Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:03.02.2016
Kommune:Stryn Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:0.1 daa Totalareal gard:50 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.2 m
Antal plantar:17 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 25.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Innvik Fruktlager SA Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.930

DB I totalt over heile omløpet kr 38.607

ÅrDB IGraf
1kr -22957graf
2kr 88
3kr 1390
4kr 1390
5kr 1390
6kr 3365
7kr 3365
8kr 3365
9kr 3365
10kr 3365
11kr 4302
12kr 4302
13kr 4302
14kr 4302
15kr 4302
16kr 4302
17kr 3666
18kr 3666
19kr 3666
20kr 3666
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 861

DB II totalt over heile omløpet kr 17.222

ÅrDB IIGraf
1kr -22957graf
2kr -24
3kr 655
4kr 655
5kr 655
6kr 2189
7kr 2189
8kr 2189
9kr 2189
10kr 2189
11kr 2930
12kr 2930
13kr 2930
14kr 2930
15kr 2930
16kr 2930
17kr 2427
18kr 2427
19kr 2427
20kr 2427
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 31

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 622

ÅrNettoresultatGraf
1kr -23787graf
2kr -854
3kr -175
4kr -175
5kr -175
6kr 1359
7kr 1359
8kr 1359
9kr 1359
10kr 1359
11kr 2100
12kr 2100
13kr 2100
14kr 2100
15kr 2100
16kr 2100
17kr 1597
18kr 1597
19kr 1597
20kr 1597
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 25.165, som oppstår i år 5

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -23787graf
2kr -24641
3kr -24816
4kr -24990
5kr -25165
6kr -23806
7kr -22446
8kr -21087
9kr -19728
10kr -18369
11kr -16268
12kr -14168
13kr -12068
14kr -9967
15kr -7867
16kr -5767
17kr -4170
18kr -2572
19kr -975
20kr 622
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 6.00 kr per løpemeter-14.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 1000.00 kr per daa930.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt5460
Manuelt arbeid felt726
Manuelt arbeid viltgjerde4734
Traktorarbeide felt160
Traktorarbeide viltgjerde4657
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt13777
Varekostnad totalt17022
Varekostnad felt3253
Varekostnad viltgjerde13769
Anleggskostnad totalt30799

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
343 kg41 kg2 kg45 %
443 kg41 kg2 kg45 %
543 kg41 kg2 kg45 %
6106 kg100 kg5 kg110 %
7106 kg100 kg5 kg110 %
8106 kg100 kg5 kg110 %
9106 kg100 kg5 kg110 %
10106 kg100 kg5 kg110 %
11134 kg128 kg7 kg140 %
12134 kg128 kg7 kg140 %
13134 kg128 kg7 kg140 %
14134 kg128 kg7 kg140 %
15134 kg128 kg7 kg140 %
16134 kg128 kg7 kg140 %
17115 kg109 kg6 kg120 %
18115 kg109 kg6 kg120 %
19115 kg109 kg6 kg120 %
20115 kg109 kg6 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
341 kgkr 1025kr 0kr 1025
441 kgkr 1025kr 0kr 1025
541 kgkr 1025kr 0kr 1025
6100 kgkr 2500kr 0kr 2500
7100 kgkr 2500kr 0kr 2500
8100 kgkr 2500kr 0kr 2500
9100 kgkr 2500kr 0kr 2500
10100 kgkr 2500kr 0kr 2500
11128 kgkr 3200kr 0kr 3200
12128 kgkr 3200kr 0kr 3200
13128 kgkr 3200kr 0kr 3200
14128 kgkr 3200kr 0kr 3200
15128 kgkr 3200kr 0kr 3200
16128 kgkr 3200kr 0kr 3200
17109 kgkr 2725kr 0kr 2725
18109 kgkr 2725kr 0kr 2725
19109 kgkr 2725kr 0kr 2725
20109 kgkr 2725kr 0kr 2725
Sum1827 kgkr 45675kr 0kr 45675
Gjennomsnitt91 kgkr 2284kr 0kr 2284

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
17700015613-107859
20015613-10159
3034715613-10506
4034715613-10506
5034715613-10506
6084715613-101006
7084715613-101006
8084715613-101006
9084715613-101006
10084715613-101006
110108415613-101243
120108415613-101243
130108415613-101243
140108415613-101243
150108415613-101243
160108415613-101243
17092315613-101082
18092315613-101082
19092315613-101082
20092315613-101082
SUM7700154723120260-20026352
Gjennomsnitt38577415613-101318

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1307990126368000046231646
2059663680112004621013
30296636810043403014621706
40296636810043403014621706
50296636810043403014621706
60296636810043407424622147
70296636810043407424622147
80296636810043407424622147
90296636810043407424622147
100296636810043407424622147
110296636810043409384622343
120296636810043409384622343
130296636810043409384622343
140296636810043409384622343
150296636810043409384622343
160296636810043409384622343
170296636810043408054622210
180296636810043408054622210
190296636810043408054622210
200296636810043408054622210
Sum30799576134112736018007924013461924071405
Gjennomsnitt154029763689039606734623570

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 22.007

Fordelt på 45 timar feltarbeid og 77 timar hausting i bæreåra vert det kr 180 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 159 18 141 0 0 368 -227 1155 -1382
2 0 159 71 88 112 56 368 -336 1155 -1491
3 1025 506 141 1390 735 368 368 655 1155 -500
4 1025 506 141 1390 735 368 368 655 1155 -500
5 1025 506 141 1390 735 368 368 655 1155 -500
6 2500 1006 141 3365 1176 588 368 2409 1155 1254
7 2500 1006 141 3365 1176 588 368 2409 1155 1254
8 2500 1006 141 3365 1176 588 368 2409 1155 1254
9 2500 1006 141 3365 1176 588 368 2409 1155 1254
10 2500 1006 141 3365 1176 588 368 2409 1155 1254
11 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
12 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
13 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
14 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
15 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
16 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
17 2725 1082 141 3666 1239 620 368 2679 1155 1524
18 2725 1082 141 3666 1239 620 368 2679 1155 1524
19 2725 1082 141 3666 1239 620 368 2679 1155 1524
20 2725 1082 141 3666 1239 620 368 2679 1155 1524
Sum 45675 18652 2621 61706 21385 10693 7360 43653 23100 20553
Gjennomsnitt 2284 933 131 3085 1069 535 368 2183 1155 1028

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 2.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 0.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn