Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 36212 6878 29334 0 0 43078 -13744 39045 -52789
2 59232 107888 15440 151680 53848 26924 43078 81678 39045 42633
3 177697 251240 32158 396779 117198 58599 43078 295102 39045 256057
4 177697 251240 32158 396779 117198 58599 43078 295102 39045 256057
5 177697 251240 32158 396779 117198 58599 43078 295102 39045 256057
6 236929 322916 32158 527687 186883 93441 43078 391168 39045 352123
7 236929 322916 32158 527687 186883 93441 43078 391168 39045 352123
8 402779 523608 32158 894229 231228 115614 43078 735538 39045 696493
9 402779 523608 32158 894229 231228 115614 43078 735538 39045 696493
10 402779 523608 32158 894229 231228 115614 43078 735538 39045 696493
11 402779 523608 32158 894229 278740 139370 43078 711781 39045 672736
12 402779 523608 32158 894229 278740 139370 43078 711781 39045 672736
13 236929 322916 32158 527687 234395 117198 43078 367412 39045 328367
14 236929 322916 32158 527687 234395 117198 43078 367412 39045 328367
15 236929 322916 32158 527687 234395 117198 43078 367412 39045 328367
16 236929 322916 32158 527687 234395 117198 43078 367412 39045 328367
17 177697 251240 32158 396779 193218 96609 43078 257092 39045 218047
18 177697 251240 32158 396779 193218 96609 43078 257092 39045 218047
19 177697 251240 32158 396779 193218 96609 43078 257092 39045 218047
20 177697 251240 32158 396779 193218 96609 43078 257092 39045 218047
Sum 4738580 6458316 601159 10595737 3740818 1870409 861560 7863768 780900 7082868
Gjennomsnitt 236929 322916 30058 529787 187041 93520 43078 393188 39045 354143

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 26.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 22.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn