Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:09.04.2019
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1.1 daa Totalareal gard:67 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:184 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 25.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Ullensvang Fruktlager SA /COOP Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 21.380

DB I totalt over heile omløpet kr 427.597

ÅrDB IGraf
1kr -36506graf
2kr 1261
3kr 11379
4kr 11379
5kr 11379
6kr 25403
7kr 25403
8kr 25403
9kr 25403
10kr 25403
11kr 31896
12kr 31896
13kr 31896
14kr 31896
15kr 31896
16kr 31896
17kr 27579
18kr 27579
19kr 27579
20kr 27579
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 10.353

DB II totalt over heile omløpet kr 207.052

ÅrDB IIGraf
1kr -36506graf
2kr -669
3kr 5459
4kr 5459
5kr 5459
6kr 13135
7kr 13135
8kr 13135
9kr 13135
10kr 13135
11kr 17544
12kr 17544
13kr 17544
14kr 17544
15kr 17544
16kr 17544
17kr 14228
18kr 14228
19kr 14228
20kr 14228
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 6.766

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 135.329

ÅrNettoresultatGraf
1kr -40092graf
2kr -4255
3kr 1873
4kr 1873
5kr 1873
6kr 9549
7kr 9549
8kr 9549
9kr 9549
10kr 9549
11kr 13958
12kr 13958
13kr 13958
14kr 13958
15kr 13958
16kr 13958
17kr 10642
18kr 10642
19kr 10642
20kr 10642
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 44.347, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -40092graf
2kr -44347
3kr -42474
4kr -40600
5kr -38727
6kr -29179
7kr -19630
8kr -10082
9kr -533
10kr 9015
11kr 22973
12kr 36931
13kr 50889
14kr 64847
15kr 78804
16kr 92762
17kr 103404
18kr 114046
19kr 124687
20kr 135329
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 111.10 kr per stk106.10 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt6703
Manuelt arbeid felt6703
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt1760
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt11963
Varekostnad totalt39368
Varekostnad felt39368
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt51331

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
3322 kg290 kg32 kg45 %
4322 kg290 kg32 kg45 %
5322 kg290 kg32 kg45 %
6788 kg709 kg79 kg110 %
7788 kg709 kg79 kg110 %
8788 kg709 kg79 kg110 %
9788 kg709 kg79 kg110 %
10788 kg709 kg79 kg110 %
111003 kg903 kg100 kg140 %
121003 kg903 kg100 kg140 %
131003 kg903 kg100 kg140 %
141003 kg903 kg100 kg140 %
151003 kg903 kg100 kg140 %
161003 kg903 kg100 kg140 %
17860 kg774 kg86 kg120 %
18860 kg774 kg86 kg120 %
19860 kg774 kg86 kg120 %
20860 kg774 kg86 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
3290 kgkr 7250kr 0kr 7250
4290 kgkr 7250kr 0kr 7250
5290 kgkr 7250kr 0kr 7250
6709 kgkr 17725kr 0kr 17725
7709 kgkr 17725kr 0kr 17725
8709 kgkr 17725kr 0kr 17725
9709 kgkr 17725kr 0kr 17725
10709 kgkr 17725kr 0kr 17725
11903 kgkr 22575kr 0kr 22575
12903 kgkr 22575kr 0kr 22575
13903 kgkr 22575kr 0kr 22575
14903 kgkr 22575kr 0kr 22575
15903 kgkr 22575kr 0kr 22575
16903 kgkr 22575kr 0kr 22575
17774 kgkr 19350kr 0kr 19350
18774 kgkr 19350kr 0kr 19350
19774 kgkr 19350kr 0kr 19350
20774 kgkr 19350kr 0kr 19350
Sum12929 kgkr 323225kr 0kr 323225
Gjennomsnitt646 kgkr 16161kr 0kr 16161

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
11283302150183-9915067
2002150183-992234
3024562150183-994690
4024562150183-994690
5024562150183-994690
6060052150183-998239
7060052150183-998239
8060052150183-998239
9060052150183-998239
10060052150183-998239
11076482150183-999882
12076482150183-999882
13076482150183-999882
14076482150183-999882
15076482150183-999882
16076482150183-999882
17065562150183-998790
18065562150183-998790
19065562150183-998790
20065562150183-998790
SUM12833109505430003660-1980167018
Gjennomsnitt64254752150183-998351

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1513310165772624000096255159
208088877262401929009626489
3039688772624036650225496210067
4039688772624036650225496210067
5039688772624036650225496210067
6039688772624067520551696216415
7039688772624067520551696216415
8039688772624067520551696216415
9039688772624067520551696216415
10039688772624067520551696216415
11039688772624073310702196218499
12039688772624073310702196218499
13039688772624073310702196218499
14039688772624073310702196218499
15039688772624073310702196218499
16039688772624073310702196218499
17039688772624073310602096217498
18039688772624073310602096217498
19039688772624073310602096217498
20039688772624073310602096217498
Sum51331793118411543524740119996010054819249354914
Gjennomsnitt256739792772624060000502796217746

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 355.873

Fordelt på 686 timar feltarbeid og 575 timar hausting i bæreåra vert det kr 282 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2234 243 1991 0 0 2624 -632 1925 -2557
2 0 2234 973 1261 1929 965 2624 -2328 1925 -4253
3 7250 4690 561 11379 5919 2960 2624 5795 1925 3870
4 7250 4690 561 11379 5919 2960 2624 5795 1925 3870
5 7250 4690 561 11379 5919 2960 2624 5795 1925 3870
6 17725 8239 561 25403 12268 6134 2624 16645 1925 14720
7 17725 8239 561 25403 12268 6134 2624 16645 1925 14720
8 17725 8239 561 25403 12268 6134 2624 16645 1925 14720
9 17725 8239 561 25403 12268 6134 2624 16645 1925 14720
10 17725 8239 561 25403 12268 6134 2624 16645 1925 14720
11 22575 9882 561 31896 14352 7176 2624 22096 1925 20171
12 22575 9882 561 31896 14352 7176 2624 22096 1925 20171
13 22575 9882 561 31896 14352 7176 2624 22096 1925 20171
14 22575 9882 561 31896 14352 7176 2624 22096 1925 20171
15 22575 9882 561 31896 14352 7176 2624 22096 1925 20171
16 22575 9882 561 31896 14352 7176 2624 22096 1925 20171
17 19350 8790 561 27579 13351 6675 2624 18280 1925 16355
18 19350 8790 561 27579 13351 6675 2624 18280 1925 16355
19 19350 8790 561 27579 13351 6675 2624 18280 1925 16355
20 19350 8790 561 27579 13351 6675 2624 18280 1925 16355
Sum 323225 154185 11316 466094 220544 110272 52474 303348 38500 264848
Gjennomsnitt 16161 7709 566 23305 11027 5514 2624 15167 1925 13242

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 14.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 11.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn