Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Jordbær til konsum på friland, mattekultur Kalkyledato:17.11.2016
Kommune:Lunner Fylke:OPPLAND
Feltstorleik:23 daa Totalareal gard:110 daa
Rekkjeavstand:1.6 m (2 rader per rekkje) Planteavstand:0.3 m
Antal plantar:92000 stk   
Avling per dekar:736 kgAndel direktesal:0%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 43.00 Pris direktesal:kr 0.00
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:OPPLAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 374.756

DB I totalt over heile omløpet kr 1.499.022

ÅrDB IGraf
1kr -741433graf
2kr 746819
3kr 746819
4kr 746819
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -6.613

DB II totalt over heile omløpet kr -26.453

ÅrDB IIGraf
1kr -741433graf
2kr 238327
3kr 238327
4kr 238327
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -108.249

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -432.996

ÅrNettoresultatGraf
1kr -756819graf
2kr 107941
3kr 107941
4kr 107941
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 756.819, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -756819graf
2kr -648878
3kr -540937
4kr -432996
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Solubor 36.00 kr per kg-27.10 kr
Glyfosat 39.00 kr per liter-14.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Frostvatning 2000.00 kr per daa0.00 kr
Jordbærplante 2.50 kr per stk-0.90 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Leige IFCO kasse 6.00 kr per stk-0.80 kr
Bærkorg 0,5 kg 0.32 kr per stk-0.15 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Mantrac 31.50 kr per liter-59.90 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Switch 62,5 WG 1490.00 kr per kg-428.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt241500
Manuelt arbeid felt241500
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt138000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt383000
Varekostnad totalt386297
Varekostnad felt386297
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt769297

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
216928 kg16928 kg0 kg
316928 kg16928 kg0 kg
416928 kg16928 kg0 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
216928 kgkr 727904kr 0kr 727904
316928 kgkr 727904kr 0kr 727904
416928 kgkr 727904kr 0kr 727904
Sum50784 kgkr 2183712kr 0kr 2183712
Gjennomsnitt12696 kgkr 545928kr 0kr 545928

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
100299003818-125532463
2037580299003818-125570043
3037580299003818-125570043
4037580299003818-125570043
SUM011274011960015272-5020242592
Gjennomsnitt028185299003818-125560648

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
17692970046000000015386789282
20174891955460011500027085261625024686715386690006
30174891955460011500027085261625024686715386690006
40174891955460011500027085261625024686715386690006
Sum76929752466586518400345000812547848750740600615442859300
Gjennomsnitt19232413116146646008625020314196219018515015386714825

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.092.479

Fordelt på 4485 timar feltarbeid og 4232 timar hausting i bæreåra vert det kr 125 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29