Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:06.06.2019
Kommune:Larvik Fylke:VESTFOLD
Feltstorleik:1.1 daa Totalareal gard:20 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:750 stk   
Avling per dekar:1860 kgAndel direktesal:10%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 75.00 Pris direktesal:kr 90.00
Rentesats:2.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:VESTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 134.304

DB I totalt over heile omløpet kr 1.343.036

ÅrDB IGraf
1kr -39348graf
2kr 153598
3kr 153598
4kr 153598
5kr 153598
6kr 153598
7kr 153598
8kr 153598
9kr 153598
10kr 153598
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 70.063

DB II totalt over heile omløpet kr 700.633

ÅrDB IIGraf
1kr -39348graf
2kr 82220
3kr 82220
4kr 82220
5kr 82220
6kr 82220
7kr 82220
8kr 82220
9kr 82220
10kr 82220
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 64.595

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 645.950

ÅrNettoresultatGraf
1kr -39754graf
2kr 76189
3kr 76189
4kr 76189
5kr 76189
6kr 76189
7kr 76189
8kr 76189
9kr 76189
10kr 76189
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 39.754, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -39754graf
2kr 36436
3kr 112625
4kr 188814
5kr 265003
6kr 341193
7kr 417382
8kr 493571
9kr 569761
10kr 645950
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4800.00 kr per daa800.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 7.50 kr per meter1.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 33.00 kr per stk-20.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt10780
Manuelt arbeid felt10780
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt13200
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt30980
Varekostnad totalt31452
Varekostnad felt31452
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt62432

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
22093 kg1883 kg209 kg
32093 kg1883 kg209 kg
42093 kg1883 kg209 kg
52093 kg1883 kg209 kg
62093 kg1883 kg209 kg
72093 kg1883 kg209 kg
82093 kg1883 kg209 kg
92093 kg1883 kg209 kg
102093 kg1883 kg209 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
31883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
41883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
51883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
61883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
71883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
81883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
91883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
101883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
Sum16947 kgkr 1271025kr 169290kr 1440315
Gjennomsnitt1695 kgkr 127103kr 16929kr 144032

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1218510146318700-33823163
2041801463187-494-1695-3383303
3041801463187-494-1695-3383303
4041801463187-494-1695-3383303
5041801463187-494-1695-3383303
6041801463187-494-1695-3383303
7041801463187-494-1695-3383303
8041801463187-494-1695-3383303
9041801463187-494-1695-3383303
10041801463187-494-1695-3383303
SUM2185137620146301870-4446-15255-338052890
Gjennomsnitt218537621463187-445-1526-3385289

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
16243200790000040662917
2021799679562573862559404578440687149
3021799679562573862559404578440687149
4021799679562573862559404578440687149
5021799679562573862559404578440687149
6021799679562573862559404578440687149
7021799679562573862559404578440687149
8021799679562573862559404578440687149
9021799679562573862559404578440687149
10021799679562573862559404578440687149
Sum6243219615861788506256647423034404120594058847255
Gjennomsnitt624319618679506366472303404120640684726

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.288.353

Fordelt på 658 timar feltarbeid og 2355 timar hausting i bæreåra vert det kr 428 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 1312 79 1233 0 0 0 1233 4058 -2825
2 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
3 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
4 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
5 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
6 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
7 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
8 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
9 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
10 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
Sum 1440315 31039 87737 1383617 642403 321202 50625 1011791 40580 971211
Gjennomsnitt 144032 3104 8774 138362 64240 32120 5063 101179 4058 97121

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 97.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 71.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn