Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:09.04.2019
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1.1 daa Totalareal gard:67 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:184 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 25.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Ullensvang Fruktlager SA /COOP Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 20.729

DB I totalt over heile omløpet kr 414.588

ÅrDB IGraf
1kr -36510graf
2kr 1257
3kr 11085
4kr 11085
5kr 11085
6kr 24690
7kr 24690
8kr 24690
9kr 24690
10kr 24690
11kr 30989
12kr 30989
13kr 30989
14kr 30989
15kr 30989
16kr 30989
17kr 26801
18kr 26801
19kr 26801
20kr 26801
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 9.702

DB II totalt over heile omløpet kr 194.043

ÅrDB IIGraf
1kr -36510graf
2kr -673
3kr 5165
4kr 5165
5kr 5165
6kr 12422
7kr 12422
8kr 12422
9kr 12422
10kr 12422
11kr 16637
12kr 16637
13kr 16637
14kr 16637
15kr 16637
16kr 16637
17kr 13450
18kr 13450
19kr 13450
20kr 13450
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 6.116

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 122.320

ÅrNettoresultatGraf
1kr -40096graf
2kr -4259
3kr 1579
4kr 1579
5kr 1579
6kr 8836
7kr 8836
8kr 8836
9kr 8836
10kr 8836
11kr 13051
12kr 13051
13kr 13051
14kr 13051
15kr 13051
16kr 13051
17kr 9864
18kr 9864
19kr 9864
20kr 9864
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 44.355, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -40096graf
2kr -44355
3kr -42776
4kr -41196
5kr -39617
6kr -30782
7kr -21946
8kr -13111
9kr -4275
10kr 4560
11kr 17611
12kr 30662
13kr 43713
14kr 56764
15kr 69814
16kr 82865
17kr 92729
18kr 102593
19kr 112456
20kr 122320
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 111.10 kr per stk107.10 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg0.00 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg0.00 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg0.00 kr
Delan 592.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg0.00 kr
Signum 692.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt6703
Manuelt arbeid felt6703
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt1760
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt11963
Varekostnad totalt39368
Varekostnad felt39368
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt51331

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
3322 kg290 kg32 kg45 %
4322 kg290 kg32 kg45 %
5322 kg290 kg32 kg45 %
6788 kg709 kg79 kg110 %
7788 kg709 kg79 kg110 %
8788 kg709 kg79 kg110 %
9788 kg709 kg79 kg110 %
10788 kg709 kg79 kg110 %
111003 kg903 kg100 kg140 %
121003 kg903 kg100 kg140 %
131003 kg903 kg100 kg140 %
141003 kg903 kg100 kg140 %
151003 kg903 kg100 kg140 %
161003 kg903 kg100 kg140 %
17860 kg774 kg86 kg120 %
18860 kg774 kg86 kg120 %
19860 kg774 kg86 kg120 %
20860 kg774 kg86 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
3290 kgkr 7250kr 0kr 7250
4290 kgkr 7250kr 0kr 7250
5290 kgkr 7250kr 0kr 7250
6709 kgkr 17725kr 0kr 17725
7709 kgkr 17725kr 0kr 17725
8709 kgkr 17725kr 0kr 17725
9709 kgkr 17725kr 0kr 17725
10709 kgkr 17725kr 0kr 17725
11903 kgkr 22575kr 0kr 22575
12903 kgkr 22575kr 0kr 22575
13903 kgkr 22575kr 0kr 22575
14903 kgkr 22575kr 0kr 22575
15903 kgkr 22575kr 0kr 22575
16903 kgkr 22575kr 0kr 22575
17774 kgkr 19350kr 0kr 19350
18774 kgkr 19350kr 0kr 19350
19774 kgkr 19350kr 0kr 19350
20774 kgkr 19350kr 0kr 19350
Sum12929 kgkr 323225kr 0kr 323225
Gjennomsnitt646 kgkr 16161kr 0kr 16161

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
11283302150179-9915063
2002150179-992230
3021662150179-994396
4021662150179-994396
5021662150179-994396
6052962150179-997526
7052962150179-997526
8052962150179-997526
9052962150179-997526
10052962150179-997526
11067452150179-998975
12067452150179-998975
13067452150179-998975
14067452150179-998975
15067452150179-998975
16067452150179-998975
17057822150179-998012
18057822150179-998012
19057822150179-998012
20057822150179-998012
SUM1283396576430003580-1980154009
Gjennomsnitt64248292150179-997700

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1513310165772624000096255159
208088877262401929009626489
3039688772624036650225496210067
4039688772624036650225496210067
5039688772624036650225496210067
6039688772624067520551696216415
7039688772624067520551696216415
8039688772624067520551696216415
9039688772624067520551696216415
10039688772624067520551696216415
11039688772624073310702196218499
12039688772624073310702196218499
13039688772624073310702196218499
14039688772624073310702196218499
15039688772624073310702196218499
16039688772624073310702196218499
17039688772624073310602096217498
18039688772624073310602096217498
19039688772624073310602096217498
20039688772624073310602096217498
Sum51331793118411543524740119996010054819249354914
Gjennomsnitt256739792772624060000502796217746

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 342.864

Fordelt på 686 timar feltarbeid og 575 timar hausting i bæreåra vert det kr 272 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

NB! Denne tabell er under utvikling (juni/juli 2019). Den er tilsynelatande OK, men blir ferdig kvalitetssikra etter ferien

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2230 243 1987 0 0 2624 -636 1925 -2561
2 0 2230 973 1257 1929 965 2624 -2332 1925 -4257
3 7250 4396 561 11085 5919 2960 2624 5501 1925 3576
4 7250 4396 561 11085 5919 2960 2624 5501 1925 3576
5 7250 4396 561 11085 5919 2960 2624 5501 1925 3576
6 17725 7526 561 24690 12268 6134 2624 15932 1925 14007
7 17725 7526 561 24690 12268 6134 2624 15932 1925 14007
8 17725 7526 561 24690 12268 6134 2624 15932 1925 14007
9 17725 7526 561 24690 12268 6134 2624 15932 1925 14007
10 17725 7526 561 24690 12268 6134 2624 15932 1925 14007
11 22575 8975 561 30989 14352 7176 2624 21189 1925 19264
12 22575 8975 561 30989 14352 7176 2624 21189 1925 19264
13 22575 8975 561 30989 14352 7176 2624 21189 1925 19264
14 22575 8975 561 30989 14352 7176 2624 21189 1925 19264
15 22575 8975 561 30989 14352 7176 2624 21189 1925 19264
16 22575 8975 561 30989 14352 7176 2624 21189 1925 19264
17 19350 8012 561 26801 13351 6675 2624 17502 1925 15577
18 19350 8012 561 26801 13351 6675 2624 17502 1925 15577
19 19350 8012 561 26801 13351 6675 2624 17502 1925 15577
20 19350 8012 561 26801 13351 6675 2624 17502 1925 15577
Sum 323225 141176 11316 453085 220544 110272 52474 290339 38500 251839
Gjennomsnitt 16161 7059 566 22654 11027 5514 2624 14517 1925 12592

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 13.7 %