Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 94509 9900 84609 0 0 107100 -22491 82712 -105203
2 0 94509 39734 54775 78750 39375 107100 -91700 82712 -174412
3 236920 194845 22904 408861 241766 120883 107100 180878 82712 98166
4 236920 194845 22904 408861 241766 120883 107100 180878 82712 98166
5 236920 194845 22904 408861 241766 120883 107100 180878 82712 98166
6 579160 339783 22904 896039 500850 250425 107100 538514 82712 455802
7 579160 339783 22904 896039 500850 250425 107100 538514 82712 455802
8 579160 339783 22904 896039 500850 250425 107100 538514 82712 455802
9 579160 339783 22904 896039 500850 250425 107100 538514 82712 455802
10 579160 339783 22904 896039 500850 250425 107100 538514 82712 455802
11 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
12 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
13 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
14 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
15 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
16 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
17 631800 362076 22904 970972 544950 272475 107100 591397 82712 508685
18 631800 362076 22904 970972 544950 272475 107100 591397 82712 508685
19 631800 362076 22904 970972 544950 272475 107100 591397 82712 508685
20 631800 362076 22904 970972 544950 272475 107100 591397 82712 508685
Sum 10556360 6360798 461912 16455246 9003498 4501749 2142000 9811497 1654240 8157257
Gjennomsnitt 527818 318040 23096 822762 450175 225087 107100 490575 82712 407863

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 9.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 6.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn