Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:13.09.2018
Kommune:Strand Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:330 daa
Rekkjeavstand:3.4 m Planteavstand:1.2 m
Antal plantar:2451 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 62.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei   Planta med dekkesystem
Grossist:Bama Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 849.417

DB I totalt over heile omløpet kr 16.988.332

ÅrDB IGraf
1kr -942659graf
2kr 394028
3kr 593315
4kr 792602
5kr 901304
6kr 1000948
7kr 1000948
8kr 1100591
9kr 1200235
10kr 1263644
11kr 1200235
12kr 1200235
13kr 1100591
14kr 1100591
15kr 1000948
16kr 1000948
17kr 901304
18kr 792602
19kr 692959
20kr 692959
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 565.567

DB II totalt over heile omløpet kr 11.311.332

ÅrDB IIGraf
1kr -954209graf
2kr 235828
3kr 331515
4kr 507702
5kr 603804
6kr 691898
7kr 691898
8kr 779991
9kr 868085
10kr 924144
11kr 868085
12kr 868085
13kr 779991
14kr 779991
15kr 691898
16kr 691898
17kr 603804
18kr 507702
19kr 419609
20kr 419609
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 515.427

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 10.308.542

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1004348graf
2kr 185689
3kr 281376
4kr 457563
5kr 553665
6kr 641759
7kr 641759
8kr 729852
9kr 817946
10kr 874005
11kr 817946
12kr 817946
13kr 729852
14kr 729852
15kr 641759
16kr 641759
17kr 553665
18kr 457563
19kr 369470
20kr 369470
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.004.348, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1004348graf
2kr -818660
3kr -537284
4kr -79721
5kr 473943
6kr 1115702
7kr 1757461
8kr 2487313
9kr 3305258
10kr 4179263
11kr 4997209
12kr 5815154
13kr 6545006
14kr 7274858
15kr 7916616
16kr 8558375
17kr 9112040
18kr 9569602
19kr 9939072
20kr 10308542
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 6.70 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Tunnel 63000.00 kr per daa-35000.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Morellplante 100.00 kr per stk10.00 kr
Gjødselblander 3000.00 kr per stk-1000.00 kr
Frostsikring 9600.00 kr per stk0.00 kr
Fuglenett/Haglenett 4000.00 kr per daa-500.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 906.00 kr per Brett 10 tablettar-1.00 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 750.00 kr per liter-219.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bittersalt 5.60 kr per kg-0.30 kr
MAP 24.50 kr per kg-11.20 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt163678
Manuelt arbeid felt163678
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt20000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt190678
Varekostnad totalt1214097
Varekostnad felt1214097
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt1404775

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 630000) er begge inkludert i varekostnad felt


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
11650 kg1485 kg165 kg11 %avlingsgraf
26600 kg5940 kg660 kg44 %
39900 kg8910 kg990 kg66 %
413200 kg11880 kg1320 kg88 %
515000 kg13500 kg1500 kg100 %
616650 kg14985 kg1665 kg111 %
716650 kg14985 kg1665 kg111 %
818300 kg16470 kg1830 kg122 %
919950 kg17955 kg1995 kg133 %
1021000 kg18900 kg2100 kg140 %
1119950 kg17955 kg1995 kg133 %
1219950 kg17955 kg1995 kg133 %
1318300 kg16470 kg1830 kg122 %
1418300 kg16470 kg1830 kg122 %
1516650 kg14985 kg1665 kg111 %
1616650 kg14985 kg1665 kg111 %
1715000 kg13500 kg1500 kg100 %
1813200 kg11880 kg1320 kg88 %
1911550 kg10395 kg1155 kg77 %
2011550 kg10395 kg1155 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
11485 kgkr 92070kr 0kr 92070
25940 kgkr 368280kr 0kr 368280
38910 kgkr 552420kr 0kr 552420
411880 kgkr 736560kr 0kr 736560
513500 kgkr 837000kr 0kr 837000
614985 kgkr 929070kr 0kr 929070
714985 kgkr 929070kr 0kr 929070
816470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
917955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1018900 kgkr 1171800kr 0kr 1171800
1117955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1217955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1316470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
1416470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
1514985 kgkr 929070kr 0kr 929070
1614985 kgkr 929070kr 0kr 929070
1713500 kgkr 837000kr 0kr 837000
1811880 kgkr 736560kr 0kr 736560
1910395 kgkr 644490kr 0kr 644490
2010395 kgkr 644490kr 0kr 644490
Sum270000 kgkr 16740000kr 0kr 16740000
Gjennomsnitt13500 kgkr 837000kr 0kr 837000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
13511947574120001660-182372246
2030294120001660-18243772
3045441120001660-18258919
4060588120001660-18274066
5068850120001660-18282328
6076424120001660-18289902
7076424120001660-18289902
8083997120001660-18297475
9091571120001660-182105049
10096390120001660-182109868
11091571120001660-182105049
12091571120001660-182105049
13083997120001660-18297475
14083997120001660-18297475
15076424120001660-18289902
16076424120001660-18289902
17068850120001660-18282328
18060588120001660-18274066
19053015120001660-18266493
20053015120001660-18266493
SUM351194137700524000033200-36401997759
Gjennomsnitt1756068850120001660-18299888

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11404775015007002380000011550263401468664
20158248007002380070028000840004620026340226363
301582480070023800700108500840006930026340329963
401582480070023800700108500840009240026340353063
5015824800700238007001085008400010500026340365663
6015824800700238007001085008400011655026340377213
7015824800700238007001085008400011655026340377213
8015824800700238007001085008400012810026340388763
9015824800700238007001085008400013965026340400313
10015824800700238007001085008400014700026340407663
11015824800700238007001085008400013965026340400313
12015824800700238007001085008400013965026340400313
13015824800700238007001085008400012810026340388763
14015824800700238007001085008400012810026340388763
15015824800700238007001085008400011655026340377213
16015824800700238007001085008400011655026340377213
17015824800700238007001085008400010500026340365663
1801582480070023800700108500840009240026340353063
1901582480070023800700108500840008085026340341513
2001582480070023800700108500840008085026340341513
Sum14047753006521670014000476000133001981000159600021000005267918429217
Gjennomsnitt702391503383570023800665990507980010500026340421461

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 14.473.542

Fordelt på 5900 timar feltarbeid og 12000 timar hausting i bæreåra vert det kr 809 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 92070 21052 2200 110922 11550 5775 23800 81347 52679 28668
2 368280 43772 18024 394028 158200 79100 23800 291128 52679 238449
3 552420 58919 18024 593315 261800 130900 23800 438615 52679 385936
4 736560 74066 18024 792602 284900 142450 23800 626352 52679 573673
5 837000 82328 18024 901304 297500 148750 23800 728754 52679 676075
6 929070 89902 18024 1000948 309050 154525 23800 822623 52679 769944
7 929070 89902 18024 1000948 309050 154525 23800 822623 52679 769944
8 1021140 97475 18024 1100591 320600 160300 23800 916491 52679 863812
9 1113210 105049 18024 1200235 332150 166075 23800 1010360 52679 957681
10 1171800 109868 18024 1263644 339500 169750 23800 1070094 52679 1017415
11 1113210 105049 18024 1200235 332150 166075 23800 1010360 52679 957681
12 1113210 105049 18024 1200235 332150 166075 23800 1010360 52679 957681
13 1021140 97475 18024 1100591 320600 160300 23800 916491 52679 863812
14 1021140 97475 18024 1100591 320600 160300 23800 916491 52679 863812
15 929070 89902 18024 1000948 309050 154525 23800 822623 52679 769944
16 929070 89902 18024 1000948 309050 154525 23800 822623 52679 769944
17 837000 82328 18024 901304 297500 148750 23800 728754 52679 676075
18 736560 74066 18024 792602 284900 142450 23800 626352 52679 573673
19 644490 66493 18024 692959 273350 136675 23800 532484 52679 479805
20 644490 66493 18024 692959 273350 136675 23800 532484 52679 479805
Sum 16740000 1646565 344652 18041913 5677000 2838500 476000 14727413 1053580 13673833
Gjennomsnitt 837000 82328 17233 902096 283850 141925 23800 736371 52679 683692

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 34.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 28.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn