Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:24.04.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:4.6 daa Totalareal gard:84 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1459 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 155.657

DB I totalt over heile omløpet kr 3.113.142

ÅrDB IGraf
1kr -280412graf
2kr 47479
3kr 127575
4kr 127575
5kr 127575
6kr 169550
7kr 169550
8kr 287150
9kr 287150
10kr 287150
11kr 287150
12kr 287150
13kr 169550
14kr 169550
15kr 169550
16kr 169550
17kr 127575
18kr 127575
19kr 127575
20kr 127575
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 92.266

DB II totalt over heile omløpet kr 1.845.324

ÅrDB IIGraf
1kr -280412graf
2kr 28977
3kr 86549
4kr 86549
5kr 75286
6kr 105193
7kr 105193
8kr 211532
9kr 211532
10kr 208314
11kr 203487
12kr 203487
13kr 97148
14kr 97148
15kr 97148
16kr 97148
17kr 52761
18kr 52761
19kr 52761
20kr 52761
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 74.124

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.482.480

ÅrNettoresultatGraf
1kr -298554graf
2kr 10835
3kr 68406
4kr 68406
5kr 57144
6kr 87051
7kr 87051
8kr 193389
9kr 193389
10kr 190172
11kr 185345
12kr 185345
13kr 79006
14kr 79006
15kr 79006
16kr 79006
17kr 34619
18kr 34619
19kr 34619
20kr 34619
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 298.554, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -298554graf
2kr -287720
3kr -219313
4kr -150907
5kr -93763
6kr -6712
7kr 80338
8kr 273728
9kr 467117
10kr 657289
11kr 842634
12kr 1027979
13kr 1106985
14kr 1185991
15kr 1264997
16kr 1344003
17kr 1378622
18kr 1413241
19kr 1447860
20kr 1482480
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.95 kr per stk-0.05 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 179.50 kr per stk51.50 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 179.50 kr per stk106.50 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 14.00 kr per stk1.40 kr
Jordanker 163.00 kr per stk68.00 kr
Streng 2,4 mm 1.22 kr per stk0.12 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.48 kr per stk-0.02 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 37.00 kr per stk12.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 85.00 kr per stk-5.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 133.25 kr per stk78.25 kr
Oppbindingsklips 0.31 kr per stk-0.09 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 0.00 kr per kg-3968.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt93433
Manuelt arbeid felt93433
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt7360
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt107793
Varekostnad totalt276294
Varekostnad felt276294
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt384086

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22298 kg2069 kg230 kg25 %
36895 kg6206 kg690 kg75 %
46895 kg6206 kg690 kg75 %
56895 kg6206 kg690 kg75 %
69194 kg8274 kg919 kg100 %
79194 kg8274 kg919 kg100 %
815629 kg14067 kg1563 kg170 %
915629 kg14067 kg1563 kg170 %
1015629 kg14067 kg1563 kg170 %
1115629 kg14067 kg1563 kg170 %
1215629 kg14067 kg1563 kg170 %
139194 kg8274 kg919 kg100 %
149194 kg8274 kg919 kg100 %
159194 kg8274 kg919 kg100 %
169194 kg8274 kg919 kg100 %
176895 kg6206 kg690 kg75 %
186895 kg6206 kg690 kg75 %
196895 kg6206 kg690 kg75 %
206895 kg6206 kg690 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
22069 kgkr 22759kr 1035kr 23794
36206 kgkr 68266kr 3105kr 71371
46206 kgkr 68266kr 3105kr 71371
56206 kgkr 68266kr 3105kr 71371
68274 kgkr 91014kr 4135.5kr 95150
78274 kgkr 91014kr 4135.5kr 95150
814067 kgkr 154737kr 7033.5kr 161771
914067 kgkr 154737kr 7033.5kr 161771
1014067 kgkr 154737kr 7033.5kr 161771
1114067 kgkr 154737kr 7033.5kr 161771
1214067 kgkr 154737kr 7033.5kr 161771
138274 kgkr 91014kr 4135.5kr 95150
148274 kgkr 91014kr 4135.5kr 95150
158274 kgkr 91014kr 4135.5kr 95150
168274 kgkr 91014kr 4135.5kr 95150
176206 kgkr 68266kr 3105kr 71371
186206 kgkr 68266kr 3105kr 71371
196206 kgkr 68266kr 3105kr 71371
206206 kgkr 68266kr 3105kr 71371
Sum165490 kgkr 1820390kr 82751kr 1903141
Gjennomsnitt8275 kgkr 91020kr 4138kr 95157

