Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:22.02.2016
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1.3 daa Totalareal gard:56 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:450 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 38.439

DB I totalt over heile omløpet kr 768.772

ÅrDB IGraf
1kr -78488graf
2kr 11940
3kr 31843
4kr 31843
5kr 31843
6kr 42328
7kr 42328
8kr 71690
9kr 71690
10kr 71690
11kr 71690
12kr 71690
13kr 42328
14kr 42328
15kr 42328
16kr 42328
17kr 31843
18kr 31843
19kr 31843
20kr 31843
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 21.063

DB II totalt over heile omløpet kr 421.264

ÅrDB IIGraf
1kr -78488graf
2kr 6869
3kr 20598
4kr 20598
5kr 17511
6kr 24688
7kr 24688
8kr 50963
9kr 50963
10kr 50081
11kr 48758
12kr 48758
13kr 22483
14kr 22483
15kr 22483
16kr 22483
17kr 11337
18kr 11337
19kr 11337
20kr 11337
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 16.051

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 321.018

ÅrNettoresultatGraf
1kr -83501graf
2kr 1856
3kr 15585
4kr 15585
5kr 12498
6kr 19676
7kr 19676
8kr 45951
9kr 45951
10kr 45069
11kr 43746
12kr 43746
13kr 17471
14kr 17471
15kr 17471
16kr 17471
17kr 6324
18kr 6324
19kr 6324
20kr 6324
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 83.501, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -83501graf
2kr -81644
3kr -66059
4kr -50473
5kr -37975
6kr -18299
7kr 1377
8kr 47327
9kr 93278
10kr 138346
11kr 182092
12kr 225837
13kr 243308
14kr 260779
15kr 278250
16kr 295720
17kr 302045
18kr 308369
19kr 314694
20kr 321018
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.10 kr per stk-0.90 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 100.00 kr per stk-28.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 100.00 kr per stk27.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.00 kr per stk-3.60 kr
Jordanker 163.00 kr per stk68.00 kr
Streng 2,4 mm 0.61 kr per stk-0.49 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.48 kr per stk-0.02 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 10.00 kr per stk-15.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 2500.00 kr per daa-1500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 80.00 kr per stk-10.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 0.00 kr per kg-3968.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt29278
Manuelt arbeid felt29278
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt2080
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt38358
Varekostnad totalt62318
Varekostnad felt62318
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt100675

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2630 kg567 kg63 kg25 %
31890 kg1701 kg189 kg75 %
41890 kg1701 kg189 kg75 %
51890 kg1701 kg189 kg75 %
62520 kg2268 kg252 kg100 %
72520 kg2268 kg252 kg100 %
84284 kg3856 kg428 kg170 %
94284 kg3856 kg428 kg170 %
104284 kg3856 kg428 kg170 %
114284 kg3856 kg428 kg170 %
124284 kg3856 kg428 kg170 %
132520 kg2268 kg252 kg100 %
142520 kg2268 kg252 kg100 %
152520 kg2268 kg252 kg100 %
162520 kg2268 kg252 kg100 %
171890 kg1701 kg189 kg75 %
181890 kg1701 kg189 kg75 %
191890 kg1701 kg189 kg75 %
201890 kg1701 kg189 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2567 kgkr 5387kr 108.36kr 5495
31701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
41701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
51701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
62268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
72268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
83856 kgkr 36632kr 736.16kr 37368
93856 kgkr 36632kr 736.16kr 37368
103856 kgkr 36632kr 736.16kr 37368
113856 kgkr 36632kr 736.16kr 37368
123856 kgkr 36632kr 736.16kr 37368
132268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
142268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
152268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
162268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
171701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
181701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
191701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
201701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
Sum45362 kgkr 430939kr 8665kr 439604
Gjennomsnitt2268 kgkr 21547kr 433kr 21980

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
120135002457209-13522666
2048021872457209-1357520
30144075612457209-13517499
40144075612457209-13517499
50144075612457209-13517499
60192107482457209-13522489
70192107482457209-13522489
803266012712457209-13536462
903266012712457209-13536462
1003266012712457209-13536462
1103266012712457209-13536462
1203266012712457209-13536462
130192107482457209-13522489
140192107482457209-13522489
150192107482457209-13522489
160192107482457209-13522489
170144075612457209-13517499
180144075612457209-13517499
190144075612457209-13517499
200144075612457209-13517499
SUM2013538421114957491404180-2700469923
Gjennomsnitt1007192117482457209-13523496

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11006750227252299900002014106167
2072210125229990396901103201411159
30178810125229990793803308201418398
40178810125229990793803308201418398
501788101252299901102503308201421485
601788101252299901323004410201424793
701788101252299901323004410201424793
801788101252299901323007497201427880
901788101252299901323007497201427880
1001788101252299901411207497201428762
1101788101252299901543507497201430085
1201788101252299901543507497201430085
1301788101252299901543504410201426998
1401788101252299901543504410201426998
1501788101252299901543504410201426998
1601788101252299901543504410201426998
1701788101252299901719903308201427659
1801788101252299901719903308201427659
1901788101252299901719903308201427659
2001788101252299901719903308201427659
Sum100675328982142504059976025930808820040270588509
Gjennomsnitt50341645107252299901296504410201429425

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 668.526

Fordelt på 741 timar feltarbeid og 504 timar hausting i bæreåra vert det kr 537 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2531 479 2052 0 0 2999 -947 4027 -4974
2 5495 7520 1075 11940 5072 2536 2999 6405 4027 2378
3 16485 17499 2140 31843 11246 5623 2999 23222 4027 19195
4 16485 17499 2140 31843 11246 5623 2999 23222 4027 19195
5 16485 17499 2140 31843 14333 7166 2999 21678 4027 17651
6 21979 22489 2140 42328 17640 8820 2999 30509 4027 26482
7 21979 22489 2140 42328 17640 8820 2999 30509 4027 26482
8 37368 36462 2140 71690 20727 10364 2999 58328 4027 54301
9 37368 36462 2140 71690 20727 10364 2999 58328 4027 54301
10 37368 36462 2140 71690 21609 10805 2999 57887 4027 53860
11 37368 36462 2140 71690 22932 11466 2999 57225 4027 53198
12 37368 36462 2140 71690 22932 11466 2999 57225 4027 53198
13 21979 22489 2140 42328 19845 9923 2999 29407 4027 25380
14 21979 22489 2140 42328 19845 9923 2999 29407 4027 25380
15 21979 22489 2140 42328 19845 9923 2999 29407 4027 25380
16 21979 22489 2140 42328 19845 9923 2999 29407 4027 25380
17 16485 17499 2140 31843 20507 10253 2999 18591 4027 14564
18 16485 17499 2140 31843 20507 10253 2999 18591 4027 14564
19 16485 17499 2140 31843 20507 10253 2999 18591 4027 14564
20 16485 17499 2140 31843 20507 10253 2999 18591 4027 14564
Sum 439604 449788 40080 849313 347508 173754 59976 615583 80540 535043
Gjennomsnitt 21980 22489 2004 42466 17375 8688 2999 30779 4027 26752

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 21 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 17.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn


Kommentarar frå den som har gjennomført kalkylen:I plantesystemet blir det bare brukt en strengestrammer per radende, ikke tre som er satt opp i kalkylen. Prisen er derfor redusert med en tredjedel. I Discovery bruker man et plantesystem uten tverrtre, derfor halveres lengden streng. Siden kalkylen ikke tar hensyn til dette er prisen halvert.