Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
124690210675031501071000000413562627377
2032984360031501071000787500041356266940
301615436003150107100014962509214141356413126
401615436003150107100014962509214141356413126
501615436003150107100014962509214141356413126
6016154360031501071000275625022522541356672210
7016154360031501071000275625022522541356672210
8016154360031501071000275625022522541356672210
9016154360031501071000275625022522541356672210
10016154360031501071000275625022522541356672210
11016154360031501071000299250028665041356757260
12016154360031501071000299250028665041356757260
13016154360031501071000299250028665041356757260
14016154360031501071000299250028665041356757260
15016154360031501071000299250028665041356757260
16016154360031501071000299250028665041356757260
17016154360031501071000299250024570041356716310
18016154360031501071000299250024570041356716310
19016154360031501071000299250024570041356716310
20016154360031501071000299250024570041356716310
Sum246902132376275150630002142000048982500410524882712214903553
Gjennomsnitt12345116188375831501071000244913020526241356745178

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,