Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:14.05.2013
Kommune:VOSS Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:16.9 daa Totalareal gard:80 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:3756 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 1750
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:BUSKERUD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 296.617

DB I totalt over heile omløpet kr 5.932.344

ÅrDB IGraf
1kr -560223graf
2kr 19570
3kr 159997
4kr 159997
5kr 159997
6kr 355446
7kr 355446
8kr 355446
9kr 355446
10kr 355446
11kr 445630
12kr 445630
13kr 445630
14kr 445630
15kr 445630
16kr 445630
17kr 385499
18kr 385499
19kr 385499
20kr 385499
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -593.829

DB II totalt over heile omløpet kr -11.876.576

ÅrDB IIGraf
1kr -560223graf
2kr -14230
3kr -316988
4kr -316988
5kr -316988
6kr -621409
7kr -621409
8kr -621409
9kr -621409
10kr -621409
11kr -761875
12kr -761875
13kr -761875
14kr -761875
15kr -761875
16kr -761875
17kr -668216
18kr -668216
19kr -668216
20kr -668216
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -648.826

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -12.976.515

ÅrNettoresultatGraf
1kr -615220graf
2kr -69227
3kr -371985
4kr -371985
5kr -371985
6kr -676406
7kr -676406
8kr -676406
9kr -676406
10kr -676406
11kr -816872
12kr -816872
13kr -816872
14kr -816872
15kr -816872
16kr -816872
17kr -723213
18kr -723213
19kr -723213
20kr -723213
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 12.976.515, som oppstår i år 20

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -615220graf
2kr -684447
3kr -1056432
4kr -1428417
5kr -1800402
6kr -2476808
7kr -3153214
8kr -3829621
9kr -4506027
10kr -5182433
11kr -5999305
12kr -6816176
13kr -7633048
14kr -8449920
15kr -9266791
16kr -10083663
17kr -10806876
18kr -11530089
19kr -12253302
20kr -12976515
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 2500.00 kr per daa-1500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt204904
Manuelt arbeid felt183100
Manuelt arbeid viltgjerde21804
Traktorarbeide felt27040
Traktorarbeide viltgjerde15015
Administrasjon5000
Arbeid og admin totalt251959
Varekostnad totalt486787
Varekostnad felt458122
Varekostnad viltgjerde28665
Anleggskostnad totalt738746

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
34943 kg4943 kg0 kg45 %
44943 kg4943 kg0 kg45 %
54943 kg4943 kg0 kg45 %
612084 kg12084 kg0 kg110 %
712084 kg12084 kg0 kg110 %
812084 kg12084 kg0 kg110 %
912084 kg12084 kg0 kg110 %
1012084 kg12084 kg0 kg110 %
1115379 kg15379 kg0 kg140 %
1215379 kg15379 kg0 kg140 %
1315379 kg15379 kg0 kg140 %
1415379 kg15379 kg0 kg140 %
1515379 kg15379 kg0 kg140 %
1615379 kg15379 kg0 kg140 %
1713182 kg13182 kg0 kg120 %
1813182 kg13182 kg0 kg120 %
1913182 kg13182 kg0 kg120 %
2013182 kg13182 kg0 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
34943 kgkr 98860kr 0kr 98860
44943 kgkr 98860kr 0kr 98860
54943 kgkr 98860kr 0kr 98860
612084 kgkr 241680kr 0kr 241680
712084 kgkr 241680kr 0kr 241680
812084 kgkr 241680kr 0kr 241680
912084 kgkr 241680kr 0kr 241680
1012084 kgkr 241680kr 0kr 241680
1115379 kgkr 307580kr 0kr 307580
1215379 kgkr 307580kr 0kr 307580
1315379 kgkr 307580kr 0kr 307580
1415379 kgkr 307580kr 0kr 307580
1515379 kgkr 307580kr 0kr 307580
1615379 kgkr 307580kr 0kr 307580
1713182 kgkr 263640kr 0kr 263640
1813182 kgkr 263640kr 0kr 263640
1913182 kgkr 263640kr 0kr 263640
2013182 kgkr 263640kr 0kr 263640
Sum220251 kgkr 4405020kr 0kr 4405020
Gjennomsnitt11013 kgkr 220251kr 0kr 220251

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
11477490329552805-1268182241
200329552805-126834492
3041867329552805-126876359
4041867329552805-126876359
5041867329552805-126876359
60102351329552805-1268136843
70102351329552805-1268136843
80102351329552805-1268136843
90102351329552805-1268136843
100102351329552805-1268136843
110130260329552805-1268164752
120130260329552805-1268164752
130130260329552805-1268164752
140130260329552805-1268164752
150130260329552805-1268164752
160130260329552805-1268164752
170111652329552805-1268146144
180111652329552805-1268146144
190111652329552805-1268146144
200111652329552805-1268146144
SUM147749186552465910056100-253602703113
Gjennomsnitt738793276329552805-1268135156

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
173874602535118340222000014775797461
201238713521183402220338000014775103719
30606713521183402226620130975034601014775547204
40606713521183402226620130975034601014775547204
50606713521183402226620130975034601014775547204
6060671352118340222144751309750845880147751054929
7060671352118340222144751309750845880147751054929
8060671352118340222144751309750845880147751054929
9060671352118340222144751309750845880147751054929
10060671352118340222144751309750845880147751054929
110606713521183402221810013097501076530147751289204
120606713521183402221810013097501076530147751289204
130606713521183402221810013097501076530147751289204
140606713521183402221810013097501076530147751289204
150606713521183402221810013097501076530147751289204
160606713521183402221810013097501076530147751289204
17060671352118340222156831309750922740147751132997
18060671352118340222156831309750922740147751132997
19060671352118340222156831309750922740147751132997
20060671352118340222156831309750922740147751132997
Sum7387461215912822323660804440263570239135001541757029549820084648
Gjennomsnitt3693760801411118340222131791195680770879147751004232

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.832.405

Fordelt på 9565 timar feltarbeid og 8810 timar hausting i bæreåra vert det kr 263 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29