Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:04.08.2018
Kommune:Eidsberg Fylke:ØSTFOLD
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:952 stk   
Avling per dekar:1300 kgAndel direktesal:50%
Timepris manuelt arbeid:kr 1 Timepris traktorarbeid:kr 225
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 125
Pris engros:kr 57.00 Pris direktesal:kr 77.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 143.286

DB I totalt over heile omløpet kr 1.432.860

ÅrDB IGraf
1kr -59425graf
2kr 165809
3kr 165809
4kr 165809
5kr 165809
6kr 165809
7kr 165809
8kr 165809
9kr 165809
10kr 165809
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 106.606

DB II totalt over heile omløpet kr 1.066.065

ÅrDB IIGraf
1kr -59425graf
2kr 125054
3kr 125054
4kr 125054
5kr 125054
6kr 125054
7kr 125054
8kr 125054
9kr 125054
10kr 125054
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 96.063

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 960.629

ÅrNettoresultatGraf
1kr -60969graf
2kr 113511
3kr 113511
4kr 113511
5kr 113511
6kr 113511
7kr 113511
8kr 113511
9kr 113511
10kr 113511
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 60.969, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -60969graf
2kr 52542
3kr 166053
4kr 279564
5kr 393075
6kr 506586
7kr 620097
8kr 733608
9kr 847119
10kr 960629
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt80
Manuelt arbeid felt56
Manuelt arbeid viltgjerde24
Traktorarbeide felt6750
Traktorarbeide viltgjerde2339
Administrasjon20
Arbeid og admin totalt9189
Varekostnad totalt52552
Varekostnad felt44614
Varekostnad viltgjerde7938
Anleggskostnad totalt61742

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
22600 kg1300 kg1300 kg
32600 kg1300 kg1300 kg
42600 kg1300 kg1300 kg
52600 kg1300 kg1300 kg
62600 kg1300 kg1300 kg
72600 kg1300 kg1300 kg
82600 kg1300 kg1300 kg
92600 kg1300 kg1300 kg
102600 kg1300 kg1300 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
31300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
41300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
51300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
61300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
71300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
81300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
91300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
101300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
Sum11700 kgkr 666900kr 900900kr 1567800
Gjennomsnitt1170 kgkr 66690kr 90090kr 156780

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
100260033200-4762456
2028862600332-259-889-4764194
3028862600332-259-889-4764194
4028862600332-259-889-4764194
5028862600332-259-889-4764194
6028862600332-259-889-4764194
7028862600332-259-889-4764194
8028862600332-259-889-4764194
9028862600332-259-889-4764194
10028862600332-259-889-4764194
SUM025974260003320-2331-8001-476040202
Gjennomsnitt025972600332-233-800-4764020

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1617420014000000154463425
203875170140100008400130040625154464883
303875170140100008400130040625154464883
403875170140100008400130040625154464883
503875170140100008400130040625154464883
603875170140100008400130040625154464883
703875170140100008400130040625154464883
803875170140100008400130040625154464883
903875170140100008400130040625154464883
1003875170140100008400130040625154464883
Sum61742348711530140090000756001170036562515435647373
Gjennomsnitt6174348715314090007560117036563154464737

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.327.424

Fordelt på 1170 timar feltarbeid og 2925 timar hausting i bæreåra vert det kr 324 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2456 140 2316 0 0 0 2316 6174 -3858
2 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
3 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
4 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
5 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
6 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
7 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
8 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
9 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
10 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
Sum 1567800 40202 113401 1494601 366795 183398 90000 1221204 61740 1159464
Gjennomsnitt 156780 4020 11340 149460 36680 18340 9000 122120 6174 115946

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 96.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 96.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn