Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 814.166, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -814166graf
2kr -778934
3kr -561953
4kr -344972
5kr -127991
6kr 150213
7kr 428418
8kr 1028819
9kr 1629221
10kr 2229622
11kr 2782511
12kr 3335400
13kr 3566092
14kr 3796784
15kr 4027475
16kr 4258167
17kr 4399128
18kr 4540089
19kr 4681050
20kr 4822011