Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Anleggskostnader:
KostnadstypeBel°p (kr)
Manuelt arbeid totalt163653
Manuelt arbeid felt150456
Manuelt arbeid viltgjerde13196
Traktorarbeide felt28960
Traktorarbeide viltgjerde12982
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt209095
Varekostnad totalt767029
Varekostnad felt742245
Varekostnad viltgjerde24784
Anleggskostnad totalt976124