Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 672.154, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -672154graf
2kr -404215
3kr -27668
4kr 537985
5kr 1206787
6kr 1970141
7kr 2733496
8kr 3591405
9kr 4543867
10kr 5556498
11kr 6508960
12kr 7461422
13kr 8319331
14kr 9177239
15kr 9940594
16kr 10703949
17kr 11372751
18kr 11938403
19kr 12409503
20kr 12880603