Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:24.10.2012
Kommune:Askøy Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:10 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:667 stk   
Avling per dekar:1000 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 90.00 Pris direktesal:kr 90.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 59.726

DB I totalt over heile omløpet kr 597.264

ÅrDB IGraf
1kr -158951graf
2kr 84024
3kr 84024
4kr 84024
5kr 84024
6kr 84024
7kr 84024
8kr 84024
9kr 84024
10kr 84024
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 34.076

DB II totalt over heile omløpet kr 340.764

ÅrDB IIGraf
1kr -158951graf
2kr 55524
3kr 55524
4kr 55524
5kr 55524
6kr 55524
7kr 55524
8kr 55524
9kr 55524
10kr 55524
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 25.571

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 255.715

ÅrNettoresultatGraf
1kr -162956graf
2kr 46519
3kr 46519
4kr 46519
5kr 46519
6kr 46519
7kr 46519
8kr 46519
9kr 46519
10kr 46519
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 162.956, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -162956graf
2kr -116437
3kr -69918
4kr -23399
5kr 23120
6kr 69639
7kr 116158
8kr 162677
9kr 209196
10kr 255715
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 48.00 kr per stk-7.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt4200
Manuelt arbeid felt4200
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt13200
Varekostnad totalt146997
Varekostnad felt146997
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt160197

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
21000 kg0 kg1000 kg
31000 kg0 kg1000 kg
41000 kg0 kg1000 kg
51000 kg0 kg1000 kg
61000 kg0 kg1000 kg
71000 kg0 kg1000 kg
81000 kg0 kg1000 kg
91000 kg0 kg1000 kg
101000 kg0 kg1000 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 90000kr 90000
30 kgkr 0kr 90000kr 90000
40 kgkr 0kr 90000kr 90000
50 kgkr 0kr 90000kr 90000
60 kgkr 0kr 90000kr 90000
70 kgkr 0kr 90000kr 90000
80 kgkr 0kr 90000kr 90000
90 kgkr 0kr 90000kr 90000
100 kgkr 0kr 90000kr 90000
Sum0 kgkr 1kr 810000kr 810001
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 81000kr 81000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
100175016600-6001316
2001750166-0-0-6001316
3001750166-0-0-6001316
4001750166-0-0-6001316
5001750166-0-0-6001316
6001750166-0-0-6001316
7001750166-0-0-6001316
8001750166-0-0-6001316
9001750166-0-0-6001316
10001750166-0-0-6001316
SUM0017500166000-600013160
Gjennomsnitt00175016600-6001316

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11601970070000004005164272
2019378570500052009750018750400544797
3019378570500052009750018750400544797
4019378570500052009750018750400544797
5019378570500052009750018750400544797
6019378570500052009750018750400544797
7019378570500052009750018750400544797
8019378570500052009750018750400544797
9019378570500052009750018750400544797
10019378570500052009750018750400544797
Sum16019717435765700450004680087750016875040049567446
Gjennomsnitt1602017447770450046808775016875400556745

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 512.215

Fordelt på 585 timar feltarbeid og 1125 timar hausting i bæreåra vert det kr 300 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 1316 70 1246 0 0 0 1246 16020 -14774
2 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
3 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
4 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
5 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
6 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
7 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
8 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
9 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
10 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
Sum 810001 13160 65700 757461 256500 128250 45000 584211 160200 424011
Gjennomsnitt 81000 1316 6570 75746 25650 12825 4500 58421 16020 42401

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 21.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 21.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn