Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:21.01.2019
Kommune:Ulvik Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:2.7 daa Totalareal gard:59 daa
Rekkjeavstand:2.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1201 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 88.984

DB I totalt over heile omløpet kr 1.779.683

ÅrDB IGraf
1kr -209433graf
2kr 27822
3kr 74674
4kr 74674
5kr 74674
6kr 99359
7kr 99359
8kr 168484
9kr 168484
10kr 168484
11kr 168484
12kr 168484
13kr 99359
14kr 99359
15kr 99359
16kr 99359
17kr 74674
18kr 74674
19kr 74674
20kr 74674
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 51.726

DB II totalt over heile omløpet kr 1.034.519

ÅrDB IIGraf
1kr -209433graf
2kr 16947
3kr 50560
4kr 50560
5kr 43941
6kr 61533
7kr 61533
8kr 124040
9kr 124040
10kr 122149
11kr 119312
12kr 119312
13kr 56805
14kr 56805
15kr 56805
16kr 56805
17kr 30702
18kr 30702
19kr 30702
20kr 30702
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 39.949

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 798.990

ÅrNettoresultatGraf
1kr -221209graf
2kr 5170
3kr 38784
4kr 38784
5kr 32164
6kr 49756
7kr 49756
8kr 112263
9kr 112263
10kr 110372
11kr 107535
12kr 107535
13kr 45028
14kr 45028
15kr 45028
16kr 45028
17kr 18925
18kr 18925
19kr 18925
20kr 18925
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 221.209, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -221209graf
2kr -216039
3kr -177255
4kr -138472
5kr -106307
6kr -56551
7kr -6795
8kr 105469
9kr 217732
10kr 328104
11kr 435639
12kr 543175
13kr 588203
14kr 633231
15kr 678259
16kr 723288
17kr 742213
18kr 761139
19kr 780064
20kr 798990
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt72398
Manuelt arbeid felt72398
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt4320
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt83718
Varekostnad totalt221780
Varekostnad felt221780
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt305497

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21351 kg1216 kg135 kg25 %
34053 kg3647 kg405 kg75 %
44053 kg3647 kg405 kg75 %
54053 kg3647 kg405 kg75 %
65404 kg4863 kg540 kg100 %
75404 kg4863 kg540 kg100 %
89186 kg8268 kg919 kg170 %
99186 kg8268 kg919 kg170 %
109186 kg8268 kg919 kg170 %
119186 kg8268 kg919 kg170 %
129186 kg8268 kg919 kg170 %
135404 kg4863 kg540 kg100 %
145404 kg4863 kg540 kg100 %
155404 kg4863 kg540 kg100 %
165404 kg4863 kg540 kg100 %
174053 kg3647 kg405 kg75 %
184053 kg3647 kg405 kg75 %
194053 kg3647 kg405 kg75 %
204053 kg3647 kg405 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21216 kgkr 13376kr 607.5kr 13984
33647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
43647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
53647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
64863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
74863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
88268 kgkr 90948kr 4135.5kr 95084
98268 kgkr 90948kr 4135.5kr 95084
108268 kgkr 90948kr 4135.5kr 95084
118268 kgkr 90948kr 4135.5kr 95084
128268 kgkr 90948kr 4135.5kr 95084
134863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
144863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
154863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
164863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
173647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
183647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
193647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
203647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
Sum97263 kgkr 1069893kr 48623kr 1118516
Gjennomsnitt4863 kgkr 53495kr 2431kr 55926

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
191649005269448-27597091
20103004015269448-27516143
303089012035269448-27537535
403089012035269448-27537535
503089012035269448-27537535
604119016045269448-27548236
704119016045269448-27548236
807003027295269448-27578201
907003027295269448-27578201
1007003027295269448-27578201
1107003027295269448-27578201
1207003027295269448-27578201
1304119016045269448-27548236
1404119016045269448-27548236
1504119016045269448-27548236
1604119016045269448-27548236
1703089012035269448-27537535
1803089012035269448-27537535
1903089012035269448-27537535
2003089012035269448-27537535
SUM91649823820320911053808960-55001056400
Gjennomsnitt45824119116055269448-27552820

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13054970486540643000005346318300
20154821654064300851102364534624956
304044216540643001702107093534640691
404044216540643001702107093534640691
504044216540643002364107093534647310
604044216540643002836909457534654403
704044216540643002836909457534654403
8040442165406430028369016076534661021
9040442165406430028369016076534661021
10040442165406430030260016076534662912
11040442165406430033097016076534665749
12040442165406430033097016076534665749
1304044216540643003309709457534659131
1404044216540643003309709457534659131
1504044216540643003309709457534659131
1604044216540643003309709457534659131
1704044216540643003688007093534660549
1804044216540643003688007093534660549
1904044216540643003688007093534660549
2004044216540643003688007093534660549
Sum30549774335459310807128606055603001891331069241375926
Gjennomsnitt152753717230540643002780209457534668796

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.544.153

Fordelt på 1589 timar feltarbeid og 1081 timar hausting i bæreåra vert det kr 578 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 5442 1027 4415 0 0 6430 -2015 10692 -12707
2 13984 16143 2305 27822 10875 5437 6430 15954 10692 5262
3 41940 37535 4800 74674 24114 12057 6430 56187 10692 45495
4 41940 37535 4800 74674 24114 12057 6430 56187 10692 45495
5 41940 37535 4800 74674 30734 15367 6430 52877 10692 42185
6 55923 48236 4800 99359 37826 18913 6430 74016 10692 63324
7 55923 48236 4800 99359 37826 18913 6430 74016 10692 63324
8 95084 78201 4800 168484 44444 22222 6430 139832 10692 129140
9 95084 78201 4800 168484 44444 22222 6430 139832 10692 129140
10 95084 78201 4800 168484 46336 23168 6430 138886 10692 128194
11 95084 78201 4800 168484 49173 24586 6430 137468 10692 126776
12 95084 78201 4800 168484 49173 24586 6430 137468 10692 126776
13 55923 48236 4800 99359 42554 21277 6430 71651 10692 60959
14 55923 48236 4800 99359 42554 21277 6430 71651 10692 60959
15 55923 48236 4800 99359 42554 21277 6430 71651 10692 60959
16 55923 48236 4800 99359 42554 21277 6430 71651 10692 60959
17 41940 37535 4800 74674 43972 21986 6430 46258 10692 35566
18 41940 37535 4800 74674 43972 21986 6430 46258 10692 35566
19 41940 37535 4800 74674 43972 21986 6430 46258 10692 35566
20 41940 37535 4800 74674 43972 21986 6430 46258 10692 35566
Sum 1118516 964751 89735 1993531 745163 372582 128606 1492344 213840 1278504
Gjennomsnitt 55926 48238 4487 99677 37258 18629 6430 74617 10692 63925

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 20.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 14.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn