Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:11.09.2018
Kommune:Rennesøy Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:90 daa Totalareal gard:330 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:25714 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 2.779.616

DB I totalt over heile omløpet kr 55.592.312

ÅrDB IGraf
1kr -3593976graf
2kr 843955
3kr 2224678
4kr 2224678
5kr 2224678
6kr 2956603
7kr 2956603
8kr 5005993
9kr 5005993
10kr 5005993
11kr 5005993
12kr 5005993
13kr 2956603
14kr 2956603
15kr 2956603
16kr 2956603
17kr 2224678
18kr 2224678
19kr 2224678
20kr 2224678
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 2.001.566

DB II totalt over heile omløpet kr 40.031.312

ÅrDB IIGraf
1kr -3593976graf
2kr 623455
3kr 1704928
4kr 1704928
5kr 1594678
6kr 2169103
7kr 2169103
8kr 3997993
9kr 3997993
10kr 3966493
11kr 3919243
12kr 3919243
13kr 2090353
14kr 2090353
15kr 2090353
16kr 2090353
17kr 1374178
18kr 1374178
19kr 1374178
20kr 1374178
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.693.651

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 33.873.021

ÅrNettoresultatGraf
1kr -3901891graf
2kr 315540
3kr 1397014
4kr 1397014
5kr 1286764
6kr 1861189
7kr 1861189
8kr 3690079
9kr 3690079
10kr 3658579
11kr 3611329
12kr 3611329
13kr 1782439
14kr 1782439
15kr 1782439
16kr 1782439
17kr 1066264
18kr 1066264
19kr 1066264
20kr 1066264
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 3.901.891, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -3901891graf
2kr -3586351
3kr -2189337
4kr -792323
5kr 494440
6kr 2355629
7kr 4216818
8kr 7906897
9kr 11596975
10kr 15255554
11kr 18866883
12kr 22478212
13kr 24260650
14kr 26043089
15kr 27825528
16kr 29607967
17kr 30674230
18kr 31740494
19kr 32806758
20kr 33873021
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt860670
Manuelt arbeid felt832493
Manuelt arbeid viltgjerde28177
Traktorarbeide felt144000
Traktorarbeide viltgjerde27720
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt1035890
Varekostnad totalt4559006
Varekostnad felt4506086
Varekostnad viltgjerde52920
Anleggskostnad totalt5594896

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
245000 kg40500 kg4500 kg25 %
3135000 kg121500 kg13500 kg75 %
4135000 kg121500 kg13500 kg75 %
5135000 kg121500 kg13500 kg75 %
6180000 kg162000 kg18000 kg100 %
7180000 kg162000 kg18000 kg100 %
8306000 kg275400 kg30600 kg170 %
9306000 kg275400 kg30600 kg170 %
10306000 kg275400 kg30600 kg170 %
11306000 kg275400 kg30600 kg170 %
12306000 kg275400 kg30600 kg170 %
13180000 kg162000 kg18000 kg100 %
14180000 kg162000 kg18000 kg100 %
15180000 kg162000 kg18000 kg100 %
16180000 kg162000 kg18000 kg100 %
17135000 kg121500 kg13500 kg75 %
18135000 kg121500 kg13500 kg75 %
19135000 kg121500 kg13500 kg75 %
20135000 kg121500 kg13500 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
240500 kgkr 364500kr 11025kr 375525
3121500 kgkr 1093500kr 33075kr 1126575
4121500 kgkr 1093500kr 33075kr 1126575
5121500 kgkr 1093500kr 33075kr 1126575
6162000 kgkr 1458000kr 44100kr 1502100
7162000 kgkr 1458000kr 44100kr 1502100
8275400 kgkr 2478600kr 74970kr 2553570
9275400 kgkr 2478600kr 74970kr 2553570
10275400 kgkr 2478600kr 74970kr 2553570
11275400 kgkr 2478600kr 74970kr 2553570
12275400 kgkr 2478600kr 74970kr 2553570
13162000 kgkr 1458000kr 44100kr 1502100
14162000 kgkr 1458000kr 44100kr 1502100
15162000 kgkr 1458000kr 44100kr 1502100
16162000 kgkr 1458000kr 44100kr 1502100
17121500 kgkr 1093500kr 33075kr 1126575
18121500 kgkr 1093500kr 33075kr 1126575
19121500 kgkr 1093500kr 33075kr 1126575
20121500 kgkr 1093500kr 33075kr 1126575
Sum3240000 kgkr 29160000kr 882000kr 30042000
Gjennomsnitt162000 kgkr 1458000kr 44100kr 1502100

