Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:23.02.2016
Kommune:Skien Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:37 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:1143 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel direktesal:0%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 134.275

DB I totalt over heile omløpet kr 1.342.750

ÅrDB IGraf
1kr -208671graf
2kr 172380
3kr 172380
4kr 172380
5kr 172380
6kr 172380
7kr 172380
8kr 172380
9kr 172380
10kr 172380
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 54.738

DB II totalt over heile omløpet kr 547.375

ÅrDB IIGraf
1kr -208671graf
2kr 84005
3kr 84005
4kr 84005
5kr 84005
6kr 84005
7kr 84005
8kr 84005
9kr 84005
10kr 84005
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 40.459

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 404.591

ÅrNettoresultatGraf
1kr -213950graf
2kr 68727
3kr 68727
4kr 68727
5kr 68727
6kr 68727
7kr 68727
8kr 68727
9kr 68727
10kr 68727
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 213.950, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -213950graf
2kr -145223
3kr -76496
4kr -7769
5kr 60957
6kr 129684
7kr 198411
8kr 267137
9kr 335864
10kr 404591
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Dryppvatning 5000.00 kr per daa1000.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Reglone 283.20 kr per liter0.00 kr
Envidor 240 C 2522.80 kr per liter0.00 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 1174.20 kr per liter0.00 kr
Fokus ultra 168.00 kr per liter0.00 kr
Calcinit 7.72 kr per kg0.00 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Teldor 881.00 kr per kg0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Signum 1052.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt9800
Manuelt arbeid felt9800
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt12000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt25300
Varekostnad totalt289833
Varekostnad felt289833
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt315133

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
23000 kg3000 kg0 kg
33000 kg3000 kg0 kg
43000 kg3000 kg0 kg
53000 kg3000 kg0 kg
63000 kg3000 kg0 kg
73000 kg3000 kg0 kg
83000 kg3000 kg0 kg
93000 kg3000 kg0 kg
103000 kg3000 kg0 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
23000 kgkr 180000kr 0kr 180000
33000 kgkr 180000kr 0kr 180000
43000 kgkr 180000kr 0kr 180000
53000 kgkr 180000kr 0kr 180000
63000 kgkr 180000kr 0kr 180000
73000 kgkr 180000kr 0kr 180000
83000 kgkr 180000kr 0kr 180000
93000 kgkr 180000kr 0kr 180000
103000 kgkr 180000kr 0kr 180000
Sum27000 kgkr 1620000kr 0kr 1620000
Gjennomsnitt2700 kgkr 162000kr 0kr 162000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
11039940260033200-324106602
2066602600332-630-2160-3246478
3066602600332-630-2160-3246478
4066602600332-630-2160-3246478
5066602600332-630-2160-3246478
6066602600332-630-2160-3246478
7066602600332-630-2160-3246478
8066602600332-630-2160-3246478
9066602600332-630-2160-3246478
10066602600332-630-2160-3246478
SUM10399459940260003320-5670-19440-3240164904
Gjennomsnitt1039959942600332-567-1944-32416490

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
131513300140000005278320552
204588170140100009200227500656255278117751
304588170140100009200227500656255278117751
404588170140100009200227500656255278117751
504588170140100009200227500656255278117751
604588170140100009200227500656255278117751
704588170140100009200227500656255278117751
804588170140100009200227500656255278117751
904588170140100009200227500656255278117751
1004588170140100009200227500656255278117751
Sum315133412901530140090000828002047500590625527851380313
Gjennomsnitt31513412915314090008280204750590635278138031

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.199.966

Fordelt på 1170 timar feltarbeid og 3375 timar hausting i bæreåra vert det kr 264 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2608 140 2468 0 0 0 2468 21114 -18646
2 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
3 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
4 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
5 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
6 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
7 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
8 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
9 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
10 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
Sum 1620000 60910 127020 1553890 795375 397688 90000 1066202 211140 855062
Gjennomsnitt 162000 6091 12702 155389 79538 39769 9000 106620 21114 85506

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 24.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 14.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn