Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:26.04.2016
Kommune:Lindesnes Fylke:VEST-AGDER
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:30 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1667 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 154.541

DB I totalt over heile omløpet kr 3.090.813

ÅrDB IGraf
1kr -356178graf
2kr 10330
3kr 85115
4kr 85115
5kr 85115
6kr 188709
7kr 188709
8kr 188709
9kr 188709
10kr 188709
11kr 236529
12kr 236529
13kr 236529
14kr 236529
15kr 236529
16kr 236529
17kr 204649
18kr 204649
19kr 204649
20kr 204649
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 59.402

DB II totalt over heile omløpet kr 1.188.038

ÅrDB IIGraf
1kr -356178graf
2kr -3670
3kr 10390
4kr 10390
5kr 10390
6kr 84409
7kr 84409
8kr 84409
9kr 84409
10kr 84409
11kr 118579
12kr 118579
13kr 118579
14kr 118579
15kr 118579
16kr 118579
17kr 95799
18kr 95799
19kr 95799
20kr 95799
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 26.273

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 525.469

ÅrNettoresultatGraf
1kr -389307graf
2kr -36798
3kr -22739
4kr -22739
5kr -22739
6kr 51281
7kr 51281
8kr 51281
9kr 51281
10kr 51281
11kr 85451
12kr 85451
13kr 85451
14kr 85451
15kr 85451
16kr 85451
17kr 62671
18kr 62671
19kr 62671
20kr 62671
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 494.322, som oppstår i år 5

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -389307graf
2kr -426105
3kr -448844
4kr -471583
5kr -494322
6kr -443041
7kr -391760
8kr -340479
9kr -289199
10kr -237918
11kr -152467
12kr -67017
13kr 18434
14kr 103885
15kr 189335
16kr 274786
17kr 337457
18kr 400128
19kr 462798
20kr 525469
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt81218
Manuelt arbeid felt61259
Manuelt arbeid viltgjerde19959
Traktorarbeide felt16000
Traktorarbeide viltgjerde19635
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt120353
Varekostnad totalt346070
Varekostnad felt308585
Varekostnad viltgjerde37485
Anleggskostnad totalt466422

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
32925 kg2633 kg293 kg45 %
42925 kg2633 kg293 kg45 %
52925 kg2633 kg293 kg45 %
67150 kg6435 kg715 kg110 %
77150 kg6435 kg715 kg110 %
87150 kg6435 kg715 kg110 %
97150 kg6435 kg715 kg110 %
107150 kg6435 kg715 kg110 %
119100 kg8190 kg910 kg140 %
129100 kg8190 kg910 kg140 %
139100 kg8190 kg910 kg140 %
149100 kg8190 kg910 kg140 %
159100 kg8190 kg910 kg140 %
169100 kg8190 kg910 kg140 %
177800 kg7020 kg780 kg120 %
187800 kg7020 kg780 kg120 %
197800 kg7020 kg780 kg120 %
207800 kg7020 kg780 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
32633 kgkr 52660kr 0kr 52660
42633 kgkr 52660kr 0kr 52660
52633 kgkr 52660kr 0kr 52660
66435 kgkr 128700kr 0kr 128700
76435 kgkr 128700kr 0kr 128700
86435 kgkr 128700kr 0kr 128700
96435 kgkr 128700kr 0kr 128700
106435 kgkr 128700kr 0kr 128700
118190 kgkr 163800kr 0kr 163800
128190 kgkr 163800kr 0kr 163800
138190 kgkr 163800kr 0kr 163800
148190 kgkr 163800kr 0kr 163800
158190 kgkr 163800kr 0kr 163800
168190 kgkr 163800kr 0kr 163800
177020 kgkr 140400kr 0kr 140400
187020 kgkr 140400kr 0kr 140400
197020 kgkr 140400kr 0kr 140400
207020 kgkr 140400kr 0kr 140400
Sum117294 kgkr 2345880kr 0kr 2345880
Gjennomsnitt5865 kgkr 117294kr 0kr 117294

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1932840195001660-2000112444
200195001660-200019160
3022302195001660-200041462
4022302195001660-200041462
5022302195001660-200041462
6054504195001660-200073664
7054504195001660-200073664
8054504195001660-200073664
9054504195001660-200073664
10054504195001660-200073664
11069369195001660-200088529
12069369195001660-200088529
13069369195001660-200088529
14069369195001660-200088529
15069369195001660-200088529
16069369195001660-200088529
17059459195001660-200078619
18059459195001660-200078619
19059459195001660-200078619
20059459195001660-200078619
SUM9328499347639000033200-400001469960
Gjennomsnitt466449674195001660-200073498

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1466422015007002380000009328501751
2073308007002380001400000932855958
303590800700238003918542500204759328116861
403590800700238003918542500204759328116861
503590800700238003918542500204759328116861
603590800700238008565542500500509328151083
703590800700238008565542500500509328151083
803590800700238008565542500500509328151083
903590800700238008565542500500509328151083
1003590800700238008565542500500509328151083
11035908007002380010710542500637009328166878
12035908007002380010710542500637009328166878
13035908007002380010710542500637009328166878
14035908007002380010710542500637009328166878
15035908007002380010710542500637009328166878
16035908007002380010710542500637009328166878
1703590800700238009280542500546009328156348
1803590800700238009280542500546009328156348
1903590800700238009280542500546009328156348
2003590800700238009280542500546009328156348
Sum46642271947167001400047600015595899050009122751865693290371
Gjennomsnitt233213597835700238007798495250456149328164519

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.428.244

Fordelt på 5660 timar feltarbeid og 5213 timar hausting i bæreåra vert det kr 223 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 19160 2200 16960 0 0 23800 -6840 18657 -25497
2 0 19160 8830 10330 14000 7000 23800 -20470 18657 -39127
3 52660 41462 9007 85115 74725 37363 23800 23952 18657 5295
4 52660 41462 9007 85115 74725 37363 23800 23952 18657 5295
5 52660 41462 9007 85115 74725 37363 23800 23952 18657 5295
6 128700 73664 13655 188709 104300 52150 23800 112759 18657 94102
7 128700 73664 13655 188709 104300 52150 23800 112759 18657 94102
8 128700 73664 13655 188709 104300 52150 23800 112759 18657 94102
9 128700 73664 13655 188709 104300 52150 23800 112759 18657 94102
10 128700 73664 13655 188709 104300 52150 23800 112759 18657 94102
11 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
12 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
13 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
14 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
15 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
16 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
17 140400 78619 14370 204649 108850 54425 23800 126424 18657 107767
18 140400 78619 14370 204649 108850 54425 23800 126424 18657 107767
19 140400 78619 14370 204649 108850 54425 23800 126424 18657 107767
20 140400 78619 14370 204649 108850 54425 23800 126424 18657 107767
Sum 2345880 1376676 258605 3463951 1902775 951388 476000 2036564 373140 1663424
Gjennomsnitt 117294 68834 12930 173198 95139 47569 23800 101828 18657 83171

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 8.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 6.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn