Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:23.04.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.9 daa Totalareal gard:84 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1239 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 132.633

DB I totalt over heile omløpet kr 2.652.658

ÅrDB IGraf
1kr -222806graf
2kr 40295
3kr 107983
4kr 107983
5kr 107983
6kr 143657
7kr 143657
8kr 243469
9kr 243469
10kr 243469
11kr 243469
12kr 243469
13kr 143657
14kr 143657
15kr 143657
16kr 143657
17kr 107983
18kr 107983
19kr 107983
20kr 107983
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 78.817

DB II totalt over heile omløpet kr 1.576.342

ÅrDB IIGraf
1kr -222806graf
2kr 24588
3kr 73153
4kr 73153
5kr 63592
6kr 89022
7kr 89022
8kr 179272
9kr 179272
10kr 176540
11kr 172443
12kr 172443
13kr 82193
14kr 82193
15kr 82193
16kr 82193
17kr 44469
18kr 44469
19kr 44469
20kr 44469
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 63.797

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.275.932

ÅrNettoresultatGraf
1kr -237826graf
2kr 9568
3kr 58132
4kr 58132
5kr 48571
6kr 74002
7kr 74002
8kr 164252
9kr 164252
10kr 161520
11kr 157422
12kr 157422
13kr 67172
14kr 67172
15kr 67172
16kr 67172
17kr 29449
18kr 29449
19kr 29449
20kr 29449
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 237.826, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -237826graf
2kr -228259
3kr -170126
4kr -111994
5kr -63423
6kr 10579
7kr 84580
8kr 248832
9kr 413083
10kr 574603
11kr 732025
12kr 889447
13kr 956619
14kr 1023792
15kr 1090964
16kr 1158136
17kr 1187585
18kr 1217034
19kr 1246483
20kr 1275932
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt78960
Manuelt arbeid felt78960
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6240
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt92200
Varekostnad totalt213536
Varekostnad felt213536
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt305736

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21951 kg1756 kg195 kg25 %
35854 kg5268 kg585 kg75 %
45854 kg5268 kg585 kg75 %
55854 kg5268 kg585 kg75 %
67805 kg7025 kg781 kg100 %
77805 kg7025 kg781 kg100 %
813269 kg11942 kg1327 kg170 %
913269 kg11942 kg1327 kg170 %
1013269 kg11942 kg1327 kg170 %
1113269 kg11942 kg1327 kg170 %
1213269 kg11942 kg1327 kg170 %
137805 kg7025 kg781 kg100 %
147805 kg7025 kg781 kg100 %
157805 kg7025 kg781 kg100 %
167805 kg7025 kg781 kg100 %
175854 kg5268 kg585 kg75 %
185854 kg5268 kg585 kg75 %
195854 kg5268 kg585 kg75 %
205854 kg5268 kg585 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21756 kgkr 19316kr 877.5kr 20194
35268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
45268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
55268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
67025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
77025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
811942 kgkr 131362kr 5971.5kr 137334
911942 kgkr 131362kr 5971.5kr 137334
1011942 kgkr 131362kr 5971.5kr 137334
1111942 kgkr 131362kr 5971.5kr 137334
1211942 kgkr 131362kr 5971.5kr 137334
137025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
147025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
157025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
167025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
175268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
185268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
195268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
205268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
Sum140492 kgkr 1545412kr 70250kr 1615662
Gjennomsnitt7025 kgkr 77271kr 3513kr 80783

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
176434007610648-27984413
20148735797610648-27923431
304462017377610648-27954336
404462017377610648-27954336
504462017377610648-27954336
605950223207610648-27969801
705950223207610648-27969801
8010114939417610648-279113069
9010114939417610648-279113069
10010114939417610648-279113069
11010114939417610648-279113069
12010114939417610648-279113069
1305950223207610648-27969801
1405950223207610648-27969801
1505950223207610648-27969801
1605950223207610648-27969801
1704462017377610648-27954336
1804462017377610648-27954336
1904462017377610648-27954336
2004462017377610648-27954336
SUM7643411899704636315220012960-55801472347
Gjennomsnitt38225949923187610648-27973617

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13057360702781928800005733322239
202236312781928801229303414573334057
3058413127819288024586010245573356784
4058413127819288024586010245573356784
5058413127819288034147010245573366345
6058413127819288040976013659573376589
7058413127819288040976013659573376589
8058413127819288040976023221573386151
9058413127819288040976023221573386151
10058413127819288043708023221573388883
11058413127819288047806023221573392980
12058413127819288047806023221573392980
13058413127819288047806013659573383418
14058413127819288047806013659573383418
15058413127819288047806013659573383418
16058413127819288047806013659573383418
17058413127819288053269010245573385468
18058413127819288053269010245573385468
19058413127819288053269010245573385468
20058413127819288053269010245573385468
Sum305736107370663415610185759080313502731821146511812077
Gjennomsnitt1528753693327819288040157013659573390604

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.352.248

Fordelt på 2295 timar feltarbeid og 1561 timar hausting i bæreåra vert det kr 610 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 7979 1483 6496 0 0 9288 -2792 11465 -14257
2 20194 23431 3329 40295 15707 7854 9288 23154 11465 11689
3 60581 54336 6933 107983 34830 17415 9288 81280 11465 69815
4 60581 54336 6933 107983 34830 17415 9288 81280 11465 69815
5 60581 54336 6933 107983 44391 22196 9288 76499 11465 65034
6 80790 69801 6933 143657 54635 27318 9288 107052 11465 95587
7 80790 69801 6933 143657 54635 27318 9288 107052 11465 95587
8 137334 113069 6933 243469 64197 32099 9288 202083 11465 190618
9 137334 113069 6933 243469 64197 32099 9288 202083 11465 190618
10 137334 113069 6933 243469 66929 33464 9288 200717 11465 189252
11 137334 113069 6933 243469 71026 35513 9288 198668 11465 187203
12 137334 113069 6933 243469 71026 35513 9288 198668 11465 187203
13 80790 69801 6933 143657 61464 30732 9288 103637 11465 92172
14 80790 69801 6933 143657 61464 30732 9288 103637 11465 92172
15 80790 69801 6933 143657 61464 30732 9288 103637 11465 92172
16 80790 69801 6933 143657 61464 30732 9288 103637 11465 92172
17 60581 54336 6933 107983 63514 31757 9288 66938 11465 55473
18 60581 54336 6933 107983 63514 31757 9288 66938 11465 55473
19 60581 54336 6933 107983 63514 31757 9288 66938 11465 55473
20 60581 54336 6933 107983 63514 31757 9288 66938 11465 55473
Sum 1615662 1395913 129615 2881960 1076317 538158 185759 2158043 229300 1928743
Gjennomsnitt 80783 69796 6481 144098 53816 26908 9288 107902 11465 96437

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn