Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:13.09.2018
Kommune:Finnøy Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:40 daa Totalareal gard:330 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:14286 stk   
Avling per dekar:3500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 16.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:BAMA Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 3.088.091

DB I totalt over heile omløpet kr 61.761.829

ÅrDB IGraf
1kr -2415190graf
2kr 848491
3kr 2408946
4kr 2408946
5kr 2408946
6kr 3207646
7kr 3207646
8kr 5444006
9kr 5444006
10kr 5444006
11kr 5444006
12kr 5444006
13kr 3207646
14kr 3207646
15kr 3207646
16kr 3207646
17kr 2408946
18kr 2408946
19kr 2408946
20kr 2408946
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 2.431.491

DB II totalt over heile omløpet kr 48.629.829

ÅrDB IIGraf
1kr -2415190graf
2kr 661241
3kr 1973196
4kr 1973196
5kr 1875196
6kr 2542646
7kr 2542646
8kr 4607506
9kr 4607506
10kr 4579506
11kr 4537506
12kr 4537506
13kr 2472646
14kr 2472646
15kr 2472646
16kr 2472646
17kr 1679196
18kr 1679196
19kr 1679196
20kr 1679196
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 2.274.194

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 45.483.878

ÅrNettoresultatGraf
1kr -2572487graf
2kr 503943
3kr 1815898
4kr 1815898
5kr 1717898
6kr 2385348
7kr 2385348
8kr 4450208
9kr 4450208
10kr 4422208
11kr 4380208
12kr 4380208
13kr 2315348
14kr 2315348
15kr 2315348
16kr 2315348
17kr 1521898
18kr 1521898
19kr 1521898
20kr 1521898
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 2.572.487, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -2572487graf
2kr -2068544
3kr -252645
4kr 1563253
5kr 3281151
6kr 5666500
7kr 8051848
8kr 12502057
9kr 16952265
10kr 21374474
11kr 25754682
12kr 30134890
13kr 32450239
14kr 34765587
15kr 37080936
16kr 39396284
17kr 40918183
18kr 42440081
19kr 43961979
20kr 45483878
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt890015
Manuelt arbeid felt890015
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt80000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt977015
Varekostnad totalt2334856
Varekostnad felt2334856
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt3311871

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
235000 kg31500 kg3500 kg25 %
3105000 kg94500 kg10500 kg75 %
4105000 kg94500 kg10500 kg75 %
5105000 kg94500 kg10500 kg75 %
6140000 kg126000 kg14000 kg100 %
7140000 kg126000 kg14000 kg100 %
8238000 kg214200 kg23800 kg170 %
9238000 kg214200 kg23800 kg170 %
10238000 kg214200 kg23800 kg170 %
11238000 kg214200 kg23800 kg170 %
12238000 kg214200 kg23800 kg170 %
13140000 kg126000 kg14000 kg100 %
14140000 kg126000 kg14000 kg100 %
15140000 kg126000 kg14000 kg100 %
16140000 kg126000 kg14000 kg100 %
17105000 kg94500 kg10500 kg75 %
18105000 kg94500 kg10500 kg75 %
19105000 kg94500 kg10500 kg75 %
20105000 kg94500 kg10500 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
231500 kgkr 504000kr 17500kr 521500
394500 kgkr 1512000kr 52500kr 1564500
494500 kgkr 1512000kr 52500kr 1564500
594500 kgkr 1512000kr 52500kr 1564500
6126000 kgkr 2016000kr 70000kr 2086000
7126000 kgkr 2016000kr 70000kr 2086000
8214200 kgkr 3427200kr 119000kr 3546200
9214200 kgkr 3427200kr 119000kr 3546200
10214200 kgkr 3427200kr 119000kr 3546200
11214200 kgkr 3427200kr 119000kr 3546200
12214200 kgkr 3427200kr 119000kr 3546200
13126000 kgkr 2016000kr 70000kr 2086000
14126000 kgkr 2016000kr 70000kr 2086000
15126000 kgkr 2016000kr 70000kr 2086000
16126000 kgkr 2016000kr 70000kr 2086000
1794500 kgkr 1512000kr 52500kr 1564500
1894500 kgkr 1512000kr 52500kr 1564500
1994500 kgkr 1512000kr 52500kr 1564500
2094500 kgkr 1512000kr 52500kr 1564500
Sum2520000 kgkr 40320000kr 1400000kr 41720000
Gjennomsnitt126000 kgkr 2016000kr 70000kr 2086000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
182796800780006640-727911881
2026680510395780006640-727361113
3080041531185780006640-727915513
4080041531185780006640-727915513
5080041531185780006640-727915513
60106722041580780006640-7271192713
70106722041580780006640-7271192713
80181427470686780006640-7271968873
90181427470686780006640-7271968873
100181427470686780006640-7271968873
110181427470686780006640-7271968873
120181427470686780006640-7271968873
130106722041580780006640-7271192713
140106722041580780006640-7271192713
150106722041580780006640-7271192713
160106722041580780006640-7271192713
17080041531185780006640-727915513
18080041531185780006640-727915513
19080041531185780006640-727915513
20080041531185780006640-727915513
SUM827968213444008316001560000132800-1454024682228
Gjennomsnitt41398106722041580780006640-7271234111

