Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 141.419

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.828.382

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1718091graf
2kr -172431
3kr 18639
4kr 18639
5kr 18639
6kr 246733
7kr 246733
8kr 246733
9kr 246733
10kr 246733
11kr 386511
12kr 386511
13kr 386511
14kr 386511
15kr 386511
16kr 386511
17kr 277566
18kr 277566
19kr 277566
20kr 277566