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
118463160017550014940-16362035120
203430351336517550014940-1636545204
3010291054009517550014940-16361258004
4010291054009517550014940-16361258004
5010291054009517550014940-16361258004
6013721405346017550014940-16361614404
7013721405346017550014940-16361614404
8023326389088217550014940-16362612324
9023326389088217550014940-16362612324
10023326389088217550014940-16362612324
11023326389088217550014940-16362612324
12023326389088217550014940-16362612324
13013721405346017550014940-16361614404
14013721405346017550014940-16361614404
15013721405346017550014940-16361614404
16013721405346017550014940-16361614404
17010291054009517550014940-16361258004
18010291054009517550014940-16361258004
19010291054009517550014940-16361258004
20010291054009517550014940-16361258004
SUM18463162744280010692003510000298800-3272034134396
Gjennomsnitt9231613721405346017550014940-16361706720

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
15594896016200180002142000000937155937011
2051575720018000214200014175007875093715605189
301347017200180002142000283500023625093715987565
401347017200180002142000283500023625093715987565
5013470172001800021420003937500236250937151097815
6013470172001800021420004725000315000937151255315
7013470172001800021420004725000315000937151255315
8013470172001800021420004725000535500937151475815
9013470172001800021420004725000535500937151475815
10013470172001800021420005040000535500937151507315
11013470172001800021420005512500535500937151554565
12013470172001800021420005512500535500937151554565
13013470172001800021420005512500315000937151334065
14013470172001800021420005512500315000937151334065
15013470172001800021420005512500315000937151334065
16013470172001800021420005512500315000937151334065
17013470172001800021420006142500236250937151318315
18013470172001800021420006142500236250937151318315
19013470172001800021420006142500236250937151318315
20013470172001800021420006142500236250937151318315
Sum5594896247618815300036000042840000926100006300000187429030303375
Gjennomsnitt27974512380976501800021420004630500315000937151515169

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 49.434.021

Fordelt på 52920 timar feltarbeid og 36000 timar hausting i bæreåra vert det kr 556 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 188804 34200 154604 0 0 214200 -59596 187429 -247025
2 375525 545204 76775 843955 220500 110250 214200 519505 187429 332076
3 1126575 1258004 159901 2224678 519750 259875 214200 1750603 187429 1563174
4 1126575 1258004 159901 2224678 519750 259875 214200 1750603 187429 1563174
5 1126575 1258004 159901 2224678 630000 315000 214200 1695478 187429 1508049
6 1502100 1614404 159901 2956603 787500 393750 214200 2348653 187429 2161224
7 1502100 1614404 159901 2956603 787500 393750 214200 2348653 187429 2161224
8 2553570 2612324 159901 5005993 1008000 504000 214200 4287793 187429 4100364
9 2553570 2612324 159901 5005993 1008000 504000 214200 4287793 187429 4100364
10 2553570 2612324 159901 5005993 1039500 519750 214200 4272043 187429 4084614
11 2553570 2612324 159901 5005993 1086750 543375 214200 4248418 187429 4060989
12 2553570 2612324 159901 5005993 1086750 543375 214200 4248418 187429 4060989
13 1502100 1614404 159901 2956603 866250 433125 214200 2309278 187429 2121849
14 1502100 1614404 159901 2956603 866250 433125 214200 2309278 187429 2121849
15 1502100 1614404 159901 2956603 866250 433125 214200 2309278 187429 2121849
16 1502100 1614404 159901 2956603 866250 433125 214200 2309278 187429 2121849
17 1126575 1258004 159901 2224678 850500 425250 214200 1585228 187429 1397799
18 1126575 1258004 159901 2224678 850500 425250 214200 1585228 187429 1397799
19 1126575 1258004 159901 2224678 850500 425250 214200 1585228 187429 1397799
20 1126575 1258004 159901 2224678 850500 425250 214200 1585228 187429 1397799
Sum 30042000 32288080 2989188 59340892 15561000 7780500 4284000 47276392 3748580 43527812
Gjennomsnitt 1502100 1614404 149459 2967045 778050 389025 214200 2363820 187429 2176391

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 32 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 24.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn