Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:11.04.2019
Kommune:Aure Fylke:MØRE OG ROMSDAL
Feltstorleik:5.1 daa Totalareal gard:7 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:2125 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Skal bruke eplene selv Grossistfylke:MØRE OG ROMSDAL


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 82.640

DB I totalt over heile omløpet kr 1.652.802

ÅrDB IGraf
1kr -291397graf
2kr 26891
3kr 71953
4kr 71953
5kr 71953
6kr 96838
7kr 96838
8kr 166522
9kr 166522
10kr 166522
11kr 166522
12kr 166522
13kr 96838
14kr 96838
15kr 96838
16kr 96838
17kr 71953
18kr 71953
19kr 71953
20kr 71953
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 45.691

DB II totalt over heile omløpet kr 913.812

ÅrDB IIGraf
1kr -291397graf
2kr 16181
3kr 47855
4kr 47855
5kr 41608
6kr 59353
7kr 59353
8kr 121540
9kr 121540
10kr 119755
11kr 117077
12kr 117077
13kr 54891
14kr 54891
15kr 54891
16kr 54891
17kr 29113
18kr 29113
19kr 29113
20kr 29113
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 26.157

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 523.144

ÅrNettoresultatGraf
1kr -310930graf
2kr -3352
3kr 28322
4kr 28322
5kr 22074
6kr 39820
7kr 39820
8kr 102007
9kr 102007
10kr 100222
11kr 97544
12kr 97544
13kr 35357
14kr 35357
15kr 35357
16kr 35357
17kr 9579
18kr 9579
19kr 9579
20kr 9579
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 314.283, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -310930graf
2kr -314283
3kr -285961
4kr -257639
5kr -235565
6kr -195745
7kr -155925
8kr -53919
9kr 48088
10kr 148309
11kr 245853
12kr 343397
13kr 378755
14kr 414112
15kr 449470
16kr 484827
17kr 494406
18kr 503985
19kr 513564
20kr 523144
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt71422
Manuelt arbeid felt64706
Manuelt arbeid viltgjerde6716
Traktorarbeide felt8160
Traktorarbeide viltgjerde6607
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt89688
Varekostnad totalt365414
Varekostnad felt352801
Varekostnad viltgjerde12613
Anleggskostnad totalt455102

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21530 kg1377 kg153 kg25 %
34590 kg4131 kg459 kg75 %
44590 kg4131 kg459 kg75 %
54590 kg4131 kg459 kg75 %
66120 kg5508 kg612 kg100 %
76120 kg5508 kg612 kg100 %
810404 kg9364 kg1040 kg170 %
910404 kg9364 kg1040 kg170 %
1010404 kg9364 kg1040 kg170 %
1110404 kg9364 kg1040 kg170 %
1210404 kg9364 kg1040 kg170 %
136120 kg5508 kg612 kg100 %
146120 kg5508 kg612 kg100 %
156120 kg5508 kg612 kg100 %
166120 kg5508 kg612 kg100 %
174590 kg4131 kg459 kg75 %
184590 kg4131 kg459 kg75 %
194590 kg4131 kg459 kg75 %
204590 kg4131 kg459 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21377 kgkr 12393kr 374.85kr 12768
34131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
44131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
54131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
65508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
75508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
89364 kgkr 84276kr 2548kr 86824
99364 kgkr 84276kr 2548kr 86824
109364 kgkr 84276kr 2548kr 86824
119364 kgkr 84276kr 2548kr 86824
129364 kgkr 84276kr 2548kr 86824
135508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
145508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
155508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
165508 kgkr 49572kr 1499.4kr 51071
174131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
184131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
194131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
204131 kgkr 37179kr 1124.55kr 38304
Sum110162 kgkr 991458kr 29983kr 1021441
Gjennomsnitt5508 kgkr 49573kr 1499kr 51072

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1159286009945847-4435165643
20116634549945847-443518474
303499013639945847-443542710
403499013639945847-443542710
503499013639945847-443542710
604665318189945847-443554828
704665318189945847-443554828
807931330899945847-443588759
907931330899945847-443588759
1007931330899945847-443588759
1107931330899945847-443588759
1207931330899945847-443588759
1304665318189945847-443554828
1404665318189945847-443554828
1504665318189945847-443554828
1604665318189945847-443554828
1703499013639945847-443542710
1803499013639945847-443542710
1903499013639945847-443542710
2003499013639945847-443542710
SUM1592869330763634819890016940-887001255850
Gjennomsnitt79644665418179945847-443562793

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1455102091810201213800007395476573
2029234081020121380803302678739534594
30763340810201213801606508033739552692
40763340810201213801606508033739552692
50763340810201213802231308033739558939
607633408102012138026775010710739566079
707633408102012138026775010710739566079
807633408102012138026775018207739573576
907633408102012138026775018207739573576
1007633408102012138028560018207739575361
1107633408102012138031238018207739578039
1207633408102012138031238018207739578039
1307633408102012138031238010710739570542
1407633408102012138031238010710739570542
1507633408102012138031238010710739570542
1607633408102012138031238010710739570542
170763340810201213803480808033739571434
180763340810201213803480808033739571434
190763340810201213803480808033739571434
200763340810201213803480808033739571434
Sum455102140317867020400242760052479002142001479081754148
Gjennomsnitt227557016434102012138026240010710739587707

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.262.134

Fordelt på 2999 timar feltarbeid og 1224 timar hausting i bæreåra vert det kr 299 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 6357 1938 4419 0 0 12138 -7719 14791 -22510
2 12768 18474 4351 26891 10710 5355 12138 9398 14791 -5393
3 38304 42710 9061 71953 24098 12049 12138 47766 14791 32975
4 38304 42710 9061 71953 24098 12049 12138 47766 14791 32975
5 38304 42710 9061 71953 30345 15173 12138 44642 14791 29851
6 51071 54828 9061 96838 37485 18743 12138 65958 14791 51167
7 51071 54828 9061 96838 37485 18743 12138 65958 14791 51167
8 86824 88759 9061 166522 44982 22491 12138 131893 14791 117102
9 86824 88759 9061 166522 44982 22491 12138 131893 14791 117102
10 86824 88759 9061 166522 46767 23384 12138 131000 14791 116209
11 86824 88759 9061 166522 49445 24722 12138 129662 14791 114871
12 86824 88759 9061 166522 49445 24722 12138 129662 14791 114871
13 51071 54828 9061 96838 41948 20974 12138 63727 14791 48936
14 51071 54828 9061 96838 41948 20974 12138 63727 14791 48936
15 51071 54828 9061 96838 41948 20974 12138 63727 14791 48936
16 51071 54828 9061 96838 41948 20974 12138 63727 14791 48936
17 38304 42710 9061 71953 42840 21420 12138 38395 14791 23604
18 38304 42710 9061 71953 42840 21420 12138 38395 14791 23604
19 38304 42710 9061 71953 42840 21420 12138 38395 14791 23604
20 38304 42710 9061 71953 42840 21420 12138 38395 14791 23604
Sum 1021441 1096564 169387 1948618 738990 369495 242760 1336363 295820 1040543
Gjennomsnitt 51072 54828 8469 97431 36950 18475 12138 66818 14791 52027

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 13.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 7.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn