Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:07.04.2013
Kommune:ØSTRE TOTEN Fylke:INNLANDET
Feltstorleik:9.8 daa Totalareal gard:310 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:4902 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel direktesal:6%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 70.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:bama Grossistfylke:OPPLAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 503.345

DB I totalt over heile omløpet kr 5.033.448

ÅrDB IGraf
1kr -1214051graf
2kr 694166
3kr 694166
4kr 694166
5kr 694166
6kr 694166
7kr 694166
8kr 694166
9kr 694166
10kr 694166
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 218.780

DB II totalt over heile omløpet kr 2.187.803

ÅrDB IIGraf
1kr -1214051graf
2kr 377984
3kr 377984
4kr 377984
5kr 377984
6kr 377984
7kr 377984
8kr 377984
9kr 377984
10kr 377984
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 143.974

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.439.737

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1244739graf
2kr 298275
3kr 298275
4kr 298275
5kr 298275
6kr 298275
7kr 298275
8kr 298275
9kr 298275
10kr 298275
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.244.739, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1244739graf
2kr -946464
3kr -648189
4kr -349914
5kr -51639
6kr 246636
7kr 544911
8kr 843186
9kr 1141462
10kr 1439737
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt49412
Manuelt arbeid felt41160
Manuelt arbeid viltgjerde8252
Traktorarbeide felt58800
Traktorarbeide viltgjerde9471
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt120683
Varekostnad totalt1413749
Varekostnad felt1385746
Varekostnad viltgjerde28003
Anleggskostnad totalt1534432

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
211765 kg11059 kg706 kg
311765 kg11059 kg706 kg
411765 kg11059 kg706 kg
511765 kg11059 kg706 kg
611765 kg11059 kg706 kg
711765 kg11059 kg706 kg
811765 kg11059 kg706 kg
911765 kg11059 kg706 kg
1011765 kg11059 kg706 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
211059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
311059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
411059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
511059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
611059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
711059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
811059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
911059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
1011059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
Sum99531 kgkr 5971860kr 444780kr 6416640
Gjennomsnitt9953 kgkr 597186kr 44478kr 641664

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1306886012745162700-190321068
2024551127451627-2322-7962-19028449
3024551127451627-2322-7962-19028449
4024551127451627-2322-7962-19028449
5024551127451627-2322-7962-19028449
6024551127451627-2322-7962-19028449
7024551127451627-2322-7962-19028449
8024551127451627-2322-7962-19028449
9024551127451627-2322-7962-19028449
10024551127451627-2322-7962-19028449
SUM30688622095912745016270-20898-71658-1900577109
Gjennomsnitt3068922096127451627-2090-7166-19057711

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
115344320068600000306891565807
2018993833686490202673095589022059430689443134
3018993833686490202673095589022059430689443134
4018993833686490202673095589022059430689443134
5018993833686490202673095589022059430689443134
6018993833686490202673095589022059430689443134
7018993833686490202673095589022059430689443134
8018993833686490202673095589022059430689443134
9018993833686490202673095589022059430689443134
10018993833686490202673095589022059430689443134
Sum153443217093675006863441180240570860301019853443068865554012
Gjennomsnitt15344317094750686441182405786030019853430689555401

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.285.381

Fordelt på 5735 timar feltarbeid og 13236 timar hausting i bæreåra vert det kr 226 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 14182 686 13496 0 0 0 13496 122755 -109259
2 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
3 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
4 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
5 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
6 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
7 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
8 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
9 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
10 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
Sum 6416640 270223 425869 6260994 2845645 1422822 441180 4396992 1227550 3169442
Gjennomsnitt 641664 27022 42587 626099 284564 142282 44118 439699 122755 316944

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 17.7 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 12.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn