Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:17.09.2018
Kommune:Aremark Fylke:ØSTFOLD
Feltstorleik:27.9 daa Totalareal gard:28 daa
Rekkjeavstand:3.3 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:9394 stk   
Avling per dekar:3000 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 17.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:ØSTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.248.476

DB I totalt over heile omløpet kr 24.969.520

ÅrDB IGraf
1kr -1320732graf
2kr 237600
3kr 555032
4kr 872465
5kr 1189897
6kr 1380356
7kr 1507329
8kr 1570816
9kr 1634303
10kr 1697788
11kr 1761275
12kr 1824762
13kr 1888248
14kr 1888248
15kr 1786665
16kr 1659692
17kr 1532719
18kr 1240689
19kr 1062924
20kr 999438
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 793.985

DB II totalt over heile omløpet kr 15.879.700

ÅrDB IIGraf
1kr -1320732graf
2kr 124605
3kr 312302
4kr 587885
5kr 795112
6kr 911636
7kr 1021869
8kr 1076986
9kr 1132103
10kr 1167688
11kr 1193510
12kr 1248627
13kr 1303743
14kr 1303743
15kr 1215552
16kr 1105319
17kr 956026
18kr 702498
19kr 548169
20kr 493053
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 690.466

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 13.809.311

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1424252graf
2kr 21086
3kr 208783
4kr 484366
5kr 691593
6kr 808117
7kr 918350
8kr 973467
9kr 1028584
10kr 1064169
11kr 1089991
12kr 1145108
13kr 1200224
14kr 1200224
15kr 1112033
16kr 1001800
17kr 852507
18kr 598979
19kr 444650
20kr 389534
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.424.252, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1424252graf
2kr -1403166
3kr -1194383
4kr -710017
5kr -18424
6kr 789693
7kr 1708043
8kr 2681509
9kr 3710093
10kr 4774262
11kr 5864253
12kr 7009361
13kr 8209585
14kr 9409809
15kr 10521841
16kr 11523641
17kr 12376148
18kr 12975127
19kr 13419777
20kr 13809311
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 65.00 kr per stk-25.00 kr
Stammebeskyttar 3.50 kr per stk-1.50 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 92.50 kr per stk-35.50 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 4.00 kr per stk-8.60 kr
Jordanker 60.00 kr per stk-35.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 13.00 kr per stk-2.00 kr
Fuglekasser 89.00 kr per stk19.00 kr
Vatningsanlegg 5800.00 kr per daa1800.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 54.00 kr per stk-1.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 35.00 kr per gjerdemeter6.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 29.00 kr per gjerdemeter-7.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.40 kr per gjerdemeter-0.80 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt628405
Manuelt arbeid felt590835
Manuelt arbeid viltgjerde37570
Traktorarbeide felt55800
Traktorarbeide viltgjerde23100
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt714305
Varekostnad totalt1215379
Varekostnad felt1163859
Varekostnad viltgjerde51520
Anleggskostnad totalt1929684

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
212555 kg7533 kg5022 kg15 %
333480 kg20088 kg13392 kg40 %
454405 kg32643 kg21762 kg65 %
575330 kg45198 kg30132 kg90 %
687885 kg52731 kg35154 kg105 %
796255 kg57753 kg38502 kg115 %
8100440 kg60264 kg40176 kg120 %
9104625 kg62775 kg41850 kg125 %
10108810 kg65286 kg43524 kg130 %
11112995 kg67797 kg45198 kg135 %
12117180 kg70308 kg46872 kg140 %
13121365 kg72819 kg48546 kg145 %
14121365 kg72819 kg48546 kg145 %
15114669 kg68801 kg45868 kg137 %
16106299 kg63779 kg42520 kg127 %
1797929 kg58757 kg39172 kg117 %
1878678 kg47207 kg31471 kg94 %
1966960 kg40176 kg26784 kg80 %
2062775 kg37665 kg25110 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
27533 kgkr 128061kr 25110kr 153171
320088 kgkr 341496kr 66960kr 408456
432643 kgkr 554931kr 108810kr 663741
545198 kgkr 768366kr 150660kr 919026
652731 kgkr 896427kr 175770kr 1072197
757753 kgkr 981801kr 192510kr 1174311
860264 kgkr 1024488kr 200880kr 1225368
962775 kgkr 1067175kr 209250kr 1276425
1065286 kgkr 1109862kr 217620kr 1327482
1167797 kgkr 1152549kr 225990kr 1378539
1270308 kgkr 1195236kr 234360kr 1429596
1372819 kgkr 1237923kr 242730kr 1480653
1472819 kgkr 1237923kr 242730kr 1480653
1568801 kgkr 1169617kr 229340kr 1398957
1663779 kgkr 1084243kr 212600kr 1296843
1758757 kgkr 998869kr 195860kr 1194729
1847207 kgkr 802519kr 157355kr 959874
1940176 kgkr 682992kr 133920kr 816912
2037665 kgkr 640305kr 125550kr 765855
Sum1004399 kgkr 17074783kr 3348005kr 20422788
Gjennomsnitt50220 kgkr 853739kr 167400kr 1021139

