Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 92070 34140 2200 124010 11550 5775 23800 94435 37113 57322
2 368280 76240 18024 426496 116200 58100 23800 344596 37113 307483
3 552420 104307 18024 638703 219800 109900 23800 505003 37113 467890
4 736560 132373 18024 850909 242900 121450 23800 705659 37113 668546
5 837000 147682 18024 966658 255500 127750 23800 815108 37113 777995
6 929070 161715 18024 1072761 267050 133525 23800 915436 37113 878323
7 929070 161715 18024 1072761 267050 133525 23800 915436 37113 878323
8 1021140 175749 18024 1178865 278600 139300 23800 1015765 37113 978652
9 1113210 189782 18024 1284968 290150 145075 23800 1116093 37113 1078980
10 1171800 198712 18024 1352488 297500 148750 23800 1179938 37113 1142825
11 1113210 189782 18024 1284968 290150 145075 23800 1116093 37113 1078980
12 1113210 189782 18024 1284968 290150 145075 23800 1116093 37113 1078980
13 1021140 175749 18024 1178865 278600 139300 23800 1015765 37113 978652
14 1021140 175749 18024 1178865 278600 139300 23800 1015765 37113 978652
15 929070 161715 18024 1072761 267050 133525 23800 915436 37113 878323
16 929070 161715 18024 1072761 267050 133525 23800 915436 37113 878323
17 837000 147682 18024 966658 255500 127750 23800 815108 37113 777995
18 736560 132373 18024 850909 242900 121450 23800 705659 37113 668546
19 644490 118340 18024 744806 231350 115675 23800 605331 37113 568218
20 644490 118340 18024 744806 231350 115675 23800 605331 37113 568218
Sum 16740000 2953642 344652 19348990 4879000 2439500 476000 16433490 742260 15691230
Gjennomsnitt 837000 147682 17233 967449 243950 121975 23800 821674 37113 784561

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 49.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 37.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn