Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1976124032583620430780000195221045603
2010372144836204307803801001583819522131888
3027090144836204307806968504751319522211956
4027090144836204307806968504751319522211956
5027090144836204307806968504751319522211956
60270901448362043078012353306335019522281641
70270901448362043078012353306335019522281641
802709014483620430780123533010769519522325986
902709014483620430780123533010769519522325986
1002709014483620430780123533010769519522325986
1102709014483620430780171045010769519522373498
1202709014483620430780171045010769519522373498
130270901448362043078017104506335019522329153
140270901448362043078017104506335019522329153
150270901448362043078017104506335019522329153
160270901448362043078017104506335019522329153
170270901448362043078014570504751319522287976
180270901448362043078014570504751319522287976
190270901448362043078014570504751319522287976
200270901448362043078014570504751319522287976
Sum976124497989307707240086156002473818012670003904506570110
Gjennomsnitt48806248991539362043078012369106335019522328506

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,