Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.890.522, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1718091graf
2kr -1890522
3kr -1871884
4kr -1853245
5kr -1834607
6kr -1587874
7kr -1341142
8kr -1094409
9kr -847676
10kr -600944
11kr -214433
12kr 172077
13kr 558588
14kr 945098
15kr 1331609
16kr 1718120
17kr 1995685
18kr 2273251
19kr 2550816
20kr 2828382