Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:11.04.2019
Kommune:Aure Fylke:MØRE OG ROMSDAL
Feltstorleik:5.1 daa Totalareal gard:7 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:2125 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Skal bruke eplene selv Grossistfylke:MØRE OG ROMSDAL


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 76.864

DB I totalt over heile omløpet kr 1.537.279

ÅrDB IGraf
1kr -291418graf
2kr 25384
3kr 67618
4kr 67618
5kr 67618
6kr 91064
7kr 91064
8kr 156721
9kr 156721
10kr 156721
11kr 156721
12kr 156721
13kr 91064
14kr 91064
15kr 91064
16kr 91064
17kr 67618
18kr 67618
19kr 67618
20kr 67618
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 39.914

DB II totalt over heile omløpet kr 798.289

ÅrDB IIGraf
1kr -291418graf
2kr 14674
3kr 43520
4kr 43520
5kr 37273
6kr 53579
7kr 53579
8kr 111739
9kr 111739
10kr 109954
11kr 107276
12kr 107276
13kr 49117
14kr 49117
15kr 49117
16kr 49117
17kr 24778
18kr 24778
19kr 24778
20kr 24778
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 20.381

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 407.621

ÅrNettoresultatGraf
1kr -310951graf
2kr -4860
3kr 23987
4kr 23987
5kr 17739
6kr 34046
7kr 34046
8kr 92206
9kr 92206
10kr 90421
11kr 87743
12kr 87743
13kr 29583
14kr 29583
15kr 29583
16kr 29583
17kr 5244
18kr 5244
19kr 5244
20kr 5244
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 315.811, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -310951graf
2kr -315811
3kr -291824
4kr -267838
5kr -250099
6kr -216053
7kr -182007
8kr -89801
9kr 2404
10kr 92825
11kr 180568
12kr 268311
13kr 297894
14kr 327478
15kr 357061
16kr 386645
17kr 391889
18kr 397133
19kr 402377
20kr 407621
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk0.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk0.00 kr
Jordanker 51.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 6-5-20 4.53 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg0.00 kr
Urea 4.03 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg0.00 kr
Scala 590.00 kr per liter0.00 kr
Dimilin SC-48 1950.00 kr per liter0.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter0.00 kr
Delan 592.00 kr per kg0.00 kr
Topsin 672.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg0.00 kr
Venteår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pirimor 950.00 kr per liter0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt71422
Manuelt arbeid felt64706
Manuelt arbeid viltgjerde6716
Traktorarbeide felt8160
Traktorarbeide viltgjerde6607
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt89688
Varekostnad totalt365414
Varekostnad felt352801
Varekostnad viltgjerde12613
Anleggskostnad totalt455102

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21530 kg1377 kg153 kg25 %
34590 kg4131 kg459 kg75 %
44590 kg4131 kg459 kg75 %
54590 kg4131 kg459 kg75 %
66120 kg5508 kg612 kg100 %
76120 kg5508 kg612 kg100 %
810404 kg9364 kg1040 kg170 %
910404 kg9364 kg1040 kg170 %
1010404 kg9364 kg1040 kg170 %
1110404 kg9364 kg1040 kg170 %
1210404 kg9364 kg1040 kg170 %
136120 kg5508 kg612 kg100 %
146120 kg5508 kg612 kg100 %
156120 kg5508 kg612 kg100 %
166120 kg5508 kg612 kg100 %
174590 kg4131 kg459 kg75 %
184590 kg4131 kg459 kg75 %
194590 kg4131 kg459 kg75 %
204590 kg4131 kg459 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21377 kgkr 12393kr 374.85kr 12768
34131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
44131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
54131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
65508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
75508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
89364 kgkr 84276kr 2548kr 86824
99364 kgkr 84276kr 2548kr 86824
109364 kgkr 84276kr 2548kr 86824
119364 kgkr 84276kr 2548kr 86824
129364 kgkr 84276kr 2548kr 86824
135508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
145508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
155508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
165508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
174131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
184131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
194131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
204131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
Sum110162 kgkr 991458kr 29983kr 1021441
Gjennomsnitt5508 kgkr 49573kr 1499kr 51072

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1159286009945826-4435165622
20102863939945826-443517015
303085911809945826-443538375
403085911809945826-443538375
503085911809945826-443538375
604114515739945826-443549054
704114515739945826-443549054
806994926739945826-443578958
906994926739945826-443578958
1006994926739945826-443578958
1106994926739945826-443578958
1206994926739945826-443578958
1304114515739945826-443549054
1404114515739945826-443549054
1504114515739945826-443549054
1604114515739945826-443549054
1703085911809945826-443538375
1803085911809945826-443538375
1903085911809945826-443538375
2003085911809945826-443538375
SUM1592868229143145619890016520-887001140376
Gjennomsnitt79644114615739945826-443557019

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1455102091810201213800007395476573
2029714081020121380803302678739534642
30763340810201213801606508033739552692
40763340810201213801606508033739552692
50763340810201213802231308033739558939
607633408102012138026775010710739566079
707633408102012138026775010710739566079
807633408102012138026775018207739573576
907633408102012138026775018207739573576
1007633408102012138028560018207739575361
1107633408102012138031238018207739578039
1207633408102012138031238018207739578039
1307633408102012138031238010710739570542
1407633408102012138031238010710739570542
1507633408102012138031238010710739570542
1607633408102012138031238010710739570542
170763340810201213803480808033739571434
180763340810201213803480808033739571434
190763340810201213803480808033739571434
200763340810201213803480808033739571434
Sum455102140366867020400242760052479002142001479081754196
Gjennomsnitt227557018434102012138026240010710739587710

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.146.611

Fordelt på 2999 timar feltarbeid og 1224 timar hausting i bæreåra vert det kr 272 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

NB! Denne tabell er under utvikling (juni/juli 2019). Den er tilsynelatande OK, men blir ferdig kvalitetssikra etter ferien

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 6336 1938 4398 0 0 12138 -7740 14791 -22531
2 12768 17015 4399 25384 10710 5355 12138 7891 14791 -6900
3 38304 38375 9061 67618 24098 12049 12138 43431 14791 28640
4 38304 38375 9061 67618 24098 12049 12138 43431 14791 28640
5 38304 38375 9061 67618 30345 15173 12138 40307 14791 25516
6 51071 49054 9061 91064 37485 18743 12138 60184 14791 45393
7 51071 49054 9061 91064 37485 18743 12138 60184 14791 45393
8 86824 78958 9061 156721 44982 22491 12138 122092 14791 107301
9 86824 78958 9061 156721 44982 22491 12138 122092 14791 107301
10 86824 78958 9061 156721 46767 23384 12138 121199 14791 106408
11 86824 78958 9061 156721 49445 24722 12138 119861 14791 105070
12 86824 78958 9061 156721 49445 24722 12138 119861 14791 105070
13 51071 49054 9061 91064 41948 20974 12138 57953 14791 43162
14 51071 49054 9061 91064 41948 20974 12138 57953 14791 43162
15 51071 49054 9061 91064 41948 20974 12138 57953 14791 43162
16 51071 49054 9061 91064 41948 20974 12138 57953 14791 43162
17 38304 38375 9061 67618 42840 21420 12138 34060 14791 19269
18 38304 38375 9061 67618 42840 21420 12138 34060 14791 19269
19 38304 38375 9061 67618 42840 21420 12138 34060 14791 19269
20 38304 38375 9061 67618 42840 21420 12138 34060 14791 19269
Sum 1021441 981090 169436 1833095 738990 369495 242760 1220840 295820 925020
Gjennomsnitt 51072 49055 8472 91655 36950 18475 12138 61042 14791 46251

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 11.6 %