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
1578905003348004631-1865-220-5979608952
20223731491533480460354631-1865-220-5979113370
30596613977433480460354631-1865-220-5979175517
40969506463333480460354631-1865-220-5979237665
501342388949233480460354631-1865-220-5979299812
6015661110440733480460354631-1865-220-5979337100
7017152611435133480460354631-1865-220-5979361959
8017898411932333480460354631-1865-220-5979374389
9018644212429533480460354631-1865-220-5979386819
10019389912926633480460354631-1865-220-5979399247
11020135713423833480460354631-1865-220-5979411677
12020881513921033480460354631-1865-220-5979424107
13021627214418233480460354631-1865-220-5979436536
14021627214418233480460354631-1865-220-5979436536
15020433913622833480460354631-1865-220-5979416649
16018942412628433480460354631-1865-220-5979391790
17017450811634133480460354631-1865-220-5979366931
1801402059346933480460354631-1865-220-5979309756
1901193237954833480460354631-1865-220-5979274953
2001118657457733480460354631-1865-220-5979262524
SUM5789052983064198871566960087466592620-37300-4400-1195807026289
Gjennomsnitt289451491539943633480437334631-1865-220-5979351314

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11929684000697500000337692033204
2020571837006975008788502511033769245455
30205718370069750017577006696033769375190
402057183700697500175770010881033769417040
502057183700697500244125015066033769527245
602057183700697500292950017577033769601180
702057183700697500292950019251033769617920
802057183700697500292950020088033769626290
902057183700697500292950020925033769634660
1002057183700697500312480021762033769662560
1102057183700697500341775022599033769700225
1202057183700697500341775023436033769708595
1302057183700697500341775024273033769716965
1402057183700697500341775024273033769716965
1502057183700697500341775022933833769703573
1602057183700697500341775021259833769686833
1702057183700697500380835019585833769709153
1802057183700697500380835015735633769670651
1902057183700697500380835013392033769647215
2002057183700697500380835012555033769638845
Sum192968439084315903001395000057418200334800067538913639766
Gjennomsnitt964841954279520697500287091016740033769681988

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 0.00, Diverse frå 250.00 til kr 300.00, FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2500.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 22.899.131

Fordelt på 16405 timar feltarbeid og 16740 timar hausting i bæreåra vert det kr 691 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 30047 0 30047 0 0 69750 -39703 67539 -107242
2 153171 113370 28941 237600 112995 56498 69750 111353 67539 43814
3 408456 175517 28941 555032 242730 121365 69750 363917 67539 296378
4 663741 237665 28941 872465 284580 142290 69750 660425 67539 592886
5 919026 299812 28941 1189897 394785 197393 69750 922755 67539 855216
6 1072197 337100 28941 1380356 468720 234360 69750 1076246 67539 1008707
7 1174311 361959 28941 1507329 485460 242730 69750 1194849 67539 1127310
8 1225368 374389 28941 1570816 493830 246915 69750 1254151 67539 1186612
9 1276425 386819 28941 1634303 502200 251100 69750 1313453 67539 1245914
10 1327482 399247 28941 1697788 530100 265050 69750 1362988 67539 1295449
11 1378539 411677 28941 1761275 567765 283883 69750 1407643 67539 1340104
12 1429596 424107 28941 1824762 576135 288068 69750 1466945 67539 1399406
13 1480653 436536 28941 1888248 584505 292253 69750 1526246 67539 1458707
14 1480653 436536 28941 1888248 584505 292253 69750 1526246 67539 1458707
15 1398957 416649 28941 1786665 571113 285557 69750 1431359 67539 1363820
16 1296843 391790 28941 1659692 554373 277187 69750 1312756 67539 1245217
17 1194729 366931 28941 1532719 576693 288347 69750 1174623 67539 1107084
18 959874 309756 28941 1240689 538191 269096 69750 901844 67539 834305
19 816912 274953 28941 1062924 514755 257378 69750 735797 67539 668258
20 765855 262524 28941 999438 506385 253193 69750 676496 67539 608957
Sum 20422788 6447384 549873 26320299 9089820 4544910 1395000 20380389 1350780 19029609
Gjennomsnitt 1021139 322369 27494 1316015 454491 227246 69750 1019019 67539 951480

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 30.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 24.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn