Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Utskriftsversjon |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:23.04.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.9 daa Totalareal gard:84 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1240 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 125.398

DB I totalt over heile omløpet kr 2.507.961

ÅrDB IGraf
1kr -222815graf
2kr 38450
3kr 102566
4kr 102566
5kr 102566
6kr 136416
7kr 136416
8kr 231173
9kr 231173
10kr 231173
11kr 231173
12kr 231173
13kr 136416
14kr 136416
15kr 136416
16kr 136416
17kr 102566
18kr 102566
19kr 102566
20kr 102566
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 71.534

DB II totalt over heile omløpet kr 1.430.689

ÅrDB IIGraf
1kr -222815graf
2kr 22729
3kr 67705
4kr 67705
5kr 58136
6kr 81732
7kr 81732
8kr 166920
9kr 166920
10kr 164186
11kr 160085
12kr 160085
13kr 74896
14kr 74896
15kr 74896
16kr 74896
17kr 38996
18kr 38996
19kr 38996
20kr 38996
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 56.506

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.130.113

ÅrNettoresultatGraf
1kr -237844graf
2kr 7700
3kr 52676
4kr 52676
5kr 43107
6kr 66703
7kr 66703
8kr 151891
9kr 151891
10kr 149157
11kr 145056
12kr 145056
13kr 59867
14kr 59867
15kr 59867
16kr 59867
17kr 23967
18kr 23967
19kr 23967
20kr 23967
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 237.844, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -237844graf
2kr -230144
3kr -177468
4kr -124791
5kr -81685
6kr -14982
7kr 51721
8kr 203613
9kr 355504
10kr 504662
11kr 649718
12kr 794774
13kr 854641
14kr 914508
15kr 974376
16kr 1034243
17kr 1058211
18kr 1082178
19kr 1106145
20kr 1130113
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk0.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk0.00 kr
Jordanker 51.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 6-5-20 4.53 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg0.00 kr
Urea 4.03 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg0.00 kr
Scala 590.00 kr per liter0.00 kr
Dimilin SC-48 1950.00 kr per liter0.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter0.00 kr
Delan 592.00 kr per kg0.00 kr
Topsin 672.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg0.00 kr
Venteår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pirimor 950.00 kr per liter0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt78960
Manuelt arbeid felt78960
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6240
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt92200
Varekostnad totalt213536
Varekostnad felt213536
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt305736

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21953 kg1758 kg195 kg25 %
35859 kg5273 kg586 kg75 %
45859 kg5273 kg586 kg75 %
55859 kg5273 kg586 kg75 %
67812 kg7031 kg781 kg100 %
77812 kg7031 kg781 kg100 %
813280 kg11952 kg1328 kg170 %
913280 kg11952 kg1328 kg170 %
1013280 kg11952 kg1328 kg170 %
1113280 kg11952 kg1328 kg170 %
1213280 kg11952 kg1328 kg170 %
137812 kg7031 kg781 kg100 %
147812 kg7031 kg781 kg100 %
157812 kg7031 kg781 kg100 %
167812 kg7031 kg781 kg100 %
175859 kg5273 kg586 kg75 %
185859 kg5273 kg586 kg75 %
195859 kg5273 kg586 kg75 %
205859 kg5273 kg586 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21758 kgkr 19338kr 877.5kr 20216
35273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
45273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
55273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
67031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
77031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
811952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
911952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
1011952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
1111952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
1211952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
137031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
147031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
157031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
167031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
175273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
185273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
195273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
205273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
Sum140615 kgkr 1546765kr 70304kr 1617069
Gjennomsnitt7031 kgkr 77338kr 3515kr 80853

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
176434007617633-27984405
20131325017617633-27921604
303938915067617633-27948866
403938915067617633-27948866
503938915067617633-27948866
605252220077617633-27962500
705252220077617633-27962500
808928134137617633-279100665
908928134137617633-279100665
1008928134137617633-279100665
1108928134137617633-279100665
1208928134137617633-279100665
1305252220077617633-27962500
1405252220077617633-27962500
1505252220077617633-27962500
1605252220077617633-27962500
1703938915067617633-27948866
1803938915067617633-27948866
1903938915067617633-27948866
2003938915067617633-27948866
SUM7643410503924015015234012660-55801326396
Gjennomsnitt38225252020087617633-27966320

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13057360703781929600005733322249
202275312781929601230403418573334120
3058463127819296024608010253573356830
4058463127819296024608010253573356830
5058463127819296034178010253573366399
6058463127819296041013013671573376653
7058463127819296041013013671573376653
8058463127819296041013023240573386222
9058463127819296041013023240573386222
10058463127819296043747023240573388956
11058463127819296047849023240573393057
12058463127819296047849023240573393057
13058463127819296047849013671573383488
14058463127819296047849013671573383488
15058463127819296047849013671573383488
16058463127819296047849013671573383488
17058463127819296053317010253573385539
18058463127819296053317010253573385539
19058463127819296053317010253573385539
20058463127819296053317010253573385539
Sum305736107504664015624185926080385502734171146511813352
Gjennomsnitt1528753753327819296040193013671573390668

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.