg2700 kg2700 kg75 %
55400 kg2700 kg2700 kg75 %
67200 kg3600 kg3600 kg100 %
77200 kg3600 kg3600 kg100 %
812240 kg6120 kg6120 kg170 %
912240 kg6120 kg6120 kg170 %
1012240 kg6120 kg6120 kg170 %
1112240 kg6120 kg6120 kg170 %
1212240 kg6120 kg6120 kg170 %
137200 kg3600 kg3600 kg100 %
147200 kg3600 kg3600 kg100 %
157200 kg3600 kg3600 kg100 %
167200 kg3600 kg3600 kg100 %
175400 kg2700 kg2700 kg75 %
185400 kg2700 kg2700 kg75 %
195400 kg2700 kg2700 kg75 %
205400 kg2700 kg2700 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2900 kgkr 6300kr 18000kr 24300
32700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
42700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
52700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
63600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
73600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
86120 kgkr 42840kr 122400kr 165240
96120 kgkr 42840kr 122400kr 165240
106120 kgkr 42840kr 122400kr 165240
116120 kgkr 42840kr 122400kr 165240
126120 kgkr 42840kr 122400kr 165240
133600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
143600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
153600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
163600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
172700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
182700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
192700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
202700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
Sum72000 kgkr 504000kr 1440000kr 1944000
Gjennomsnitt3600 kgkr 25200kr 72000kr 97200

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
145002007020598-58452036
20762326737020598-58417330
302286980197020598-58437922
402286980197020598-58437922
502286980197020598-58437922
6030492106927020598-58448218
7030492106927020598-58448218
8051836181767020598-58477046
9051836181767020598-58477046
10051836181767020598-58477046
11051836181767020598-58477046
12051836181767020598-58477046
13030492106927020598-58448218
14030492106927020598-58448218
15030492106927020598-58448218
16030492106927020598-58448218
1702286980197020598-58437922
1802286980197020598-58437922
1902286980197020598-58437922
2002286980197020598-58437922
SUM4500260983821383814040011960-116801009358
Gjennomsnitt225030492106927020598-58450468

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
122500806480856800004500238724
202063288085680216003150450020729
305388288085680396009450450032154
405388288085680396009450450032154
505388288085680396009450450032154
6053882880856807020012600450038364
7053882880856807020012600450038364
8053882880856807020021420450047184
9053882880856807020021420450047184
10053882880856807020021420450047184
11053882880856809720021420450049884
12053882880856809720021420450049884
13053882880856809720012600450041064
14053882880856809720012600450041064
15053882880856809720012600450041064
16053882880856809720012600450041064
1705388288085680828009450450036474
1805388288085680828009450450036474
1905388288085680828009450450036474
2005388288085680828009450450036474
Sum22500899048612001713600140580025200090003984118
Gjennomsnitt1125049523060856807029012600450049206

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 0.00, FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.361.820

Fordelt på 2812 timar feltarbeid og 1440 timar hausting i bæreåra vert det kr 556 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 15 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 7034 648 6386 0 0 8568 -2182 9000 -11182
2 24300 17330 2351 39279 5310 797 8568 29915 9000 20915
3 72900 37922 5676 105146 13410 2012 8568 94566 9000 85566
4 72900 37922 5676 105146 13410 2012 8568 94566 9000 85566
5 72900 37922 5676 105146 13410 2012 8568 94566 9000 85566
6 97200 48218 5676 139742 19620 2943 8568 128231 9000 119231
7 97200 48218 5676 139742 19620 2943 8568 128231 9000 119231
8 165240 77046 5676 236610 28440 4266 8568 223776 9000 214776
9 165240 77046 5676 236610 28440 4266 8568 223776 9000 214776
10 165240 77046 5676 236610 28440 4266 8568 223776 9000 214776
11 165240 77046 5676 236610 31140 4671 8568 223371 9000 214371
12 165240 77046 5676 236610 31140 4671 8568 223371 9000 214371
13 97200 48218 5676 139742 22320 3348 8568 127826 9000 118826
14 97200 48218 5676 139742 22320 3348 8568 127826 9000 118826
15 97200 48218 5676 139742 22320 3348 8568 127826 9000 118826
16 97200 48218 5676 139742 22320 3348 8568 127826 9000 118826
17 72900 37922 5676 105146 17730 2660 8568 93918 9000 84918
18 72900 37922 5676 105146 17730 2660 8568 93918 9000 84918
19 72900 37922 5676 105146 17730 2660 8568 93918 9000 84918
20 72900 37922 5676 105146 17730 2660 8568 93918 9000 84918
Sum 1944000 964356 105168 2803188 392580 58887 171360 2572941 180000 2392941
Gjennomsnitt 97200 48218 5258 140159 19629 2944 8568 128647 9000 119647

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 15 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 35.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 30.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn