Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:08.06.2017
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:60 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1667 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:92%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:15 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 55.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Bama Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -2.841.075

DB I totalt over heile omløpet kr -56.821.493

ÅrDB IGraf
1kr -69916579graf
2kr 286602
3kr 432525
4kr 578508
5kr 658140
6kr 731101
7kr 731101
8kr 804123
9kr 877084
10kr 923542
11kr 877084
12kr 877084
13kr 804123
14kr 804123
15kr 731101
16kr 731101
17kr 658140
18kr 578508
19kr 505546
20kr 505546
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -3.159.925

DB II totalt over heile omløpet kr -63.198.493

ÅrDB IIGraf
1kr -69931979graf
2kr 113002
3kr 147625
4kr 262808
5kr 325640
6kr 383201
7kr 383201
8kr 440823
9kr 498384
10kr 535042
11kr 498384
12kr 498384
13kr 440823
14kr 440823
15kr 383201
16kr 383201
17kr 325640
18kr 262808
19kr 205246
20kr 205246
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -4.909.925

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -98.198.493

ÅrNettoresultatGraf
1kr -71681979graf
2kr -1636998
3kr -1602375
4kr -1487192
5kr -1424360
6kr -1366799
7kr -1366799
8kr -1309177
9kr -1251616
10kr -1214958
11kr -1251616
12kr -1251616
13kr -1309177
14kr -1309177
15kr -1366799
16kr -1366799
17kr -1424360
18kr -1487192
19kr -1544754
20kr -1544754
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 98.198.493, som oppstår i år 20

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -71681979graf
2kr -73318977
3kr -74921352
4kr -76408543
5kr -77832903
6kr -79199702
7kr -80566501
8kr -81875678
9kr -83127293
10kr -84342251
11kr -85593867
12kr -86845483
13kr -88154660
14kr -89463836
15kr -90830635
16kr -92197434
17kr -93621794
18kr -95108986
19kr -96653739
20kr -98198493
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 6.70 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 4500.00 kr per daa500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Tunnel 115000.00 kr per daa17000.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Morellplante 115000.00 kr per stk114910.00 kr
Gjødselblander 4000.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 906.00 kr per Brett 10 tablettar-1.00 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 750.00 kr per liter-219.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bittersalt 5.60 kr per kg-0.30 kr
MAP 24.50 kr per kg-11.20 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt141772
Manuelt arbeid felt122518
Manuelt arbeid viltgjerde19255
Traktorarbeide felt24000
Traktorarbeide viltgjerde14207
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt186979
Varekostnad totalt100000000
Varekostnad felt100000000
Varekostnad viltgjerde18081
Anleggskostnad totalt100000000

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 1150000) er begge inkludert i varekostnad felt


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
11320 kg1214 kg106 kg11 %avlingsgraf
25280 kg4858 kg422 kg44 %
37920 kg7286 kg634 kg66 %
410560 kg9715 kg845 kg88 %
512000 kg11040 kg960 kg100 %
613320 kg12254 kg1066 kg111 %
713320 kg12254 kg1066 kg111 %
814640 kg13469 kg1171 kg122 %
915960 kg14683 kg1277 kg133 %
1016800 kg15456 kg1344 kg140 %
1115960 kg14683 kg1277 kg133 %
1215960 kg14683 kg1277 kg133 %
1314640 kg13469 kg1171 kg122 %
1414640 kg13469 kg1171 kg122 %
1513320 kg12254 kg1066 kg111 %
1613320 kg12254 kg1066 kg111 %
1712000 kg11040 kg960 kg100 %
1810560 kg9715 kg845 kg88 %
199240 kg8501 kg739 kg77 %
209240 kg8501 kg739 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
11214 kgkr 66770kr 0kr 66770
24858 kgkr 267190kr 0kr 267190
37286 kgkr 400730kr 0kr 400730
49715 kgkr 534325kr 0kr 534325
511040 kgkr 607200kr 0kr 607200
612254 kgkr 673970kr 0kr 673970
712254 kgkr 673970kr 0kr 673970
813469 kgkr 740795kr 0kr 740795
914683 kgkr 807565kr 0kr 807565
1015456 kgkr 850080kr 0kr 850080
1114683 kgkr 807565kr 0kr 807565
1214683 kgkr 807565kr 0kr 807565
1313469 kgkr 740795kr 0kr 740795
1413469 kgkr 740795kr 0kr 740795
1512254 kgkr 673970kr 0kr 673970
1612254 kgkr 673970kr 0kr 673970
1711040 kgkr 607200kr 0kr 607200
189715 kgkr 534325kr 0kr 534325
198501 kgkr 467555kr 0kr 467555
208501 kgkr 467555kr 0kr 467555
Sum220798 kgkr 12143890kr 0kr 12143890
Gjennomsnitt11040 kgkr 607195kr 0kr 607195

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1300000006191120001660-100030018851
2024776120001660-100037436
3037159120001660-100049819
4049547120001660-100062207
5056304120001660-100068964
6062495120001660-100075155
7062495120001660-100075155
8068692120001660-100081352
9074883120001660-100087543
10078826120001660-100091486
11074883120001660-100087543
12074883120001660-100087543
13068692120001660-100081352
14068692120001660-100081352
15062495120001660-100075155
16062495120001660-100075155
17056304120001660-100068964
18049547120001660-100062207
19043355120001660-100056015
20043355120001660-100056015
SUM30000000112606924000033200-2000031379269
Gjennomsnitt150000056303120001660-10001568963

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1100000000015007000000154001750000101767600
2015824800700070028000840006160017500001941624
30158248007000700108500840009240017500002052924
401582480070007001085008400012320017500002083724
501582480070007001085008400014000017500002100524
601582480070007001085008400015540017500002115924
701582480070007001085008400015540017500002115924
801582480070007001085008400017080017500002131324
901582480070007001085008400018620017500002146724
1001582480070007001085008400019600017500002156524
1101582480070007001085008400018620017500002146724
1201582480070007001085008400018620017500002146724
1301582480070007001085008400017080017500002131324
1401582480070007001085008400017080017500002131324
1501582480070007001085008400015540017500002115924
1601582480070007001085008400015540017500002115924
1701582480070007001085008400014000017500002100524
1801582480070007001085008400012320017500002083724
1901582480070007001085008400010780017500002068324
2001582480070007001085008400010780017500002068324
Sum100000000300652167001400001330019810001596000280000035000000141721652
Gjennomsnitt5000000150338357000665990507980014000017500007086083

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 0.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr -93.333.493

Fordelt på 5900 timar feltarbeid og 16000 timar hausting i bæreåra vert det kr -4.262 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29