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13311871072008000952000000620983484368
20229223200800095200012600006125062098378670
305986732008000952000252000018375062098664115
405986732008000952000252000018375062098664115
505986732008000952000350000018375062098762115
605986732008000952000420000024500062098893365
705986732008000952000420000024500062098893365
8059867320080009520004200000416500620981064865
9059867320080009520004200000416500620981064865
10059867320080009520004480000416500620981092865
11059867320080009520004900000416500620981134865
12059867320080009520004900000416500620981134865
1305986732008000952000490000024500062098963365
1405986732008000952000490000024500062098963365
1505986732008000952000490000024500062098963365
1605986732008000952000490000024500062098963365
1705986732008000952000546000018375062098958115
1805986732008000952000546000018375062098958115
1905986732008000952000546000018375062098958115
2005986732008000952000546000018375062098958115
Sum331187111005286800016000019040000823200004900000124195220918350
Gjennomsnitt16559455026340080009520004116000245000620981045918

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 58.615.878

Fordelt på 23520 timar feltarbeid og 28000 timar hausting i bæreåra vert det kr 1.138 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 83913 15200 68713 0 0 95200 -26487 124195 -150682
2 521500 361113 34122 848491 187250 93625 95200 659666 124195 535471
3 1564500 915513 71067 2408946 435750 217875 95200 2095871 124195 1971676
4 1564500 915513 71067 2408946 435750 217875 95200 2095871 124195 1971676
5 1564500 915513 71067 2408946 533750 266875 95200 2046871 124195 1922676
6 2086000 1192713 71067 3207646 665000 332500 95200 2779946 124195 2655751
7 2086000 1192713 71067 3207646 665000 332500 95200 2779946 124195 2655751
8 3546200 1968873 71067 5444006 836500 418250 95200 4930556 124195 4806361
9 3546200 1968873 71067 5444006 836500 418250 95200 4930556 124195 4806361
10 3546200 1968873 71067 5444006 864500 432250 95200 4916556 124195 4792361
11 3546200 1968873 71067 5444006 906500 453250 95200 4895556 124195 4771361
12 3546200 1968873 71067 5444006 906500 453250 95200 4895556 124195 4771361
13 2086000 1192713 71067 3207646 735000 367500 95200 2744946 124195 2620751
14 2086000 1192713 71067 3207646 735000 367500 95200 2744946 124195 2620751
15 2086000 1192713 71067 3207646 735000 367500 95200 2744946 124195 2620751
16 2086000 1192713 71067 3207646 735000 367500 95200 2744946 124195 2620751
17 1564500 915513 71067 2408946 729750 364875 95200 1948871 124195 1824676
18 1564500 915513 71067 2408946 729750 364875 95200 1948871 124195 1824676
19 1564500 915513 71067 2408946 729750 364875 95200 1948871 124195 1824676
20 1564500 915513 71067 2408946 729750 364875 95200 1948871 124195 1824676
Sum 41720000 23854260 1328528 64245732 13132000 6566000 1904000 55775732 2483900 53291832
Gjennomsnitt 2086000 1192713 66426 3212287 656600 328300 95200 2788787 124195 2664592

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 47.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 39.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn