Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:11.08.2016
Kommune:Hjelmeland Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:45 daa Totalareal gard:380 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:11250 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Coop Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 740.050

DB I totalt over heile omløpet kr 14.801.002

ÅrDB IGraf
1kr -1569635graf
2kr 54775
3kr 408861
4kr 408861
5kr 408861
6kr 896039
7kr 896039
8kr 896039
9kr 896039
10kr 896039
11kr 1120867
12kr 1120867
13kr 1120867
14kr 1120867
15kr 1120867
16kr 1120867
17kr 970972
18kr 970972
19kr 970972
20kr 970972
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 289.875

DB II totalt over heile omløpet kr 5.797.504

ÅrDB IIGraf
1kr -1569635graf
2kr -23975
3kr 167095
4kr 167095
5kr 167095
6kr 395189
7kr 395189
8kr 395189
9kr 395189
10kr 395189
11kr 534967
12kr 534967
13kr 534967
14kr 534967
15kr 534967
16kr 534967
17kr 426022
18kr 426022
19kr 426022
20kr 426022
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 141.419

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.828.382

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1718091graf
2kr -172431
3kr 18639
4kr 18639
5kr 18639
6kr 246733
7kr 246733
8kr 246733
9kr 246733
10kr 246733
11kr 386511
12kr 386511
13kr 386511
14kr 386511
15kr 386511
16kr 386511
17kr 277566
18kr 277566
19kr 277566
20kr 277566
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.890.522, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1718091graf
2kr -1890522
3kr -1871884
4kr -1853245
5kr -1834607
6kr -1587874
7kr -1341142
8kr -1094409
9kr -847676
10kr -600944
11kr -214433
12kr 172077
13kr 558588
14kr 945098
15kr 1331609
16kr 1718120
17kr 1995685
18kr 2273251
19kr 2550816
20kr 2828382
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt374063
Manuelt arbeid felt374063
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt72000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt449563
Varekostnad totalt2019458
Varekostnad felt2019458
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt2469021

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
313163 kg11846 kg1316 kg45 %
413163 kg11846 kg1316 kg45 %
513163 kg11846 kg1316 kg45 %
632175 kg28958 kg3218 kg110 %
732175 kg28958 kg3218 kg110 %
832175 kg28958 kg3218 kg110 %
932175 kg28958 kg3218 kg110 %
1032175 kg28958 kg3218 kg110 %
1140950 kg36855 kg4095 kg140 %
1240950 kg36855 kg4095 kg140 %
1340950 kg36855 kg4095 kg140 %
1440950 kg36855 kg4095 kg140 %
1540950 kg36855 kg4095 kg140 %
1640950 kg36855 kg4095 kg140 %
1735100 kg31590 kg3510 kg120 %
1835100 kg31590 kg3510 kg120 %
1935100 kg31590 kg3510 kg120 %
2035100 kg31590 kg3510 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
311846 kgkr 236920kr 0kr 236920
411846 kgkr 236920kr 0kr 236920
511846 kgkr 236920kr 0kr 236920
628958 kgkr 579160kr 0kr 579160
728958 kgkr 579160kr 0kr 579160
828958 kgkr 579160kr 0kr 579160
928958 kgkr 579160kr 0kr 579160
1028958 kgkr 579160kr 0kr 579160
1136855 kgkr 737100kr 0kr 737100
1236855 kgkr 737100kr 0kr 737100
1336855 kgkr 737100kr 0kr 737100
1436855 kgkr 737100kr 0kr 737100
1536855 kgkr 737100kr 0kr 737100
1636855 kgkr 737100kr 0kr 737100
1731590 kgkr 631800kr 0kr 631800
1831590 kgkr 631800kr 0kr 631800
1931590 kgkr 631800kr 0kr 631800
2031590 kgkr 631800kr 0kr 631800
Sum527818 kgkr 10556360kr 0kr 10556360
Gjennomsnitt26391 kgkr 527818kr 0kr 527818

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
18147770877507470-711909286
200877507470-71194509
30100336877507470-711194845
40100336877507470-711194845
50100336877507470-711194845
60245274877507470-711339783
70245274877507470-711339783
80245274877507470-711339783
90245274877507470-711339783
100245274877507470-711339783
110312162877507470-711406671
120312162877507470-711406671
130312162877507470-711406671
140312162877507470-711406671
150312162877507470-711406671
160312162877507470-711406671
170267567877507470-711362076
180267567877507470-711362076
190267567877507470-711362076
200267567877507470-711362076
SUM81477744706181755000149400-142207175575
Gjennomsnitt40739223531877507470-711358779

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
124690210675031501071000000413562627377
2032984360031501071000787500041356266940
301615436003150107100014962509214141356413126
401615436003150107100014962509214141356413126
501615436003150107100014962509214141356413126
6016154360031501071000275625022522541356672210
7016154360031501071000275625022522541356672210
8016154360031501071000275625022522541356672210
9016154360031501071000275625022522541356672210
10016154360031501071000275625022522541356672210
11016154360031501071000299250028665041356757260
12016154360031501071000299250028665041356757260
13016154360031501071000299250028665041356757260
14016154360031501071000299250028665041356757260
15016154360031501071000299250028665041356757260
16016154360031501071000299250028665041356757260
17016154360031501071000299250024570041356716310
18016154360031501071000299250024570041356716310
19016154360031501071000299250024570041356716310
20016154360031501071000299250024570041356716310
Sum246902132376275150630002142000048982500410524882712214903553
Gjennomsnitt12345116188375831501071000244913020526241356745178

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 11.831.880

Fordelt på 27990 timar feltarbeid og 23459 timar hausting i bæreåra vert det kr 230 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 94509 9900 84609 0 0 107100 -22491 82712 -105203
2 0 94509 39734 54775 78750 39375 107100 -91700 82712 -174412
3 236920 194845 22904 408861 241766 120883 107100 180878 82712 98166
4 236920 194845 22904 408861 241766 120883 107100 180878 82712 98166
5 236920 194845 22904 408861 241766 120883 107100 180878 82712 98166
6 579160 339783 22904 896039 500850 250425 107100 538514 82712 455802
7 579160 339783 22904 896039 500850 250425 107100 538514 82712 455802
8 579160 339783 22904 896039 500850 250425 107100 538514 82712 455802
9 579160 339783 22904 896039 500850 250425 107100 538514 82712 455802
10 579160 339783 22904 896039 500850 250425 107100 538514 82712 455802
11 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
12 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
13 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
14 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
15 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
16 737100 406671 22904 1120867 585900 292950 107100 720817 82712 638105
17 631800 362076 22904 970972 544950 272475 107100 591397 82712 508685
18 631800 362076 22904 970972 544950 272475 107100 591397 82712 508685
19 631800 362076 22904 970972 544950 272475 107100 591397 82712 508685
20 631800 362076 22904 970972 544950 272475 107100 591397 82712 508685
Sum 10556360 6360798 461912 16455246 9003498 4501749 2142000 9811497 1654240 8157257
Gjennomsnitt 527818 318040 23096 822762 450175 225087 107100 490575 82712 407863

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 9.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 6.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn