Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:20.10.2015
Kommune:Suldal Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:5 daa Totalareal gard:142 daa
Rekkjeavstand:2.8 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1189 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 165.441

DB I totalt over heile omløpet kr 3.308.829

ÅrDB IGraf
1kr -188838graf
2kr 49326
3kr 131542
4kr 131542
5kr 131542
6kr 174772
7kr 174772
8kr 295783
9kr 295783
10kr 295783
11kr 295783
12kr 295783
13kr 174772
14kr 174772
15kr 174772
16kr 174772
17kr 131542
18kr 131542
19kr 131542
20kr 131542
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 96.560

DB II totalt over heile omløpet kr 1.931.201

ÅrDB IIGraf
1kr -188838graf
2kr 29220
3kr 86961
4kr 86961
5kr 74723
6kr 104842
7kr 104842
8kr 213616
9kr 213616
10kr 210119
11kr 204874
12kr 204874
13kr 96100
14kr 96100
15kr 96100
16kr 96100
17kr 50248
18kr 50248
19kr 50248
20kr 50248
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 79.739

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.594.789

ÅrNettoresultatGraf
1kr -205659graf
2kr 12399
3kr 70140
4kr 70140
5kr 57903
6kr 88021
7kr 88021
8kr 196795
9kr 196795
10kr 193299
11kr 188054
12kr 188054
13kr 79280
14kr 79280
15kr 79280
16kr 79280
17kr 33427
18kr 33427
19kr 33427
20kr 33427
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 205.659, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -205659graf
2kr -193260
3kr -123120
4kr -52979
5kr 4923
6kr 92944
7kr 180965
8kr 377761
9kr 574556
10kr 767854
11kr 955908
12kr 1143962
13kr 1223242
14kr 1302522
15kr 1381801
16kr 1461081
17kr 1494508
18kr 1527935
19kr 1561362
20kr 1594789
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.10 kr per stk-0.90 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 100.00 kr per stk-28.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 100.00 kr per stk27.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 163.00 kr per stk68.00 kr
Streng 2,4 mm 1.22 kr per stk0.12 kr
Wirestrammarar 30.00 kr per stk5.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 62.00 kr per stk-28.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Oppbindingsklips 0.38 kr per stk-0.02 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 0.00 kr per kg-3968.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 7.00 kr per gjerdemeter-22.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 0.40 kr per gjerdemeter-1.20 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 7.00 kr per gjerdemeter-29.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.30 kr per gjerdemeter-0.90 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt96614
Manuelt arbeid felt79398
Manuelt arbeid viltgjerde17216
Traktorarbeide felt8000
Traktorarbeide viltgjerde8468
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt120082
Varekostnad totalt174393
Varekostnad felt169004
Varekostnad viltgjerde5389
Anleggskostnad totalt294475

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22498 kg2373 kg125 kg25 %
37493 kg7118 kg375 kg75 %
47493 kg7118 kg375 kg75 %
57493 kg7118 kg375 kg75 %
69990 kg9491 kg500 kg100 %
79990 kg9491 kg500 kg100 %
816983 kg16134 kg849 kg170 %
916983 kg16134 kg849 kg170 %
1016983 kg16134 kg849 kg170 %
1116983 kg16134 kg849 kg170 %
1216983 kg16134 kg849 kg170 %
139990 kg9491 kg500 kg100 %
149990 kg9491 kg500 kg100 %
159990 kg9491 kg500 kg100 %
169990 kg9491 kg500 kg100 %
177493 kg7118 kg375 kg75 %
187493 kg7118 kg375 kg75 %
197493 kg7118 kg375 kg75 %
207493 kg7118 kg375 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
22373 kgkr 22544kr 215kr 22759
37118 kgkr 67621kr 645kr 68266
47118 kgkr 67621kr 645kr 68266
57118 kgkr 67621kr 645kr 68266
69491 kgkr 90165kr 860kr 91025
79491 kgkr 90165kr 860kr 91025
816134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
916134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
1016134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
1116134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
1216134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
139491 kgkr 90165kr 860kr 91025
149491 kgkr 90165kr 860kr 91025
159491 kgkr 90165kr 860kr 91025
169491 kgkr 90165kr 860kr 91025
177118 kgkr 67621kr 645kr 68266
187118 kgkr 67621kr 645kr 68266
197118 kgkr 67621kr 645kr 68266
207118 kgkr 67621kr 645kr 68266
Sum189815 kgkr 1803243kr 17191kr 1820434
Gjennomsnitt9491 kgkr 90162kr 860kr 91022

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
197177009740829-211107535
20200993719740829-21130828
306028911149740829-21171761
406028911149740829-21171761
506028911149740829-21171761
608038914859740829-21192232
708038914859740829-21192232
8013665525229740829-211149535
9013665525229740829-211149535
10013665525229740829-211149535
11013665525229740829-211149535
12013665525229740829-211149535
1308038914859740829-21192232
1408038914859740829-21192232
1508038914859740829-21192232
1608038914859740829-21192232
1706028911149740829-21171761
1806028911149740829-21171761
1906028911149740829-21171761
2006028911149740829-21171761
SUM9717716077312968919480016580-42201941757
Gjennomsnitt48598038714849740829-21197088

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
129447508999991188800004932313194
2028624009991188801573404372493241187
30708640099911888031469013113493269887
40708640099911888031469013113493269887
50708640099911888043706013113493282124
60708640099911888052448017483493295235
70708640099911888052448017483493295235
807086400999118880524480297204932107473
907086400999118880524480297204932107473
1007086400999118880559440297204932110970
1107086400999118880611890297204932116214
1207086400999118880611890297204932116214
1307086400999118880611890174834932103977
1407086400999118880611890174834932103977
1507086400999118880611890174834932103977
1607086400999118880611890174834932103977
1707086400999118880681820131134932106600
1807086400999118880681820131134932106600
1907086400999118880681820131134932106600
2007086400999118880681820131134932106600
Sum294475130415849219980237762010279710349657986492167402
Gjennomsnitt147246521425999118880513990174834932108370

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.972.417

Fordelt på 2937 timar feltarbeid og 1998 timar hausting i bæreåra vert det kr 602 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 10358 1898 8460 0 0 11888 -3428 9865 -13293
2 22759 30828 4261 49326 20106 10053 11888 27385 9865 17520
3 68266 71761 8485 131542 44581 22291 11888 97363 9865 87498
4 68266 71761 8485 131542 44581 22291 11888 97363 9865 87498
5 68266 71761 8485 131542 56819 28410 11888 91245 9865 81380
6 91025 92232 8485 174772 69930 34965 11888 127919 9865 118054
7 91025 92232 8485 174772 69930 34965 11888 127919 9865 118054
8 154733 149535 8485 295783 82168 41084 11888 242811 9865 232946
9 154733 149535 8485 295783 82168 41084 11888 242811 9865 232946
10 154733 149535 8485 295783 85664 42832 11888 241063 9865 231198
11 154733 149535 8485 295783 90909 45455 11888 238441 9865 228576
12 154733 149535 8485 295783 90909 45455 11888 238441 9865 228576
13 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9865 113683
14 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9865 113683
15 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9865 113683
16 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9865 113683
17 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9865 69142
18 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9865 69142
19 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9865 69142
20 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9865 69142
Sum 1820434 1844580 158887 3506127 1377628 688814 237762 2579551 197300 2382251
Gjennomsnitt 91022 92229 7944 175306 68881 34441 11888 128978 9865 119113

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 30.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 23.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn