Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11141935015007002380000011550185561198041
20158248007002380070028000420004620018556176580
301582480070023800700108500420006930018556280180
401582480070023800700108500420009240018556303280
5015824800700238007001085004200010500018556315880
6015824800700238007001085004200011655018556327430
7015824800700238007001085004200011655018556327430
8015824800700238007001085004200012810018556338980
9015824800700238007001085004200013965018556350530
10015824800700238007001085004200014700018556357880
11015824800700238007001085004200013965018556350530
12015824800700238007001085004200013965018556350530
13015824800700238007001085004200012810018556338980
14015824800700238007001085004200012810018556338980
15015824800700238007001085004200011655018556327430
16015824800700238007001085004200011655018556327430
17015824800700238007001085004200010500018556315880
1801582480070023800700108500420009240018556303280
1901582480070023800700108500420008085018556291730
2001582480070023800700108500420008085018556291730
Sum1141935300652167001400047600013300198100079800021000003711297212716
Gjennomsnitt570971503383570023800665990503990010500018556360636

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,