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
196022008964763-328105421
20175246838964763-32827606
305256520498964763-32864013
405256520498964763-32864013
505256520498964763-32864013
607008127298964763-32882209
707008127298964763-32882209
8011914746428964763-328133188
9011914746428964763-328133188
10011914746428964763-328133188
11011914746428964763-328133188
12011914746428964763-328133188
1307008127298964763-32882209
1407008127298964763-32882209
1507008127298964763-32882209
1607008127298964763-32882209
1705256520498964763-32864013
1805256520498964763-32864013
1905256520498964763-32864013
2005256520498964763-32864013
SUM9602214017005461017928015260-65601740312
Gjennomsnitt48017008527318964763-32887016

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
138408608279191094100007202403975
2026343689191094101448004022720240565
30652236891910941028960012066720266978
40652236891910941028960012066720266978
50652236891910941040223012066720278240
60652236891910941048267016090720290308
70652236891910941048267016090720290308
806522368919109410482670273517202101569
906522368919109410482670273517202101569
1006522368919109410514850273517202104787
1106522368919109410563120273517202109614
1206522368919109410563120273517202109614
130652236891910941056312016090720298352
140652236891910941056312016090720298352
150652236891910941056312016090720298352
160652236891910941056312016090720298352
1706522368919109410627480120667202100765
1806522368919109410627480120667202100765
1906522368919109410627480120667202100765
2006522368919109410627480120667202100765
Sum384086120021781518388218812094604203217761440322160973
Gjennomsnitt192046001391919109410473020160897202108049

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.750.298

Fordelt på 2703 timar feltarbeid og 1839 timar hausting i bæreåra vert det kr 606 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 9399 1747 7652 0 0 10941 -3288 14403 -17691
2 23794 27606 3921 47479 18502 9251 10941 27287 14403 12884
3 71371 64013 7809 127575 41027 20513 10941 96121 14403 81718
4 71371 64013 7809 127575 41027 20513 10941 96121 14403 81718
5 71371 64013 7809 127575 52289 26145 10941 90490 14403 76087
6 95150 82209 7809 169550 64357 32178 10941 126431 14403 112028
7 95150 82209 7809 169550 64357 32178 10941 126431 14403 112028
8 161771 133188 7809 287150 75618 37809 10941 238400 14403 223997
9 161771 133188 7809 287150 75618 37809 10941 238400 14403 223997
10 161771 133188 7809 287150 78836 39418 10941 236791 14403 222388
11 161771 133188 7809 287150 83663 41831 10941 234378 14403 219975
12 161771 133188 7809 287150 83663 41831 10941 234378 14403 219975
13 95150 82209 7809 169550 72402 36201 10941 122408 14403 108005
14 95150 82209 7809 169550 72402 36201 10941 122408 14403 108005
15 95150 82209 7809 169550 72402 36201 10941 122408 14403 108005
16 95150 82209 7809 169550 72402 36201 10941 122408 14403 108005
17 71371 64013 7809 127575 74814 37407 10941 79228 14403 64825
18 71371 64013 7809 127575 74814 37407 10941 79228 14403 64825
19 71371 64013 7809 127575 74814 37407 10941 79228 14403 64825
20 71371 64013 7809 127575 74814 37407 10941 79228 14403 64825
Sum 1903141 1644290 146224 3401207 1267818 633909 218812 2548485 288060 2260425
Gjennomsnitt 95157 82215 7311 170060 63391 31695 10941 127424 14403 113021

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 24 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 19.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn