Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær for levering til fabrikk Kalkyledato:02.04.2016
Kommune:Leikanger Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:50 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:476 stk   
Timepris manuelt arbeid:kr 190 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 190
Pris fabrikk:kr 30.85
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Lærdal Grønt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 24.061

DB I totalt over heile omløpet kr 240.615

ÅrDB IGraf
1kr -124211graf
2kr 40536
3kr 40536
4kr 40536
5kr 40536
6kr 40536
7kr 40536
8kr 40536
9kr 40536
10kr 40536
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -8.343

DB II totalt over heile omløpet kr -83.430

ÅrDB IIGraf
1kr -124211graf
2kr 4531
3kr 4531
4kr 4531
5kr 4531
6kr 4531
7kr 4531
8kr 4531
9kr 4531
10kr 4531
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -15.991

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -159.915

ÅrNettoresultatGraf
1kr -127360graf
2kr -3617
3kr -3617
4kr -3617
5kr -3617
6kr -3617
7kr -3617
8kr -3617
9kr -3617
10kr -3617
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 159.915, som oppstår i år 10

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -127360graf
2kr -130977
3kr -134594
4kr -138211
5kr -141829
6kr -145446
7kr -149063
8kr -152680
9kr -156297
10kr -159915
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Innfrysningskostnad 5.00 kr per kg bringebær-1.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt5306
Manuelt arbeid felt5306
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3790
Arbeid og admin totalt15096
Varekostnad totalt142325
Varekostnad felt142325
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt157421

Avling:
ÅrTotalavlingGraf over Totalavling
10 kgavlingsgraf
21500 kg
31500 kg
41500 kg
51500 kg
61500 kg
71500 kg
81500 kg
91500 kg
101500 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå fabrikkSal av avling til fabrikkSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0
21500 kgkr 46275kr 46275
31500 kgkr 46275kr 46275
41500 kgkr 46275kr 46275
51500 kgkr 46275kr 46275
61500 kgkr 46275kr 46275
71500 kgkr 46275kr 46275
81500 kgkr 46275kr 46275
91500 kgkr 46275kr 46275
101500 kgkr 46275kr 46275
Sum13500 kgkr 416475kr 416475
Gjennomsnitt1350 kgkr 41648kr 41648

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1314840175016600-12033280
2090901750166-162-555-12010169
3090901750166-162-555-12010169
4090901750166-162-555-12010169
5090901750166-162-555-12010169
6090901750166-162-555-12010169
7090901750166-162-555-12010169
8090901750166-162-555-12010169
9090901750166-162-555-12010169
10090901750166-162-555-12010169
SUM3148481810175001660-1458-4995-1200124801
Gjennomsnitt314881811750166-146-500-12012480

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11574210070000003148160640
202053857050001370012318023688314860061
302053857050001370012318023688314860061
402053857050001370012318023688314860061
502053857050001370012318023688314860061
602053857050001370012318023688314860061
702053857050001370012318023688314860061
802053857050001370012318023688314860061
902053857050001370012318023688314860061
1002053857050001370012318023688314860061
Sum1574211847576570045000123300110858021318831484701191
Gjennomsnitt157421847777045001233011086021319314870119

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 164.130

Fordelt på 585 timar feltarbeid og 1125 timar hausting i bæreåra vert det kr 96 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29