Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:12.05.2019
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.9 daa Totalareal gard:37 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1238 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Ullensvang Fruktlager SA / Coop Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 133.212

DB I totalt over heile omløpet kr 2.664.245

ÅrDB IGraf
1kr -185731graf
2kr 38925
3kr 106700
4kr 106700
5kr 106700
6kr 142307
7kr 142307
8kr 242061
9kr 242061
10kr 242061
11kr 242061
12kr 242061
13kr 142307
14kr 142307
15kr 142307
16kr 142307
17kr 106700
18kr 106700
19kr 106700
20kr 106700
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 99.499

DB II totalt over heile omløpet kr 1.989.985

ÅrDB IIGraf
1kr -185731graf
2kr 29371
3kr 84178
4kr 84178
5kr 79401
6kr 108186
7kr 108186
8kr 198385
9kr 198385
10kr 197020
11kr 194973
12kr 194973
13kr 104774
14kr 104774
15kr 104774
16kr 104774
17kr 69847
18kr 69847
19kr 69847
20kr 69847
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 85.421

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.708.425

ÅrNettoresultatGraf
1kr -199809graf
2kr 15293
3kr 70100
4kr 70100
5kr 65323
6kr 94108
7kr 94108
8kr 184307
9kr 184307
10kr 182942
11kr 180895
12kr 180895
13kr 90696
14kr 90696
15kr 90696
16kr 90696
17kr 55769
18kr 55769
19kr 55769
20kr 55769
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 199.809, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -199809graf
2kr -184516
3kr -114416
4kr -44316
5kr 21007
6kr 115115
7kr 209223
8kr 393530
9kr 577836
10kr 760778
11kr 941673
12kr 1122567
13kr 1213263
14kr 1303958
15kr 1394654
16kr 1485349
17kr 1541118
18kr 1596887
19kr 1652656
20kr 1708425
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.95 kr per stk-0.05 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 127.00 kr per stk-1.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 79.40 kr per stk6.40 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 49.00 kr per stk-46.00 kr
Streng 2,4 mm 1.14 kr per stk0.04 kr
Ledningsstrømpe 1.04 kr per meter-0.70 kr
Stebo-fix 0.99 kr per stk0.49 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 37.00 kr per stk12.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 22.00 kr per stk7.00 kr
Vatningsanlegg 8736.00 kr per daa4736.00 kr
Roundup 49.60 kr per liter-3.90 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 85.00 kr per stk-5.00 kr
Nordox 180.00 kr per kg-2.00 kr
Grovdolomitt 1.89 kr per kg0.03 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 85.00 kr per stk30.00 kr
Oppbindingsklips 0.30 kr per stk-0.10 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 13.56 kr per kg-1.34 kr
Urea 6.72 kr per kg-2.28 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 58.24 kr per kg-17.01 kr
Scala 832.00 kr per liter-10.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 3156.00 kr per liter20.00 kr
Delan 958.40 kr per kg0.00 kr
Topsin 890.00 kr per kg-46.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 49.60 kr per liter-3.90 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 7.27 kr per kg1.54 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 180.00 kr per kg-2.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt39900
Manuelt arbeid felt39900
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6240
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt49640
Varekostnad totalt224459
Varekostnad felt224459
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt274099

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21950 kg1755 kg195 kg25 %
35850 kg5265 kg585 kg75 %
45850 kg5265 kg585 kg75 %
55850 kg5265 kg585 kg75 %
67799 kg7019 kg780 kg100 %
77799 kg7019 kg780 kg100 %
813259 kg11933 kg1326 kg170 %
913259 kg11933 kg1326 kg170 %
1013259 kg11933 kg1326 kg170 %
1113259 kg11933 kg1326 kg170 %
1213259 kg11933 kg1326 kg170 %
137799 kg7019 kg780 kg100 %
147799 kg7019 kg780 kg100 %
157799 kg7019 kg780 kg100 %
167799 kg7019 kg780 kg100 %
175850 kg5265 kg585 kg75 %
185850 kg5265 kg585 kg75 %
195850 kg5265 kg585 kg75 %
205850 kg5265 kg585 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21755 kgkr 19305kr 877.5kr 20183
35265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
45265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
55265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
67019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
77019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
811933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
911933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
1011933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
1111933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
1211933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
137019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
147019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
157019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
167019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
175265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
185265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
195265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
205265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
Sum140389 kgkr 1544279kr 70200kr 1614479
Gjennomsnitt7019 kgkr 77214kr 3510kr 80724

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
182230007604647-63289849
20148655797604647-63223063
304459517377604647-63253951
404459517377604647-63253951
504459517377604647-63253951
605945123177604647-63269387
705945123177604647-63269387
8010107339387604647-632112630
9010107339387604647-632112630
10010107339387604647-632112630
11010107339387604647-632112630
12010107339387604647-632112630
1305945123177604647-63269387
1405945123177604647-63269387
1505945123177604647-63269387
1605945123177604647-63269387
1704459517377604647-63253951
1804459517377604647-63253951
1904459517377604647-63253951
2004459517377604647-63253951
SUM8223011891014633015208012940-126401470041
Gjennomsnitt41125945523177604647-63273502

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
12740990702780928100004797289658
20322831278092810614203413479727953
3067073127809281012284010238479744398
4067073127809281012284010238479744398
5067073127809281017061010238479749175
6067073127809281020473013648479755998
7067073127809281020473013648479755998
8067073127809281020473023203479765553
9067073127809281020473023203479765553
10067073127809281021838023203479766918
11067073127809281023886023203479768965
12067073127809281023886023203479768965
13067073127809281023886013648479759410
14067073127809281023886013648479759410
15067073127809281023886013648479759410
16067073127809281023886013648479759410
17067073127809281026615010238479758730
18067073127809281026615010238479758730
19067073127809281026615010238479758730
20067073127809281026615010238479758730
Sum27409912394866291559918562604012790272981959341376095
Gjennomsnitt1370561973317809281020064013649479768805

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.382.685

Fordelt på 2293 timar feltarbeid og 1560 timar hausting i bæreåra vert det kr 618 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 7619 1482 6137 0 0 9281 -3144 9593 -12737
2 20183 23063 4320 38925 9555 4777 9281 24867 9593 15274
3 60548 53951 7799 106700 22522 11261 9281 86158 9593 76565
4 60548 53951 7799 106700 22522 11261 9281 86158 9593 76565
5 60548 53951 7799 106700 27299 13649 9281 83769 9593 74176
6 80719 69387 7799 142307 34122 17061 9281 115965 9593 106372
7 80719 69387 7799 142307 34122 17061 9281 115965 9593 106372
8 137230 112630 7799 242061 43677 21838 9281 210942 9593 201349
9 137230 112630 7799 242061 43677 21838 9281 210942 9593 201349
10 137230 112630 7799 242061 45042 22521 9281 210259 9593 200666
11 137230 112630 7799 242061 47089 23544 9281 209236 9593 199643
12 137230 112630 7799 242061 47089 23544 9281 209236 9593 199643
13 80719 69387 7799 142307 37534 18767 9281 114259 9593 104666
14 80719 69387 7799 142307 37534 18767 9281 114259 9593 104666
15 80719 69387 7799 142307 37534 18767 9281 114259 9593 104666
16 80719 69387 7799 142307 37534 18767 9281 114259 9593 104666
17 60548 53951 7799 106700 36853 18426 9281 78992 9593 69399
18 60548 53951 7799 106700 36853 18426 9281 78992 9593 69399
19 60548 53951 7799 106700 36853 18426 9281 78992 9593 69399
20 60548 53951 7799 106700 36853 18426 9281 78992 9593 69399
Sum 1614479 1387811 146176 2856114 674260 337130 185626 2333358 191860 2141498
Gjennomsnitt 80724 69391 7309 142806 33713 16856 9281 116668 9593 107075

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 31.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 25 % der alle anleggskostnader ligg til grunn