Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:23.04.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.9 daa Totalareal gard:84 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1240 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 132.758

DB I totalt over heile omløpet kr 2.655.162

ÅrDB IGraf
1kr -222800graf
2kr 40338
3kr 108088
4kr 108088
5kr 108088
6kr 143775
7kr 143775
8kr 243671
9kr 243671
10kr 243671
11kr 243671
12kr 243671
13kr 143775
14kr 143775
15kr 143775
16kr 143775
17kr 108088
18kr 108088
19kr 108088
20kr 108088
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 78.895

DB II totalt over heile omløpet kr 1.577.890

ÅrDB IIGraf
1kr -222800graf
2kr 24617
3kr 73227
4kr 73227
5kr 63658
6kr 89091
7kr 89091
8kr 179418
9kr 179418
10kr 176684
11kr 172583
12kr 172583
13kr 82255
14kr 82255
15kr 82255
16kr 82255
17kr 44518
18kr 44518
19kr 44518
20kr 44518
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 63.866

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.277.314

ÅrNettoresultatGraf
1kr -237829graf
2kr 9588
3kr 58198
4kr 58198
5kr 48629
6kr 74062
7kr 74062
8kr 164389
9kr 164389
10kr 161655
11kr 157554
12kr 157554
13kr 67226
14kr 67226
15kr 67226
16kr 67226
17kr 29489
18kr 29489
19kr 29489
20kr 29489
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 237.829, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -237829graf
2kr -228241
3kr -170043
4kr -111844
5kr -63215
6kr 10846
7kr 84908
8kr 249298
9kr 413687
10kr 575343
11kr 732897
12kr 890451
13kr 957677
14kr 1024904
15kr 1092130
16kr 1159357
17kr 1188846
18kr 1218335
19kr 1247825
20kr 1277314
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt78960
Manuelt arbeid felt78960
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6240
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt92200
Varekostnad totalt213536
Varekostnad felt213536
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt305736

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21953 kg1758 kg195 kg25 %
35859 kg5273 kg586 kg75 %
45859 kg5273 kg586 kg75 %
55859 kg5273 kg586 kg75 %
67812 kg7031 kg781 kg100 %
77812 kg7031 kg781 kg100 %
813280 kg11952 kg1328 kg170 %
913280 kg11952 kg1328 kg170 %
1013280 kg11952 kg1328 kg170 %
1113280 kg11952 kg1328 kg170 %
1213280 kg11952 kg1328 kg170 %
137812 kg7031 kg781 kg100 %
147812 kg7031 kg781 kg100 %
157812 kg7031 kg781 kg100 %
167812 kg7031 kg781 kg100 %
175859 kg5273 kg586 kg75 %
185859 kg5273 kg586 kg75 %
195859 kg5273 kg586 kg75 %
205859 kg5273 kg586 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21758 kgkr 19338kr 877.5kr 20216
35273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
45273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
55273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
67031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
77031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
811952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
911952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
1011952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
1111952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
1211952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
137031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
147031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
157031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
167031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
175273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
185273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
195273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
205273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
Sum140615 kgkr 1546765kr 70304kr 1617069
Gjennomsnitt7031 kgkr 77338kr 3515kr 80853

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
176434007617648-27984420
20148905797617648-27923455
304466217407617648-27954388
404466217407617648-27954388
504466217407617648-27954388
605955323207617648-27969859
705955323207617648-27969859
8010123339447617648-279113163
9010123339447617648-279113163
10010123339447617648-279113163
11010123339447617648-279113163
12010123339447617648-279113163
1305955323207617648-27969859
1405955323207617648-27969859
1505955323207617648-27969859
1605955323207617648-27969859
1704466217407617648-27954388
1804466217407617648-27954388
1904466217407617648-27954388
2004466217407617648-27954388
SUM7643411910074639915234012960-55801473560
Gjennomsnitt38225955023207617648-27973678

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13057360703781929600005733322249
202238312781929601230403418573334082
3058463127819296024608010253573356830
4058463127819296024608010253573356830
5058463127819296034178010253573366399
6058463127819296041013013671573376653
7058463127819296041013013671573376653
8058463127819296041013023240573386222
9058463127819296041013023240573386222
10058463127819296043747023240573388956
11058463127819296047849023240573393057
12058463127819296047849023240573393057
13058463127819296047849013671573383488
14058463127819296047849013671573383488
15058463127819296047849013671573383488
16058463127819296047849013671573383488
17058463127819296053317010253573385539
18058463127819296053317010253573385539
19058463127819296053317010253573385539
20058463127819296053317010253573385539
Sum305736107467664015624185926080385502734171146511813315
Gjennomsnitt1528753733327819296040193013671573390666

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.354.585

Fordelt på 2297 timar feltarbeid og 1562 timar hausting i bæreåra vert det kr 610 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 7986 1484 6502 0 0 9296 -2795 11465 -14260
2 20216 23455 3332 40338 15722 7861 9296 23181 11465 11716
3 60640 54388 6940 108088 34861 17431 9296 81362 11465 69897
4 60640 54388 6940 108088 34861 17431 9296 81362 11465 69897
5 60640 54388 6940 108088 44431 22215 9296 76577 11465 65112
6 80856 69859 6940 143775 54684 27342 9296 107137 11465 95672
7 80856 69859 6940 143775 54684 27342 9296 107137 11465 95672
8 137448 113163 6940 243671 64253 32127 9296 202249 11465 190784
9 137448 113163 6940 243671 64253 32127 9296 202249 11465 190784
10 137448 113163 6940 243671 66987 33494 9296 200881 11465 189416
11 137448 113163 6940 243671 71089 35544 9296 198831 11465 187366
12 137448 113163 6940 243671 71089 35544 9296 198831 11465 187366
13 80856 69859 6940 143775 61520 30760 9296 103719 11465 92254
14 80856 69859 6940 143775 61520 30760 9296 103719 11465 92254
15 80856 69859 6940 143775 61520 30760 9296 103719 11465 92254
16 80856 69859 6940 143775 61520 30760 9296 103719 11465 92254
17 60640 54388 6940 108088 63570 31785 9296 67007 11465 55542
18 60640 54388 6940 108088 63570 31785 9296 67007 11465 55542
19 60640 54388 6940 108088 63570 31785 9296 67007 11465 55542
20 60640 54388 6940 108088 63570 31785 9296 67007 11465 55542
Sum 1617069 1397126 129731 2884464 1077271 538636 185926 2159903 229300 1930603
Gjennomsnitt 80853 69856 6487 144223 53864 26932 9296 107995 11465 96530

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn