Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Utskriftsversjon |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:12.05.2019
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.9 daa Totalareal gard:37 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1238 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Ullensvang Fruktlager SA / Coop Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 125.864

DB I totalt over heile omløpet kr 2.517.281

ÅrDB IGraf
1kr -185746graf
2kr 37040
3kr 101186
4kr 101186
5kr 101186
6kr 134961
7kr 134961
8kr 229583
9kr 229583
10kr 229583
11kr 229583
12kr 229583
13kr 134961
14kr 134961
15kr 134961
16kr 134961
17kr 101186
18kr 101186
19kr 101186
20kr 101186
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 92.151

DB II totalt over heile omløpet kr 1.843.021

ÅrDB IIGraf
1kr -185746graf
2kr 27486
3kr 78664
4kr 78664
5kr 73887
6kr 100840
7kr 100840
8kr 185907
9kr 185907
10kr 184542
11kr 182495
12kr 182495
13kr 97428
14kr 97428
15kr 97428
16kr 97428
17kr 64333
18kr 64333
19kr 64333
20kr 64333
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 78.073

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.561.461

ÅrNettoresultatGraf
1kr -199824graf
2kr 13408
3kr 64586
4kr 64586
5kr 59809
6kr 86762
7kr 86762
8kr 171829
9kr 171829
10kr 170464
11kr 168417
12kr 168417
13kr 83350
14kr 83350
15kr 83350
16kr 83350
17kr 50255
18kr 50255
19kr 50255
20kr 50255
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 199.824, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -199824graf
2kr -186417
3kr -121830
4kr -57244
5kr 2565
6kr 89327
7kr 176089
8kr 347918
9kr 519746
10kr 690210
11kr 858627
12kr 1027043
13kr 1110393
14kr 1193742
15kr 1277092
16kr 1360441
17kr 1410696
18kr 1460951
19kr 1511206
20kr 1561461
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.95 kr per stk0.95 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 127.00 kr per stk33.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 79.40 kr per stk23.40 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk3.20 kr
Jordanker 49.00 kr per stk-2.00 kr
Streng 2,4 mm 1.14 kr per stk0.04 kr
Ledningsstrømpe 1.04 kr per meter-2.14 kr
Stebo-fix 0.99 kr per stk0.59 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 37.00 kr per stk12.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 22.00 kr per stk10.00 kr
Vatningsanlegg 8736.00 kr per daa5236.00 kr
Roundup 49.60 kr per liter-32.40 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 85.00 kr per stk-5.00 kr
Nordox 180.00 kr per kg20.50 kr
Grovdolomitt 1.89 kr per kg0.65 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 85.00 kr per stk36.00 kr
Oppbindingsklips 0.30 kr per stk-0.06 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 6-5-20 4.53 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 13.56 kr per kg-5.14 kr
Urea 6.72 kr per kg2.69 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 58.24 kr per kg12.74 kr
Scala 832.00 kr per liter242.00 kr
Dimilin SC-48 1950.00 kr per liter0.00 kr
Calypso 3156.00 kr per liter386.00 kr
Delan 958.40 kr per kg366.40 kr
Topsin 890.00 kr per kg218.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 49.60 kr per liter-32.40 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 7.27 kr per kg3.69 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 180.00 kr per kg20.50 kr
Venteår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pirimor 950.00 kr per liter0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt39900
Manuelt arbeid felt39900
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6240
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt49640
Varekostnad totalt224459
Varekostnad felt224459
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt274099

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21950 kg1755 kg195 kg25 %
35850 kg5265 kg585 kg75 %
45850 kg5265 kg585 kg75 %
55850 kg5265 kg585 kg75 %
67799 kg7019 kg780 kg100 %
77799 kg7019 kg780 kg100 %
813259 kg11933 kg1326 kg170 %
913259 kg11933 kg1326 kg170 %
1013259 kg11933 kg1326 kg170 %
1113259 kg11933 kg1326 kg170 %
1213259 kg11933 kg1326 kg170 %
137799 kg7019 kg780 kg100 %
147799 kg7019 kg780 kg100 %
157799 kg7019 kg780 kg100 %
167799 kg7019 kg780 kg100 %
175850 kg5265 kg585 kg75 %
185850 kg5265 kg585 kg75 %
195850 kg5265 kg585 kg75 %
205850 kg5265 kg585 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21755 kgkr 19305kr 877.5kr 20183
35265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
45265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
55265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
67019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
77019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
811933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
911933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
1011933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
1111933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
1211933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
137019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
147019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
157019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
167019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
175265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
185265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
195265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
205265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
Sum140389 kgkr 1544279kr 70200kr 1614479
Gjennomsnitt7019 kgkr 77214kr 3510kr 80724

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
182230007604632-63289834
20131105017604632-63221215
303933015037604632-63248437
403933015037604632-63248437
503933015037604632-63248437
605243220057604632-63262041
705243220057604632-63262041
808914034087604632-632100152
908914034087604632-632100152
1008914034087604632-632100152
1108914034087604632-632100152
1208914034087604632-632100152
1305243220057604632-63262041
1405243220057604632-63262041
1505243220057604632-63262041
1605243220057604632-63262041
1703933015037604632-63248437
1803933015037604632-63248437
1903933015037604632-63248437
2003933015037604632-63248437
SUM8223010487124009215208012640-126401323114
Gjennomsnitt41125243620057604632-63266156

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
12740990702780928100004797289658
20326531278092810614203413479727990
3067073127809281012284010238479744398
4067073127809281012284010238479744398
5067073127809281017061010238479749175
6067073127809281020473013648479755998
7067073127809281020473013648479755998
8067073127809281020473023203479765553
9067073127809281020473023203479765553
10067073127809281021838023203479766918
11067073127809281023886023203479768965
12067073127809281023886023203479768965
13067073127809281023886013648479759410
14067073127809281023886013648479759410
15067073127809281023886013648479759410
16067073127809281023886013648479759410
17067073127809281026615010238479758730
18067073127809281026615010238479758730
19067073127809281026615010238479758730
20067073127809281026615010238479758730
Sum27409912398566291559918562604012790272981959341376132
Gjennomsnitt1370561993317809281020064013649479768807

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.