Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:22.04.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:2.7 daa Totalareal gard:23 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:847 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Nå Fruktlager Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 89.107

DB I totalt over heile omløpet kr 1.782.139

ÅrDB IGraf
1kr -173316graf
2kr 27030
3kr 73290
4kr 73290
5kr 73290
6kr 97666
7kr 97666
8kr 165880
9kr 165880
10kr 165880
11kr 165880
12kr 165880
13kr 97666
14kr 97666
15kr 97666
16kr 97666
17kr 73290
18kr 73290
19kr 73290
20kr 73290
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 66.050

DB II totalt over heile omløpet kr 1.321.006

ÅrDB IIGraf
1kr -173316graf
2kr 20495
3kr 57887
4kr 57887
5kr 54620
6kr 74330
7kr 74330
8kr 136009
9kr 136009
10kr 135076
11kr 133676
12kr 133676
13kr 71996
14kr 71996
15kr 71996
16kr 71996
17kr 48086
18kr 48086
19kr 48086
20kr 48086
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 55.272

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.105.431

ÅrNettoresultatGraf
1kr -184095graf
2kr 9717
3kr 47108
4kr 47108
5kr 43841
6kr 63551
7kr 63551
8kr 125231
9kr 125231
10kr 124297
11kr 122897
12kr 122897
13kr 61218
14kr 61218
15kr 61218
16kr 61218
17kr 37307
18kr 37307
19kr 37307
20kr 37307
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 184.095, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -184095graf
2kr -174378
3kr -127270
4kr -80162
5kr -36321
6kr 27230
7kr 90782
8kr 216012
9kr 341243
10kr 465540
11kr 588437
12kr 711334
13kr 772551
14kr 833769
15kr 894986
16kr 956204
17kr 993511
18kr 1030818
19kr 1068125
20kr 1105431
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 179.50 kr per stk51.50 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 179.50 kr per stk106.50 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 14.00 kr per stk1.40 kr
Jordanker 163.00 kr per stk68.00 kr
Streng 2,4 mm 2.10 kr per stk1.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 2.40 kr per stk1.90 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 40.00 kr per stk15.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 5000.00 kr per daa1000.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 107.80 kr per stk17.80 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt32715
Manuelt arbeid felt26591
Manuelt arbeid viltgjerde6124
Traktorarbeide felt4320
Traktorarbeide viltgjerde6024
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt46560
Varekostnad totalt206656
Varekostnad felt195155
Varekostnad viltgjerde11501
Anleggskostnad totalt253215

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21334 kg1200 kg133 kg25 %
34001 kg3600 kg400 kg75 %
44001 kg3600 kg400 kg75 %
54001 kg3600 kg400 kg75 %
65334 kg4801 kg533 kg100 %
75334 kg4801 kg533 kg100 %
89068 kg8161 kg907 kg170 %
99068 kg8161 kg907 kg170 %
109068 kg8161 kg907 kg170 %
119068 kg8161 kg907 kg170 %
129068 kg8161 kg907 kg170 %
135334 kg4801 kg533 kg100 %
145334 kg4801 kg533 kg100 %
155334 kg4801 kg533 kg100 %
165334 kg4801 kg533 kg100 %
174001 kg3600 kg400 kg75 %
184001 kg3600 kg400 kg75 %
194001 kg3600 kg400 kg75 %
204001 kg3600 kg400 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21200 kgkr 13200kr 598.5kr 13799
33600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
43600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
53600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
64801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
74801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
88161 kgkr 89771kr 4081.5kr 93853
98161 kgkr 89771kr 4081.5kr 93853
108161 kgkr 89771kr 4081.5kr 93853
118161 kgkr 89771kr 4081.5kr 93853
128161 kgkr 89771kr 4081.5kr 93853
134801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
144801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
154801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
164801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
173600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
183600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
193600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
203600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
Sum96011 kgkr 1056121kr 47997kr 1104118
Gjennomsnitt4801 kgkr 52806kr 2400kr 55206

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
175965005201443-69680913
20101643955201443-69615507
303049211885201443-69636628
403049211885201443-69636628
503049211885201443-69636628
604066415835201443-69647195
704066415835201443-69647195
806912426945201443-69676766
906912426945201443-69676766
1006912426945201443-69676766
1106912426945201443-69676766
1206912426945201443-69676766
1304066415835201443-69647195
1404066415835201443-69647195
1504066415835201443-69647195
1604066415835201443-69647195
1703049211885201443-69636628
1803049211885201443-69636628
1903049211885201443-69636628
2003049211885201443-69636628
SUM75965813212316791040208860-139201019816
Gjennomsnitt37984066115845201443-69650991

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
12532150480533634700004431265008
20152821353363470420102335443119589
30399221353363470840107002443130920
40399221353363470840107002443130920
503992213533634701166807002443134187
603992213533634701400209335443138853
703992213533634701400209335443138853
8039922135336347014002015869443145388
9039922135336347014002015869443145388
10039922135336347014935015869443146321
11039922135336347016335015869443147721
12039922135336347016335015869443147721
1303992213533634701633509335443141187
1403992213533634701633509335443141187
1503992213533634701633509335443141187
1603992213533634701633509335443141187
1703992213533634701820207002443140721
1803992213533634701820207002443140721
1903992213533634701820207002443140721
2003992213533634701820207002443140721
Sum2532157337845341066812694902744340186699886251018503
Gjennomsnitt126613669227533634701372209335443150925

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.566.564

Fordelt på 1568 timar feltarbeid og 1067 timar hausting i bæreåra vert det kr 595 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 4948 1013 3935 0 0 6347 -2413 8863 -11276
2 13799 15507 2275 27030 6535 3268 6347 17415 8863 8552
3 41400 36628 4738 73290 15403 7701 6347 59241 8863 50378
4 41400 36628 4738 73290 15403 7701 6347 59241 8863 50378
5 41400 36628 4738 73290 18670 9335 6347 57607 8863 48744
6 55210 47195 4738 97666 23336 11668 6347 79651 8863 70788
7 55210 47195 4738 97666 23336 11668 6347 79651 8863 70788
8 93853 76766 4738 165880 29871 14935 6347 144597 8863 135734
9 93853 76766 4738 165880 29871 14935 6347 144597 8863 135734
10 93853 76766 4738 165880 30804 15402 6347 144131 8863 135268
11 93853 76766 4738 165880 32204 16102 6347 143430 8863 134567
12 93853 76766 4738 165880 32204 16102 6347 143430 8863 134567
13 55210 47195 4738 97666 25670 12835 6347 78484 8863 69621
14 55210 47195 4738 97666 25670 12835 6347 78484 8863 69621
15 55210 47195 4738 97666 25670 12835 6347 78484 8863 69621
16 55210 47195 4738 97666 25670 12835 6347 78484 8863 69621
17 41400 36628 4738 73290 25204 12602 6347 54340 8863 45477
18 41400 36628 4738 73290 25204 12602 6347 54340 8863 45477
19 41400 36628 4738 73290 25204 12602 6347 54340 8863 45477
20 41400 36628 4738 73290 25204 12602 6347 54340 8863 45477
Sum 1104118 943851 88580 1959389 461133 230567 126949 1601874 177260 1424614
Gjennomsnitt 55206 47193 4429 97969 23057 11528 6347 80094 8863 71231

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 26.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn