Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt141302
Manuelt arbeid felt122518
Manuelt arbeid viltgjerde18785
Traktorarbeide felt20000
Traktorarbeide viltgjerde11550
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt179852
Varekostnad totalt962083
Varekostnad felt944443
Varekostnad viltgjerde17640
Anleggskostnad totalt1141935

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Enkelt dekkesystem) i anleggsåret (kr 470000) er begge inkludert i varekostnad felt