Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:14.05.2013
Kommune:VOSS Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:16.9 daa Totalareal gard:80 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:3756 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 25.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:BUSKERUD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 354.299

DB I totalt over heile omløpet kr 7.085.985

ÅrDB IGraf
1kr -507836graf
2kr 19570
3kr 184712
4kr 184712
5kr 184712
6kr 415866
7kr 415866
8kr 415866
9kr 415866
10kr 415866
11kr 522525
12kr 522525
13kr 522525
14kr 522525
15kr 522525
16kr 522525
17kr 451409
18kr 451409
19kr 451409
20kr 451409
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 168.656

DB II totalt over heile omløpet kr 3.373.129

ÅrDB IIGraf
1kr -507836graf
2kr -14230
3kr 24079
4kr 24079
5kr 24079
6kr 212387
7kr 212387
8kr 212387
9kr 212387
10kr 212387
11kr 299276
12kr 299276
13kr 299276
14kr 299276
15kr 299276
16kr 299276
17kr 241342
18kr 241342
19kr 241342
20kr 241342
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 114.969

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.299.385

ÅrNettoresultatGraf
1kr -561523graf
2kr -67918
3kr -29608
4kr -29608
5kr -29608
6kr 158700
7kr 158700
8kr 158700
9kr 158700
10kr 158700
11kr 245589
12kr 245589
13kr 245589
14kr 245589
15kr 245589
16kr 245589
17kr 187655
18kr 187655
19kr 187655
20kr 187655
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 718.266, som oppstår i år 5

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -561523graf
2kr -629441
3kr -659049
4kr -688657
5kr -718266
6kr -559566
7kr -400867
8kr -242167
9kr -83468
10kr 75232
11kr 320821
12kr 566410
13kr 811999
14kr 1057588
15kr 1303177
16kr 1548766
17kr 1736421
18kr 1924075
19kr 2111730
20kr 2299385
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 2500.00 kr per daa-1500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt183100
Manuelt arbeid felt183100
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt27040
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon5000
Arbeid og admin totalt215140
Varekostnad totalt458122
Varekostnad felt458122
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt673262

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
34943 kg4943 kg0 kg45 %
44943 kg4943 kg0 kg45 %
54943 kg4943 kg0 kg45 %
612084 kg12084 kg0 kg110 %
712084 kg12084 kg0 kg110 %
812084 kg12084 kg0 kg110 %
912084 kg12084 kg0 kg110 %
1012084 kg12084 kg0 kg110 %
1115379 kg15379 kg0 kg140 %
1215379 kg15379 kg0 kg140 %
1315379 kg15379 kg0 kg140 %
1415379 kg15379 kg0 kg140 %
1515379 kg15379 kg0 kg140 %
1615379 kg15379 kg0 kg140 %
1713182 kg13182 kg0 kg120 %
1813182 kg13182 kg0 kg120 %
1913182 kg13182 kg0 kg120 %
2013182 kg13182 kg0 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
34943 kgkr 123575kr 0kr 123575
44943 kgkr 123575kr 0kr 123575
54943 kgkr 123575kr 0kr 123575
612084 kgkr 302100kr 0kr 302100
712084 kgkr 302100kr 0kr 302100
812084 kgkr 302100kr 0kr 302100
912084 kgkr 302100kr 0kr 302100
1012084 kgkr 302100kr 0kr 302100
1115379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1215379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1315379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1415379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1515379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1615379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1713182 kgkr 329550kr 0kr 329550
1813182 kgkr 329550kr 0kr 329550
1913182 kgkr 329550kr 0kr 329550
2013182 kgkr 329550kr 0kr 329550
Sum220251 kgkr 5506275kr 0kr 5506275
Gjennomsnitt11013 kgkr 275314kr 0kr 275314

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
11346520329552805-1268169144
200329552805-126834492
3041867329552805-126876359
4041867329552805-126876359
5041867329552805-126876359
60102351329552805-1268136843
70102351329552805-1268136843
80102351329552805-1268136843
90102351329552805-1268136843
100102351329552805-1268136843
110130260329552805-1268164752
120130260329552805-1268164752
130130260329552805-1268164752
140130260329552805-1268164752
150130260329552805-1268164752
160130260329552805-1268164752
170111652329552805-1268146144
180111652329552805-1268146144
190111652329552805-1268146144
200111652329552805-1268146144
SUM134652186552465910056100-253602690016
Gjennomsnitt673393276329552805-1268134501

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
167326202535118340222000013465730667
201238713521183402220338000013465102410
3060671352118340222662013097502965813465229542
4060671352118340222662013097502965813465229542
5060671352118340222662013097502965813465229542
60606713521183402221447513097507250413465280243
70606713521183402221447513097507250413465280243
80606713521183402221447513097507250413465280243
90606713521183402221447513097507250413465280243
100606713521183402221447513097507250413465280243
110606713521183402221810013097509227413465303638
120606713521183402221810013097509227413465303638
130606713521183402221810013097509227413465303638
140606713521183402221810013097509227413465303638
150606713521183402221810013097509227413465303638
160606713521183402221810013097509227413465303638
170606713521183402221568313097507909213465288039
180606713521183402221568313097507909213465288039
190606713521183402221568313097507909213465288039
200606713521183402221568313097507909213465288039
Sum67326212159128223236608044402635702391350013215062693055896906
Gjennomsnitt33663608014111183402221317911956806607513465294845

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 6.012.241

Fordelt på 9565 timar feltarbeid og 8810 timar hausting i bæreåra vert det kr 327 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 34492 3718 30774 0 0 40222 -9448 26930 -36378
2 0 34492 14922 19570 33800 16900 40222 -37552 26930 -64482
3 123575 76359 15222 184712 160633 80317 40222 64173 26930 37243
4 123575 76359 15222 184712 160633 80317 40222 64173 26930 37243
5 123575 76359 15222 184712 160633 80317 40222 64173 26930 37243
6 302100 136843 23077 415866 203479 101740 40222 273904 26930 246974
7 302100 136843 23077 415866 203479 101740 40222 273904 26930 246974
8 302100 136843 23077 415866 203479 101740 40222 273904 26930 246974
9 302100 136843 23077 415866 203479 101740 40222 273904 26930 246974
10 302100 136843 23077 415866 203479 101740 40222 273904 26930 246974
11 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
12 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
13 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
14 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
15 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
16 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
17 329550 146144 24285 451409 210067 105034 40222 306153 26930 279223
18 329550 146144 24285 451409 210067 105034 40222 306153 26930 279223
19 329550 146144 24285 451409 210067 105034 40222 306153 26930 279223
20 329550 146144 24285 451409 210067 105034 40222 306153 26930 279223
Sum 5506275 2555364 437044 7624595 3712856 1856428 804440 4963727 538600 4425127
Gjennomsnitt 275314 127768 21852 381230 185643 92821 40222 248186 26930 221256

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 14.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 12.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn